E-közigazgatás

Létrehozva: 2016-06-20 / módosítva: 2018-07-30

Elért eredmények az elektronikus közigazgatásban

 

Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások

A Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások (SZEÜSZ) és a Kormány által kötelezően biztosított szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ) olyan építőelemek, amelyek segítségével hatékonyan és egyszerűen hozhatunk létre elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat – ezek képesek biztosítani a teljesen online ügyintézést, a tájékoztatástól a fizetésig, számlázásig.

Az állam által nyújtott szolgáltatások azt célozzák, hogy álljanak minél inkább rendelkezésre az elektronikus ügyintézéshez szükséges alapvető infokommunikációs háttérszolgáltatások (pl. e-azonosítás, e-hitelesítés, e-kézbesítés, e-iratkezelés stb.), amelyre épülve a közigazgatási szolgáltatások egyre nagyobb része elektronikus úton is igénybe vehető, és a belső ügyintézés is az elektronikus forma alkalmazásával lefolytatható. Alapvető cél a belső hivatali működés teljes automatizálása és az ügyfelek számára nyújtandó kényelmi szolgáltatások (pl. személyre szabott ügyintézési felület elérése, ügyek nyomon követhetősége) biztosítása, ezeken keresztül az ügyfelek ösztönzése az elektronikus ügyintézésre való áttérésre.

A fogalmat leginkább az alkotó mozaikszavak egyenkénti értelmezésével lehet megérteni:

 • jogszabály és egyéb előírások (pl.: ÁSZF) által behatárolt keretszabályok (Szabályozott),
 • a modern kor igényeinek megfelelő, internet adta lehetőségeket kihasználó, telefonos, elektronikus csatornán történő (Elektronikus),
 • a közigazgatás adott ügymenetét, eljárását elvégző (Ügyintézési),
 • informatikai megoldás, amely segítségével leképezésre kerül az adott eljárási cselekmény (Szolgáltatás).

 

Azok az azonosítási  szolgáltatások, amelyekkel az ügyfél legtöbbször közvetlenül találkozik:

 • az ügyfél azonosítása tekintetében fontos szerepet játszó Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) és
 • az azonosítási szolgáltatások (eSzemélyi, Ügyfélkapu, Részleges Kódú Telefonos Azonosítás),
 • az elektronikus aláírás és ennek ellenőrzését biztosító szolgáltatás.

 

Mind a társadalmi hasznosulás, mind a finanszírozhatóság miatt elengedhetetlen, hogy a szolgáltatások ne csak a közigazgatási hatósági eljárásokban legyenek felhasználhatók, hanem az állami intézményrendszer összes feladatát támogassák (sőt azon túlmenően önkéntes alapon is lehet a törvény hatálya alá csatlakozni, illetve a kormányzaton kívüli, 2018-tól e-ügyintézésre kötelezett területek és szereplők - kamarák, igazságügyi intézmények, önkormányzatok, közműszolgáltatók, stb. - számára is hozzáférhetők legyenek). Mindez szükségtelenné teszi, hogy más ágazatokban az ügyfél (felhasználó) ügyintézésének támogatására (pl. azonosításra, kézbesítésre stb.) külön mechanizmusokat egyenként ki kelljen fejleszteni.

 

Egyes – az ügyfél szempontjából releváns – szolgáltatások rövid ismertetése:

