A harmonizált szabványok és a CE jelölés

Dr. Szakács György
Létrehozva: 2015-11-23 / módosítva: 2017-06-07

Az Európai Unió fontos gazdaságpolitikai célkitűzése, hogy az egységes belső piac működőképes legyen. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy megszüntetik a tagországok között a műszaki, gazdasági, pénzügyi korlátokat, és biztosítják a termékek, a szolgáltatások, a tőke, valamint a személyek szabad áramlását. Az egységes belső piac működtetése megkívánja mind a jogszabályok, mind a szabványok összehangolását a tagországokban.

A jogrendszer összehangolásában kitüntetett szerepük van az uniós jogszabályok egy típusának, az úgynevezett új megközelítésű irányelveknek (New Approach Directives). Az irányelvek csak az ún. „alapvető követelményeket”, azaz a közérdek szempontjából legfontosabb biztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi előírásokat fogalmazzák meg általánosságban, jogi nyelven.

A szabványok összehangolásában sajátos feladatuk van az európai szabványok egy speciális csoportjának, a harmonizált szabványoknak. Ezek a szabványok kifejezetten valamely uniós jogszabályhoz (többnyire új megközelítésű irányelvhez) kapcsolódnak. A „harmonizált szabvány” elnevezés azt fejezi ki, hogy az adott európai szabvány valamely uniós jogszabályhoz van „hozzáhangolva”. A mérhető, számszerűsíthető műszaki előírásokat a jogszabályhoz kapcsolódó, harmonizált európai szabványok rögzítik. A részletes, konkrét műszaki szabályozás tehát nem a jogszabályba, hanem a szabványba kerül.

A harmonizált szabványoknak nincs külön megkülönböztető jelük, amely a szabvány hivatkozási számában megjelenne. Szövegekben használják ugyan a „hEN” betűszót, ez azonban kizárólag egy rövidítés, amely a „harmonizált európai szabvány” kifejezést helyettesíti. A harmonizált státuszra vonatkozóan az Európai Bizottság közleménye a mérvadó, amelyet az Európai Közösség Hivatalos Lapjában (OJ) közzétettek. A különböző uniós jogszabályokhoz kapcsolódó harmonizált szabványok aktuális jegyzéke az interneten megtalálható.

A harmonizált szabványoknak az ad jelentőséget, hogy az ezeknek megfelelően legyártott termékről vélelmezni kell, hogy megfelel a jogszabály által támasztott alapvető követelményeknek. A jogszabálynak való megfelelőség igazolása a harmonizált szabvány szerinti termékgyártással – és így ezen keresztül az egyértelmű, szabványos termékvizsgálatokkal – oldható meg a leggyorsabban és legolcsóbban.

Bár a szabványok alkalmazása önkéntes, ettől a gyártók gyakorlatilag csak akkor térnek el, ha olyan műszaki megoldásról (esetleg műszaki fejlesztésről) van szó, amelyre a szabvány nem alkalmazható. Ekkor azonban hosszadalmasabb és költségesebb eljárás keretében kell bizonyítaniuk, hogy a termék a vonatkozó uniós jogszabály alapvető követelményeit kielégíti.

Az Európai Unióban az uniós jogszabályokhoz és a harmonizált szabványokhoz kapcsolódó CE megfelelőségi jelölés (Conformité Européenne) feltüntetése a terméken egyrészről azt jelenti, hogy a termék kielégíti a rá vonatkozó irányelv vagy más jogszabály alapvető követelményeit. A CE jelölésből az is következik, hogy megvizsgált termékről van szó, azaz a terméket a jogszabályban (illetve a harmonizált szabványban) előírt módon, megfelelőségértékelési eljárásnak vetették alá. A CE megfelelőségi jelölés alapvetően arról ad tájékoztatást, hogy a forgalomba hozott termék kellően biztonságos. A CE jelölésnek az ad különös jelentőséget, hogy az ilyen jelöléssel ellátott termékek az egész Unióban korlátozás nélkül forgalmazhatók.

Az előzőekben kifejtett jellemzők mellett tisztában kell lenni azzal is, hogy melyek azok a lényeges szempontok, amelyekre vonatkozóan a CE jelölés nem ad tájékoztatást. Az egyik lényeges szempont, hogy a CE jelölés nem eredetmegjelölés, tehát nem biztos, hogy a terméket az Európai Unióban gyártották. Azt azonban tudhatjuk, hogy ellenőrzött körülmények között gyártott, az uniós szabályozásnak megfelelő termékről van szó.

Még lényegesebb szempont azonban, hogy a CE jelölés nem minőségi jel, ezért nem feltétlenül jelenti azt, hogy kiváló minőségű termékről van szó! A CE jelölés azt bizonyítja, hogy a termék valamely rendeltetési célra biztonsági, egészségvédelmi stb. szempontokból alkalmas, forgalmazása tehát nem sért közérdeket, mert nem jár biztonsági kockázattal. A CE jelölés nem nyújt azonban felvilágosítást arról, hogy a termék milyen minőségi színvonalat képvisel!

Általában igaz az, hogy egy adott rendeltetési célra alacsonyabb és magasabb igényszintű termékek is alkalmazhatók. A piacgazdaságokban a felhasználónak, a fogyasztónak kell tudatosan eldöntenie az ár-érték viszonyának mérlegelése alapján, hogy a kellően biztonságos, de eltérő teljesítőképességű, eltérő minőségi színvonalú termékek közül melyiket alkalmazza, illetve vásárolja meg. Ezt a döntést mind a termékkel szembeni elvárások, mind az anyagi lehetőségek befolyásolják.

Az előbbi általános műszaki szabályozási elvek és értelmezések érvényesek a harmonizált szabványokra és a CE jelölésre a legtöbb ipari termék forgalmazása során. Az építési termékekre vonatkozó műszaki szabályozásban azonban eltéréseket, speciális értelmezéseket találunk. Ezekkel az építési termékek Forgalomba hozatala címben foglakozunk.

 

scrollUp