Az alkotmányjogi panasz

Létrehozva: 2017-12-04 / módosítva: 2017-12-04

Az Alaptörvény alapján és az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény szerint alkotmányjogi panasszal az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet az Alkotmánybírósághoz fordulhat.

Mikor lehet az AB-hoz fordulni?

 1. Ha az ügyben folytatott bírósági eljárásban alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása folytán
 • az Alaptörvényben biztosított jogának sérelme következett be, és
 • jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.

 

 1. Kivételesen akkor is, ha
 • az alaptörvény-ellenes jogszabály rendelkezésének alkalmazása vagy hatályosulása folytán közvetlenül, bírói döntés nélkül következett be a jogsérelem, és
 • nincs a jogsérelem orvoslására szolgáló jogorvoslati eljárás, vagy a jogorvoslati lehetőségeit az indítványozó már kimerítette.

 

 1. Az ügyész részvételével lefolytatott egyedi ügyben alkalmazott jogszabály Alaptörvényben biztosított jogok sérelmét okozó alaptörvény-ellenességének vizsgálata érdekében a legfőbb ügyész, ha a jogosult maga nem képes jogainak védelmére, vagy a jogsérelem a személyek nagyobb csoportját érinti.

 

 1. Alaptörvény-ellenes bírói döntéssel szemben az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet, ha az ügy érdemében hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező egyéb döntés
 • az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és
 • az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.

 

Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén fogadja be.

 

Milyen határidőben nyújtható be írásban a panasz?

Az alkotmányjogi panaszt

 • a sérelmezett döntés kézbesítésétől számított hatvan napon belül,
 • az alaptörvény-ellenes jogszabály hatálybalépésétől számított száznyolcvan napon belül
 • a döntés közlésének elmaradása esetén a tudomásszerzéstől, vagy az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének bekövetkezésétől számított hatvan nap.

 

Az Alkotmánybíróság olyan alkotmányjogi panasz tárgyában is dönthet, amelyet az indítványozó rajta kívül álló elháríthatatlan okból történő akadályoztatása folytán a határidő eltelte után nyújtott be, és az akadály megszűnésétől számított tizenöt napon belül igazolási kérelmet nyújt be.

 

Jogvesztő határidő?

Az alkotmánybírósági eljárás megindításának nincs helye

 • a döntés közlésétől, illetve
 • az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének bekövetkezésétől, valamint
 • az alaptörvény-ellenes jogszabály hatálybalépésétől

számított száznyolcvan nap elteltével

 

Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszról ésszerű határidőn belül hoz döntést.

 

scrollUp