 • Kormányzati Hitelesítés Szolgáltatás (GOV CA): A szolgáltató elektronikus aláírási, valamint titkosítási célú tanúsítványokat bocsát ki meghatározott személyek részére (pl.: külön jogszabályban meghatározott védelem alá eső tisztséget betöltő személyek részére); a kibocsátott tanúsítványok érvényességének igazolására azonnali tanúsítványállapot igazoló szolgáltatást nyújt; a külön jogszabályban meghatározott gépi elektronikus aláíráshoz kapcsolódó tanúsítványt bocsát ki; időbélyegzés-szolgáltatást biztosít; valamint elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatást nyújt hatóságok részére.
 • Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ): A szolgáltatás lényege, hogy nem maga az ügynök nyújtja az azonosítási szolgáltatást, hanem egységes elérési felületet biztosít a különböző azonosításai szolgáltatások: eSzemélyi, Ügyfélkapu, RKTA, stb. igénybevételéhez.
 • Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (röviden RKTA): A szolgáltatáson keresztül lehetővé válik, hogy az ügyfelek telefonos azonosítás segítségével a 1818-as Kormányzati Ügyfélvonal ingyenes telefonszámán keresztül intézhessék közigazgatási ügyeiket. Jelenleg a Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos ügyeket lehet intézni, illetve erkölcsi bizonyítványt lehet igényelni, egyszerűsített foglalkoztatási bejelentéseket tenni, továbbá ebben az évben tervezett az egyéni vállalkozói ügyintézés megvalósítása telefonon keresztül.
 • Ügyfélkapu: Az Ügyfélkapu a kormányzat által nyújtott egyik elektronikus azonosító rendszere, amely biztosítja a felhasználók számára, hogy személyes megjelenést követő regisztráció után egyszeri felhasználónév+jelszó belépéssel kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel, igénybe vehessék az e-ügyintézési szolgáltatásokat.
 • eSzemélyi azonosítás: Az elektronikus személyazonosító igazolvány eID funkciója révén. Az eID (e-azonosítás) kártyafunkció más azonosítási rendszereknél magasabb hatásfokkal és biztonsági szinten képes biztosítani az elektronikus kormányzati és e-közigazgatási rendszerek igénybe vételéhez szükséges elektronikus azonosítás funkciókat, nem csak belföldön, hanem minden olyan EU tagországban is, ahol a határon átnyúló elektronikus szolgáltatások rendszerét megvalósítják, illetve létrejön a kölcsönös együttműködési megállapodás. Ezt célozza a 910/2014/EU rendelet és a kapcsolódó európai szabványosítás, rendszerfejlesztések is. Az eID lehetőséget biztosít arra, hogy az állampolgárok különböző csatornákon keresztül vehessék igénybe az elektronikus kormányzati és e-közigazgatási szolgáltatásokat. Magyar részről indokolt az EU felé elsőként az eSzemélyi alapú e-azonosítás szolgáltatást bejelenteni és alkalmazni.
 • Kormányzati Elektronikus Aláírás-Ellenőrző Szolgáltatás (KEAESZ): Elektronikus aláírás ellenőrzés szolgáltatás keretében a szolgáltató biztosítja az elektronikus dokumentumon elhelyezett elektronikus aláírás érvényességének az elektronikus aláírás szabályzatban meghatározott ellenőrzését, valamint szükség szerinti, időbélyegzőről szóló és érvényességi információval való kiegészítését. A szolgáltatás az ellenőrzés eredményéről kivonatot is készít a felhasználó számára, használata jelenleg ingyenes.
 • Személyre szabott Ügyintézési Felület (SZÜF): Olyan támogató keretszolgáltatás, amely az ügyfél számára személyre szabható online felületet biztosít, ezzel elősegítve az ügyfél által a SZEÜSZ-ök és az e-ügyintézési szolgáltatások igénybevételét. Az e-ügyintézési törvény értelmében az elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek 2018. január 1-től elérhetővé kell tenniük szolgáltatásaikat a SZÜF-ön. A SZÜF megvalósítása jelenti a mára elavult központi rendszer és a www.magyarorszag.hu oldalon található szolgáltatások megújulását. Ennek bevezető kampánya a Web-Lak koncepció alapján megvalósuló tevékenység, amely többlet információkkal szolgál az ügyintézési információkon és szolgáltatásokon túl az ügyfeleknek.
 • A Webes Ügysegéd alkalmazás 2013-ban 3 ügytípussal indult, amelyet még ugyanabban az évben további 4 új szolgáltatás bevezetése követett. Az alkalmazás létrehozásának célja volt, hogy egy helyen kerüljenek megjelenítésre az egyes elektronikus közigazgatási eljárások. Jelenleg kb. 40 db közigazgatási ügyet érhetnek el itt a felhasználók.
 • az OkmányApp elnevezésű mobil alkalmazás 2014. október 27-től érhető el, amelyben jelenleg 13 ügytípust intézhetnek el a felhasználók.
 • az eSzemélyi vagy eSZIG 2016. január 1-jén került bevezetésre az elektronikus tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány. Az eSzemélyi igénylése 30 %-kal meghaladja a korábbi időszak régi típusú személyazonosító igazolvány igénylésének számát. (Az eSzemélyi funkcióinak, használatának részleteit a bemutató ismerteti.)
 • Az elektronikus azonosítási módok köre is bővült. Az Ügyfélkapu, mint azonosítási szolgáltatás mellett megjelent az eSzemélyivel történő elektronikus azonosítás, valamint a Részleges Kódú Telefonos Azonosítás. Ez utóbbi indulása óta 2870 regisztrációra került sor.
 • 2016 márciusában indított új mobil alkalmazás az Autoszkóp, amelyet indulása óta 26 ezren töltöttek le.
 • A rendelkezési nyilvántartás célja, hogy az állampolgárok – és később fokozatosan a szervezetek – számára lehetővé tegye rendelkezéseik megtételét, elsősorban az azonosítási és kapcsolattartási módokra, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan. A nyilvántartásba 2016-ban több mint 11 ezren regisztráltak.

