Bányászati építmények jogszabályai

Létrehozva: 2016-12-01 / módosítva: 2019-03-07

 

TÖRVÉNYEK

1993. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

 

1996. évi LVIII. törvény

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

 

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

2019. március 15-től:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103144.362963

 

 

KORMÁNYRENDELETEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

 

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

 

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

az építésfelügyeleti bírságról

 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

 

31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

 

53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

 

145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet

a szén-dioxid geológiai tárolásáról

 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

 

161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról

 

 

MINISZTERI RENDELETEK

 

12/2003. (III. 14.) GKM rendelet

a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról

 

79/2005. (X.11.) GKM rendelet

a szénhidrogén szállító vezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállító Vezetékek Biztonsági Szabályzat közzétételéről

 

80/2005. (X.11.) GKM rendelet

a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

 

2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet

a Kőőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról

 

13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról

 

6/2010. (VII. 30.) NFM rendelet

a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról

 

43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet

a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról

 

scrollUp