Bírósági értesítés

Létrehozva: 2015-11-23

A bírósági értesítés akkor kerül kibocsátásra, ha valamilyen fizetési, elszámolási vita merül fel az építőipari kivitelező vagy a szakmagyakorló (tervező) és a megrendelő építtető között. A bírósági értesítés, a nemfizetési jelzéssel kapcsolatos eljárások bevezetése az építőipari lánctartozások megszüntetése, visszaszorítása érdekében került bevezetésre.


A bírósági értesítéseknek az e-szankció elektronikus alkalmazásban történő rögzítését az OÉNY üzemeltetője köteles a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezést követő munkanapon elvégezni. Az üzemeltető a rögzítéssel egyidejűleg az MKIK-t elektronikus úton értesíti. A bírósági értesítéssel egyenértékűnek tekintendő, ha az MKIK tudomására jut olyan egyéb jogerős érdemi bírósági határozat, vagy jogerős fizetési meghagyás, amely ugyanazon adatokat tartalmazza.


A vállalkozó kivitelező

 • teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, vagy közvetítői eljárás eredményeként létrejött egyezséggel,
 • közokiratba foglalt fizetési kötelezettségvállalással,
 • teljesítésigazolással, vagy                            
 • a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményével

igazolva írásban bejelentheti az MKIK-nak, hogy másik vállalkozó kivitelezővel (fizetésre kötelezett) megkötött kivitelezési szerződésből eredően díjazásra jogosult, de a fizetés sem a vállalt határidőben, sem a bejelentés megtételéig nem történt meg (nemfizetési jelzés).


Az MKIK az értesítés érkezését követő 8 napon belül

 • értesíti a díjazásra jogosultat az eljárás megindításáról és menetéről,
 • felhívja a fizetésre kötelezettet arra, hogy 60 napon belül igazolja, hogy
  • fizetési kötelezettségét teljesítette, vagy
  • hogy az értesítés alapjául szolgáló ítélettel szembeni rendkívüli jogorvoslati eljárásban annak végrehajthatóságát felfüggesztették, vagy megállapították, hogy fizetési kötelezettsége nincs, valamint
 • tájékoztatja a feleket arról, hogy a határidő eredménytelen lejártát követően a fizetésre kötelezettet törli a nyilvántartásból.


A területi kamara titkára a bírósági értesítés beérkezésétől számított nyolc napon belül

 • tájékoztatja a díjazásra jogosultat az eljárás megindításáról és menetéről,
 • felhívja a fizetésre kötelezettet arra, hogy hatvan napon belül igazolja
  • ba) a fizetés megtörténtét, vagy
  • bb) hogy az értesítés alapjául szolgáló ítélettel szembeni rendkívüli jogorvoslati eljárásban annak végrehajthatóságát felfüggesztették, vagy megállapították, hogy fizetési kötelezettsége nincs, valamint
 • tájékoztatja a feleket, hogy az igazolás elmaradása esetén felfüggeszti a fizetésre kötelezett tevékenység folytatásához szükséges jogosultságát.

 

scrollUp