 

eSzemélyi – Az okos okmány

 • Ahogyan az már a Magyary Programban is megfogalmazásra került, a jó állam alapfeltétele az állami működés, a szélesen értelmezett közszolgáltatások hatékonyságának növelése. Nem elegendő tehát annyi, hogy az állami feladatok ellátására vagy az ügyfelek ügyeinek az elintézésére létezik szabályozás és intézményrendszer, kiemelten fontos, hogy ez gyorsan, hatékonyan, gazdaságosan, és olyan módon valósuljon meg, hogy a különböző állami feladatok ellátása egymáshoz kapcsolódva, az erőforrások és információk – alapjogokat tiszteletben tartó – közös felhasználásán, illetve újrahasznosításán nyugodjanak. Ez az elvi megközelítés egyaránt szolgálja az ügyeit elektronikusan és hagyományos úton intéző állampolgárok, valamint a közszolgáltatások szereplőinek az érdekeit.
 • Ezen elvek mentén fogalmazódott meg a Kormány azon szándéka, amely célul tűzte ki a közigazgatási bürokrácia csökkentését, így a közigazgatási hatósági eljárások szabályainak módosításával az emberek és a vállalkozások adminisztratív terheinek jelentősen csökkenek, az eljárások egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá válnak. Mindezekkel egy időben, a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kialakításra kerül egy olyan, a szélesebb értelemben vett közszolgáltatások elektronikus támogatására is alkalmazható elektronikus ügyintézési keret-szabályrendszer, amely az elektronikus ügyintézés elterjesztését szolgálja.
 • Ezen célok elérése érdekében, valamint az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXX. törvény alapján 2016. január 1-jén bevezetésre került az új, tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány.
 • A hatékony közigazgatás új elemeként, az új okmány számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyeknek köszönhetően az állampolgárok kényelmesebben, egyszerűbben, gyorsabban intézhetik közigazgatási ügyeiket is. A személyazonosító igazolvány amellett, hogy vizuálisan tartalmazza a korábbi okmány adattartalmát, olyan beépített, magas biztonságú chippel is rendelkezik, amely tárolja a személyazonosító adatokat, az állampolgárok döntésétől függően az ujjnyomatukat, az elektronikus aláírás létrehozásához szükséges adataikat, illetve a társadalombiztosítási- és adóazonosító jelüket is.

 

Funkciók:

 • e-azonosítás funkció: Az új igazolvány kényelmes azonosítási szolgáltatásait a személyes megjelenésnél, a hitelesítési szolgáltatásait az elektronikus ügyintézés során használhatjuk. Az okmány képes arra, hogy - amennyiben a polgár a személyazonosító igazolványához tartozó PIN kód megadásával ehhez hozzájárulását adja – az okmány elektronikus tároló eleméből az arra jogosult szerv a rendelkezésére bocsátott olvasó kulcs segítségével képes legyen kiolvasni az állampolgár azon személyes adatait (így akár a TAJ és adóazonosító jelét is), amelyekre jogosult és az adott ügyintézéshez szükségesek. Ennek igénybevételéhez a szolgáltatóknak tanúsítvánnyal rendelkező kártyaolvasó eszközzel kell rendelkezniük. Az otthoni használat esetében az állampolgárnak a számítógép mellett rendelkeznie kell megfelelő kontaktmentes kártyaolvasóval is. Az azonosítási funkció lehetővé teszi, hogy az állampolgár távolról hálózati szolgáltatások felhasználásával kapcsolódjon közigazgatási rendszerekhez, elektronikusan azonosítsa magát és intézze ügyeit, ennek segítségével, a szükséges informatikai fejlesztések megléte esetén kitöltsön űrlapokat az adatok automatikus átemelésével, továbbá a felkészült és az adatok kiolvasására megfelelő jogosultsággal rendelkező szereplők a kártyából elérjék a személy hiteles adatait és erre építhessék szolgáltatásaikat.

