Beépítésre szánt terület

Létrehozva: 2015-11-19 / módosítva: 2018-07-30

A hazai építésjogi szabályozás szerint – természetesen az előírások megtartása mellett – épületet bárhová lehet építeni. Nem mindegy azonban, hogy az építés mekkora beépítettséget eredményez.

A korábbi szabályozáshoz képest az Étv. új alapokra helyezte a területfelhasználás szabályozását, és bevezetésre (visszaállításra) került az építésügyi szempontból egyértelműbb, beépítésre szánt (beépített is ez) és beépítésre nem szánt terület fogalmak.

 
A korábbi szabályozás az egyes területfelhasználásokat a kül- és a belterület fogalmak alapján különböztette meg, ám ez félrevezető, mert a belterületen belül vannak olyan területek, amelyek alaprendeltetése nem a beépítés. Ilyen a közlekedési és a zöldterület például. Ugyanakkor a külterületen is vannak beépített részek (lásd 1964. évi III. törvény 17. § (1) bekezdése: „…külterületi település beépítésre szánt területén”?).


A kül- és a belterület fogalmak igazgatási és nem építésügyi tartalmat jelentenek (lásd még a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 16/1997. (III. 5.) FM rendelet 28. §-át).

A beépítésre szánt terület rendeltetése az, hogy azon viszonylag sűrű beépítettség alakuljon ki. Ez szolgálja többek között a területtel, termőfölddel való takarékos bánást, amelyet az Étv. a 8. § (2) bekezdésében előír.


A területek általános és sajátos használatuk szerinti besorolási lehetőségeit az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (az OTÉK) tartalmazza.


A beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint

- lakó-,

   - nagyvárosias lakó-,

   - kisvárosias lakó-,

   - kertvárosias lakó-,

   - falusias lakó-,

- vegyes-,

   - településközpont,

   - intézményi,

- gazdasági-,

   - kereskedelmi, szolgáltató-,

   - ipari-,

- üdülő-,

   - üdülőházas-,

   - hétvégiházas-, valamint

- különleges

területfelhasználás lehet.

scrollUp