Vizilétesítmények

Létrehozva: 2015-11-23

A vizilétesítmények felügyelete

A vizilétesítmények a sajátos építményfajták körébe tartoznak. Ezen építményekkel összefüggő építési tevékenységek tekintetében is el kell látni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti építésfelügyeleti feladatokat.

A jogszabállyal kijelölt építésfelügyeleti hatóság ezen építményfajták tekintetében az Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.

A vizilétesítmények építésfelügyeleti eljárásaira az Étv. előírásai és a Ket. szabályai is irányadóak.

scrollUp