 

 • e-aláírás funkció: Az új személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás lehetőséget nyújt arra, hogy az állampolgárok magánjogi vagy közigazgatási jogügyleteikben elektronikusan tehessenek – teljes bizonyító erejű magánokiratnak megfelelő joghatással bíró – jognyilatkozatokat. Az eSzemélyi olyan okmány, amelyhez az állampolgárok önkéntesen, díjmentesen elektronikus aláírás (e-aláírás) és időbélyegzés szolgáltatást igényelhetnek. Az eSzemélyihez a legerősebb (legszélesebb alkalmazhatóságot biztosító) aláírások kapcsolódnak. A 2016. május 27. után igényelt e-aláírás funkcióval minősített elektronikus aláírás, az ezt megelőző időszakban igényelt e-aláírás funkcióval minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás hozható létre, tekintettel arra, hogy 2016. május 27-től teljesülnek a biztonságos aláírás létrehozó eszközre (BALE) és ennek megszemélyesítésére előírt feltételek az eSzemélyi e-aláírás szolgáltatása tekintetében. A polgári perrendtartásról szóló törvény 196. § (1) bekezdés f) pontja szerint mind a két aláírás lehetőséget ad arra, hogy az állampolgárok elektronikusan tehessenek teljes bizonyító erejű magánokiratnak megfelelő joghatással bíró jognyilatkozatokat; az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU Rendelete pedig kimondja, hogy a minősített elektronikus aláírás a saját kezű aláírással azonos joghatású. Magyarországon néhány terület kivételével szinte bármilyen esetben használható elektronikusan aláírt nyilatkozat. Sokféle dokumentum, így (pl. ingóság adásvételi) szerződés, kérelem, űrlap, bejelentés is aláírható elektronikusan. Kivételt képez néhány terület: például ingatlanforgalmi szerződést, végrendeletet és házasságkötést nem lehet elektronikus aláírással hitelesíteni. Az elektronikus dokumentum aláírásakor figyelembe kell venni a szolgáltató által meghatározott, úgynevezett tranzakciós limitet. Az eSzemélyihez kapcsolódó elektronikus aláírásnál a tranzakciós limit 10 000 euro. Ez az egy alkalommal az aláíró által vállalható kötelezettség legmagasabb értéke (pl. legfeljebb 10 ezer euró értékű gépjármű adásvételi szerződést lehet az eSzemélyivel aláírni). Az új személyazonosító igazolvány e-aláírás és időbélyegzés szolgáltatásának használatához - számítógépen és internetkapcsolaton túl – szükség van kártyaolvasó eszközre, kártyaolvasó alkalmazásra, illetve aláírás-létrehozó alkalmazásra.

 

 • úti okmány funkció: Az úti okmány kártyafunkció komfortosabbá teszi a magyar állampolgárok európai utazásait, ugyanis az okmány minden olyan határátlépésnél felhasználható, ahol a schengeni, vagy más államközi egyezmények által szabályozott hozzáférési jogosultsággal rendelkező rendszerek, tehát pl. zsilipkapus beléptető rendszerek üzemelnek. 2016. január elsejétől a személyazonosító igazolvány segítségével az állampolgár a reptéri határátlépések során a zsilipkapus beléptető rendszereket is használhatja oly módon, hogy a zsilipkapuhoz történő érkezést követően, a kapu kártyaolvasójához helyezi/érinti az okmányát, amelyet követően létrejön a kártyaolvasó és az okmányban lévő chip közötti kommunikáció és megtörténik a kártyaolvasó és a chip kölcsönös hitelesítése. Ezt követően a rendszer kiolvassa az okmány MRZ-kódját/CAN-számát, majd átveszi a chipből a személyi adatokat, az arcképet, valamint az ujjnyomatot. Megtörténik az utóbbi adatok, európai szabályrendszer szerinti ellenőrzése (pl. utazási korlátozás kiszűrése). Ezt követően az állampolgár a kapu ujjnyomat-olvasójára helyezi a személyazonosító igazolvány igénylésekor felvételezett ujjait, amelyeknek képét a rendszer összeveti az okmány chipjéből kiolvasott ujjnyomatokkal, az állampolgár így igazolja az igazolvány felhasználására/birtoklására való jogosultságát (övé az adott okmány). Egyezés esetén a zsilipkapu kinyílik, a rendszer biztosítja az állampolgár számára az utazás lehetőségét. A fentieken túl az úti okmány kártyafunkció az egyes rendészeti feladatokat is támogathatja, mivel a személyazonosítás elektronikus megoldásai biztonságosabbá, gyorsabbá és egyszerűbbé tehetik az eljáró hatóságok feladatait. Az úti okmány kártyafunkció alkalmazásával a személyazonosítás folyamata lényegesen egyszerűbbé válik, hiszen az elektronikus adathordozó segítségével a folyamat automatizálható. Az úti okmány kártyafunkció a közúti rendészeti ellenőrzés folyamatát is képes meggyorsítani, hiszen a rendészeti szervek birtokában lévő kártyaolvasók segítségével kiolvashatóvá válnak az adatok (a négy természetes személyazonosító adat), amely az eszközre telepített megfelelő alkalmazás megléte esetén vizuálisan is megjeleníthető annak kijelzőjén is.

