Veszélyhelyzet

rendkívüli esemény következtében előálló állapot, amelyben a lakosságot, a környezetet érintő következmények elhárítása vagy enyhítése érdekében intézkedésekre van vagy lehet szükség;

(155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről)

scrollUp