Az energetikai audittal összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek

Dr. Szakács György
Létrehozva: 2017-01-30 / módosítva: 2017-06-07

Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírások többségét két jogszabály, az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az adatszolgáltatási kötelezettségek két ágra bonthatók: egyrészt az energetikai auditra kötelezett nagyvállalatokat érintik, másrészt az auditálást lefolytató energetikai auditorokat vagy energetikai auditáló szervezeteket.

A nagyvállalatoknak minden év június 30-áig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján erre a célra kialakított felületen regisztrálniuk kell, továbbá százezer forint regisztrációs díjat kell fizetniük a Hivatal részére. A regisztrációs díj a Hivatal bevételét képezi. A regisztrációs díj köztartozásnak minősül és adók módjára kell behajtani.

A regisztrációs kötelezettség nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hivatal határidő kitűzésével írásban felszólítja a nagyvállalatot a kötelezettsége teljesítésére, és egymillió forintig terjedő bírságot szabhat ki – mérlegelési lehetőséggel.

További kötelezettség (lesz) a nagyvállalatok számára, hogy a Hivatal részére adatszolgáltatást kell teljesíteniük a tárgyévet megelőző évi energiafelhasználás mértékéről, valamint a megvalósult energiahatékonysági intézkedésekkel, fejlesztésekkel, üzemeltetési megoldásokkal kapcsolatos energiamegtakarítási adatokról. Az adatszolgáltatási kötelezettség tartalmát és formáját, valamint teljesítésének határidejét a Hivatal elnöke rendeletben fogja megállapítani (jelenleg e rendelet még nem jelent meg).

Ennek a (jövőbeli) kötelezettségnek a nem vagy nem megfelelő teljesítéséhez is ugyanolyan szankciók kapcsolódnak, mint amelyeket a regisztrációs kötelezettség vonatkozásában ismertettünk.

Az energetikai auditálás elvégzéséről – azt követő 30 napon belül – az energetikai auditornak vagy az energetikai auditáló szervezetnek a Hivatal elnökének rendelete szerinti módon és tartalommal adatszolgáltatást kell teljesítenie. Továbbá az energetikai auditornak vagy az energetikai auditáló szervezetnek évente a tárgyévet megelőző évi auditálási tevékenységéről a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott módon és tartalommal adatszolgáltatást kell teljesítenie.

Az előbbi kötelezettségek nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hivatal írásban felszólítja az energetikai auditort vagy az energetikai auditáló szervezetet a kötelezettség teljesítésére és 100 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, amely bírság ismételten kiszabható.

Megjegyezzük, hogy az adatszolgáltatást jelenleg még a 26/2015. (V. 26.) NFM rendelet[1] szabályozza, amely azonban 2017. január 31. napjával hatályát veszti. A Hivatal elnökének az adatszolgáltatásról szóló rendelete jelenleg még nem ismert.

 

 

[1] az energetikai auditokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra és a regisztráló szervezetek éves jelentésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 26/2015. (V. 26.) NFM rendelet

scrollUp