Az építési engedély kérelem mellékletei

Dr. Hegedűs Annamária
Létrehozva: 2017-01-30 / módosítva: 2018-07-30

Az építési engedély iránti kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell 

 • jogszabályban előírt esetekben
  • a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét, vagy
  • a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben előírt esetekben az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét,
 • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

 

A kérelemhez adathordozón vagy az ÉTDR-be történő feltöltéssel mellékelni kell

 • a jogszabályban meghatározott és az adott eljáráshoz előírt építészeti-műszaki dokumentációt,
 • ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a szakhatóság megkereséséhez szükséges, jogszabályban meghatározott dokumentációt.

 

Amennyiben a kérelmező birtokában van

 • a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben meghatározott esetekben jogerős környezetvédelmi vagy jogerős egységes környezethasználati engedély - kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra -, illetve az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetén az összes szakaszra együttesen,
 • erdőterület igénybevétele esetén az erdészeti hatóság engedélye - kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra -,
 • termőföld igénybevétele esetén a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős hatósági határozat - kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra -,
 • a természet védelméről szóló törvényben meghatározott esetekben a természetvédelmi hatóság engedélye, az iktatószám megjelölésével nyilatkozhat ezek meglétéről vagy mellékelheti azokat a kérelemhez.

Ha a fenti pontokban meghatározott döntéseket meghozták, de az építésügyi hatósághoz nem nyújtották be, azokat az építésügyi hatóság - szükség esetén belföldi jogsegély keretében - beszerzi a döntést kibocsátó hatóságtól.

 

A kérelemhez mellékelni lehet

 • ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, az ügyben érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását és a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációt, amennyiben az nem az ÉTDR igénybevételével került beszerzésre,
 • az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát.

 

 

scrollUp