Állami főépítész

Létrehozva: 2015-11-21 / módosítva: 2018-07-30

Az állami főépítészi feladatokat illetékességi területén a fővárosi és megyei kormányhivatal látja el, melynek állami főépítészi tevékenysége felett a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket, továbbá a feladatok központi szakmai irányítását, összehangolását az egész országra kiterjedő illetékességgel az építésügyért felelős miniszter gyakorolja. Ennek keretében a miniszter

 • koordinálja az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal terület- és településrendezéssel, valamint építészeti értékvédelemmel kapcsolatos feladatait,
 • elősegíti az egységes településpolitikai és építészetpolitikai elvek és elvárások koncepcionális kialakítását,
 • gondoskodik a nemzetközi egyezményekből fakadó feladatok végrehajtásáról,
 • gondoskodik a központi tervtanácsok üléseinek és nyilvántartásának vezetéséről.

 

Az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

 • szakmai segítséget nyújt az önkormányzati főépítészi feladatok ellátáshoz,
 • az egységes szakmai szempontok - különösen az általános érvényű terület- és településrendezési, illetve építési követelmények - érvényesítése érdekében elősegíti és szükség szerint koordinálja az önkormányzatok terület- és településrendezéssel, valamint az építészeti értékvédelemmel kapcsolatos döntéseinek főépítészi előkészítését,
 • elősegíti a területi településpolitikai és építészetpolitikai elvek és elvárások koncepcionális kialakítását,
 • ellátja a külön jogszabályokban a hatáskörébe utalt hatósági feladatokat,
 • ellátja a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott szakmai feladatokat.

 

Az állami főépítészek foglalkoztatási feltétele:

 • szakirányú felsőfokú végzettség [építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség]
 • főépítészi vizsga [A feladatkör vizsga nélkül legfeljebb a foglalkoztatásra irányuló jogviszony kezdetétől számított hat hónapig látható el]
 • szakmai gyakorlat [legalább tízéves]

 

A főépítészi tevékenység körében pártatlan, befolyástól mentes tevékenységet veszélyeztető tevékenységnek minősül különösen, ha a főépítész olyan területen lát el főépítészi feladatokat, amellyel összefüggésben

 • településtervezői,
 • településrendezési szakértői

tevékenységet végez.

 

 

scrollUp