Alkotmánybírósági határozatok

Létrehozva: 2015-11-26 / módosítva: 2017-12-04

Az Alkotmánybíróság (AB) a rendszerváltástól az Alaptörvény elfogadásáig sok határozatával alakította és húzta meg a határait a jogállamiságnak. A ma hatályos jogalkotási törvényben visszaköszön az AB húsz év alatt hozott határozatainak „normatív” tartalma.

Azok az alkotmánybírósági döntések, melyek az Alaptörvény 2011. január 1-i hatálybalépése előtt születtek, a negyedik alaptörvényi  módosítás értelmében hatályukat vesztették.

 

Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény hatálybalépését követően rögzítette:

„Az Alkotmánybíróságnak azokra az alapértékekre, emberi jogokra és szabadságokra, továbbá alkotmányos intézményekre vonatkozó megállapításai, amelyek az Alaptörvényben nem változtak meg alapvetően, érvényesek maradnak. Az előző Alkotmányon alapuló alkotmánybírósági döntésekben kifejtett elvi jelentőségű megállapítások értelemszerűen irányadók az Alaptörvényt értelmező alkotmánybírósági döntésekben is.”

(22/2012. (V. 11.) AB határozat az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdése értelmezéséről)

 

Az Alkotmánybíróság még egy határozatában foglalkozott ezzel a kérdéssel és megerősítette, hogy az Alkotmány és az Alaptörvény konkrét rendelkezéseinek tartalmi azonossága alapján a továbbiakban is idézi és az Alaptörvény kontextusában újraértékelve felhasználja a korábbi Alkotmányra alapozott döntéseit (13/2013. (VI. 17.) AB).

 

A leírtak okán a Döntvények között helyet kapó AB határozatokat a 2011. óta keletkezett és a már nem hatályos csoportra osztva mutatjuk be.

Az építésügy jogszabályai valószínűleg nem olyan tartósak, mint az Alkotmány elvei, de alapvető jogintézményei és rendszere elég régen fennállnak. Ezért az elmúlt időszak AB elé került ügyeinek tanulmányozása ugyanolyan hasznos lehet a jogszabályokat ismerő, olvasó szakmagyakorlónak, mint azok, amelyek még viszonylag frissek és a mai környezetet talán jobban tükrözik.

Bár az újabb döntések nem közvetlenül építésügyben születtek, de az, hogy alkotmánybírósági ügyek egyáltalán keletkeznek, megerősítheti azt az tudatot, hogy az építés ügyei is bírhatnak alapjogi jelentőséggel.

 

AB határozatok listája.

 

scrollUp