Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

Létrehozva: 2015-11-21 / módosítva: 2015-12-03

A Mérnöki Kamara kapcsolattartói hálózata

 

„… a mérnökök kreativitása,
alkotó képessége az ország         fejlődésének záloga…”

 

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK), mint Magyar-ország műszaki értelmiségének egyik legfontosabb köztestülete, felajánlja szakmai tanácsadását a Polgármesteri Hivataloknak, és oktatási intézményeknek, de az államapparátus és a termelő szféra szereplőinek is, tehát mindazoknak, akik úgy érzik, hogy ez az együttműködés számukra hasznos lehet.

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, mint neve is mutatja a főváros és a megye területén élő és dolgozó műszakiak hivatásrendi kamarája. A tervező és szakértő mérnökök száma mintegy 10.000 fő, de ugyancsak ide tartoznak a műszaki ellenőrök és a felelős műszaki vezetők is. Ez összességében mintegy 20.000 kollégát jelent, akiknek adminisztratív ügyeit, és ami sokkal lényegesebb szakmai értékelését is folyamatosan el kell végeznünk. A Kamara felelőssége ugyanis, hogy az iskolai végzettséget és a szakmai gyakorlatot mérlegelve munkájához ki milyen szakterületre kaphat Tanúsítást, vagy Jogosultságot. Ezeknek a bizonylatoknak az időállóságát, a kollégák tudásának naprakészségét a Kamara a saját maga által végzett továbbképzések révén biztosítja. Ebbe a rendszerbe bevonja mind a felsőoktatás, mind a gyakorlati élet legkiemelkedőbb képviselőit, elismert szaktekintélyeit.

Ennek köszönhető, hogy a hozzánk forduló, vagy velünk rendszeresen együtt működő szervezeteknek mindig tudunk megfelelő felkészültségű szakmai partnereket ajánlani.

Tapasztalataink szerint erre sok helyen szükség lehet. Az Önkormányzatok, de sokszor a termelő vállalatok is munkájuk során gyakran találkoznak olyan szerteágazó műszaki feladatokkal, melyek megoldásához nincs speciális szakemberük. Különösen igaz ez a kisebb települések, cégek esetében.

Ilyenkor, ha a másik fél igényli az együttműködést, segít az a kamarai tagunk, akit kölcsönös bizalom alapján együtt választunk ki összekötőnek az adott településen élő tagjaink közül, akihez azután nyugodtan lehet fordulni bármely műszaki kérdéssel. Az „összekötő” vagy maga tud tanácsot adni, vagy ha nem, akkor megkeresi azt a speciális szakembert, lehetőleg a településen, vagy annak környezetében, aki megfelelő szaktudásával segítheti az adott kérdés megoldását.

A munka akkor hatékony, ha ez a folyamat már az ötletek felmerülésénél, a pályázati célok, koncepciók, stratégiák megfogalmazásánál és a pályázatok kiírása előtt beindul, de kevésbé lesz eredményes, ha csak a döntéshozatali fázisra korlátozódik.

A BPMK által – a kijelölt összekötőin keresztül – felajánlott együttműködés néhány formája:

koncepciók, stratégiák kialakítása során az adott szakterületeken javaslatok megfogalmazása,a már kialakított koncepciók, stratégiák véleményezése,pályázati kiírásoknál közreműködésközös szakmai állásfoglalások kialakítása, közös kommunikáció (előzetes egyeztetés alapján),közös munkacsoportok létrehozása közös rendezvények szervezése (konferencia, kiállítás stb.)

 

A BPMK „Kreatív Magyarország – Mérnöki Tudás – Múlt, Jelen, Jövő” kiállítása a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemen az általa szervezett Műszaki Értelmiség Napja keretében

 


Területi kamaraként tevékenységünk végső célja az adott szakmai terület (ágazat) mérnöki munkáihoz az elvárható szakmai, jogszabályi, szabályozási és szellemi háttér létrehozása, illetve a létrehozásban játszott meghatározó, koordinatív szerep.

A BPMK kapcsolattartói hálózatának működési rendjét az alábbi séma szemlélteti. Ez a rendszer a személyes kapcsolatokra épül, de jól illeszkedik hozzá a szakcsoportok hasonló tevékenysége, ami egy-egy szakmai területhez tartozó kollegák kollektív tanácsadása formájában realizálódik, melyre különösen nehezebb és újszerű problémák megoldásánál bizonyult hasznosnak.

 

Az együttműködés eddigi tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az igen hasznosnak bizonyult Budapest Főváros Önkormányzatával, egyes Minisztériumokkal és azok szakigazgatási szerveivel, de ugyancsak eredményes volt egyes fővárosi kerületekkel és néhány, a megyében tevékenykedő Polgármesteri Hivatallal is.
A hálózat létrehozásának lényeges szempontja volt a patrióta gazdaságpolitika kialakulásának elősegítése. Szinte naprakészen tudjuk jelezni, hogy hol, mikor, milyen mérnöki feladatok jelentkeznek, azaz az önkormányzatok vezetőivel és a helyi szakembereinkkel összefogva segítjük egymást az információk áramoltatásában és a feladatok megoldásában.

Az együttműködések célja, hogy a fenntartható fejlődés érdekében a Kamara és az Önkormányzatok, egyéb szervezetek között közvetlen párbeszéd alakuljon ki az építés, a közlekedés, településrendezés, tervezés, tervpályázatok, közbeszerzés, az energiaügyek, közművek és hírközlés, a környezetvédelem és vízügy, valamint az ipari technológiák szakterületein.

A felajánlott együttműködés szakterületei közül néhány részletesebben:

  • közlekedés (közösségi, közúti, vasúti, kerékpáros, gyalogos)
  • közművesítés (vízgazdálkodás és vízellátás; szennyvízelvezetés; csapadékvíz elvezetés; közműnyilvántartás)
  • energia (energiaszolgáltatás és gazdálkodás; megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei)
  • környezetvédelem (zajvédelem; levegőtisztaság; hulladékgazdálkodás)

építészeti és kulturális örökség védelme (a mérnöki és építészeti örökség védelme; az adott térséghez kötődő mérnöki alkotások megőrzése; a térségben is alkotó hírneves mérnökök és építészek alkotásainak ismertté tétele)

Kassai Ferenc
BPMK elnök

scrollUp