Bizottság rendelete

Létrehozva: 2015-11-24 / módosítva: 2017-11-03

az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az épületek és épületelemek energiahatékonyságára vonatkozó minimumkövetelmények költségoptimalizált szintjeinek kiszámítására szolgáló összehasonlító módszertani keret meghatározásával történő kiegészítéséről szóló

A BIZOTTSÁG 2012. január 16-i 244/2012/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

 

az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az épületek és épületelemek energiahatékonyságára vonatkozó minimumkövetelmények költségoptimalizált szintjeinek kiszámítására szolgáló összehasonlító módszertani keret meghatározásával történő kiegészítéséről szóló 244/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet magyar szövegének helyesbítéséről szóló

A BIZOTTSÁG 2013. január 31-i 312/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

 

az építési termékek európai műszaki értékelésének formátumáról szóló

A BIZOTTSÁG 2013. október 30-i 1062/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

 

az építési termékek teljesítménynyilatkozatának weboldalon való közzétételére vonatkozó feltételekről szóló

A BIZOTTSÁG 2013. október 30-i 157/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

 

a 305/2011/EU európai parlamenti és bizottsági rendelet V. mellékletének az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelése és ellenőrzése tekintetében történő módosításáról szóló

A BIZOTTSÁG 2014. február 18-i 568/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

 

a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozat elkészítése során használt minta tekintetében történő módosításáról szóló

A BIZOTTSÁG 2014. február 21-i 574/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

 

a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló

A BIZOTTSÁG 2014. október 29-i 1209/2014/EU RENDELETE
 

scrollUp