Az Európai Parlament és a Tanács együttes rendeletei

Létrehozva: 2017-11-03 / módosítva: 2017-11-03

az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011. március 9-i 305/2011/EU RENDELETE
 

az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012. október 25-i 1025/2012/EU RENDELETE
 

 

scrollUp