Bejelentés

Létrehozva: 2018-05-16 / módosítva: 2018-07-30

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) és a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet lakóépületek létesítése esetében bevezette az egyszerű bejelentés jogintézményét. 

 

Mit lehet egyszerű bejelentéssel építeni?

Míg az Étv. szerint egyszerű bejelentéssel történik

  1. a 300 m2 összes hasznos alapterületet meg nem haladó új lakóépület építése,
  2. műemlék kivételével, a meglévő lakóépület 300 m2 összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése, valamint
  3. az a) és b) pontban foglalt építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés, továbbá
  4. természetes személy építtető esetén a 300 m2 összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése, ha azt saját lakhatás biztosítása céljából végzik és az így megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz, illetve
  5. természetes személy építtető esetén - műemlék kivételével - a meglévő lakóépület 300 m2 összes hasznos alapterületet meghaladó bővítésére irányuló építési tevékenység, ha azt saját lakhatása biztosítására szolgáló lakóépület tekintetében végzik.

Addig a Korm. rendelet szerint egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység

  1. a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építése,
  2. műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 m2 összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése, valamint
  3. a 300 m2 összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése, amennyiben az építtető természetes személy, az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi és az így megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz,
  4. műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 m2 összes hasznos alapterületet meghaladó bővítésére irányuló építési tevékenység, amennyiben az építtető természetes személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi,
  5. az a)-d) pont építési munkáihoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.

 

Sajnos a tereprendezés és támfalépítés szempontjából nincs összhang a két szabályozás között, azonban az Étv. magasabb szintű jogszabály, tehát aszerint javasolt eljárni.

 

scrollUp