A védettségi követelmények figyelembe vétele

Magyar Mária
Létrehozva: 2016-10-28 / módosítva: 2018-07-30

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 13. § szerint az egyszerű bejelentéssel érintett lakóépület létesítésekor a helyi építési szabályzatban meghatározott országos vagy helyi építészeti örökségvédelemmel, - településképi rendelet hiányában - a településképi védelemmel, országos régészeti-, táj- és természetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket, továbbá a veszélyeztetett területekre, a természeti csapások elleni védelemre, a katasztrófavédelemre vonatkozó követelményeket, védőterületet, védőtávolságot kell figyelembe venni. 

 

Ezen rendelkezés szerint a HÉSZ-be foglalt, különböző kategóriájú és szakterületi védettségek követelményei – ideértve a településképi követelményeket is – továbbra is kötelezően figyelembe veendők!

 

scrollUp