 

 • közösségi közlekedési funkció: A személyazonosító igazolvány maga nem NEK rendszerben kibocsátott kártya, de kialakítása révén kompatibilis ezzel a rendszerrel, az on-line NEK szolgáltatások igénybevételének biztosítása érdekében NEK funkcionalitással is rendelkezik. Amennyiben, tervezetten a 2016-17-es évek során a közösségi közlekedési ágazatban az elektronikus jegyrendszer bevezetésre kerül, az új okmány alkalmas lesz az egyes közösségi közlekedési szolgáltatások támogatására, így a közlekedésben nyújtott szolgáltatások (pl.: bérlet, kedvezmények) igénybevételére is. Ennek feltétele, hogy a közlekedési szolgáltatóknál a NEK online rendszerével kompatibilis informatikai megoldások kerüljenek kialakításra. A közlekedésben ez például azt jelenti, hogy amikor a buszok már rendelkeznek elektronikus olvasókkal és utazni fogunk, a nálunk lévő kártyát az olvasó fölé érinthetjük, és ezt követően megkezdhetjük az utazást. Az egész nem tart tovább, mint amikor a villamoson a jegyünket kezeltük.

 

Elektronikus azonosítási megoldások

 • Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ)/
 • Ügyfélkapu és
 • eSzemélyi/
 • Részleges Kódú Telefonos Azonosítás

A közigazgatás hatékonyságának növelésében elengedhetetlen az elektronikus ügyintézés arányának jelentős emelése, amely azonban első lépésben feltételezi az ügyfelek megfelelő elektronikus azonosítását, hiszen minden egyes - személyes vagy elektronikus - ügyintézés alapja az ügyfél azonosítása.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 2017. január 1-vel hatályba lépő rendelkezései nevesítik az elektronikus ügyintézés igénybevételéhez szükséges azonosítási szolgáltatásokat.

A törvény alapján az ügyfél az elektronikus ügyintézés során

 • elektronikus azonosítási szolgáltatás,
 •  az eIDAS rendelet szerinti elektronikus azonosító eszközzel történő azonosítás,
 • vagy az e-ügyintézést biztosító szerv követelményeinek megfelelő egyéb azonosítási szolgáltatás útján azonosíthatja magát.

 

Gazdálkodó szervezet vagy önmagát igazolja az eIDAS rendelet alapján, vagy a képviselője igazolja saját magát, illetve képviseleti jogosultságát.

A törvény az azonosítási szolgáltatások között külön nevesíti az elektronikus azonosítási szolgáltatást, mint szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást (a továbbiakban: SZEÜSZ), ezen belül - elhatárolandó a többi azonosítási szolgáltatástól - az elektronikus azonosítási szolgáltatások között külön alcímben szabályozza a Kormány által kötelezően biztosítandó azonosítási szolgáltatásokat (a továbbiakban: KASZ), amelyekre a törvény szigorúbb adatkezelést, profilalkotásra alkalmatlan azonosítási szolgáltatást követel meg.

A KASZ-okhoz a jogszabály biztonságos kézbesítési szolgáltatást, valamint ahhoz kapcsolódó tárhelyhasználatot is rendel.

A jogszabály alapján ezen azonosítási szolgáltatások a következők:

 • a tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolványhoz (a továbbiakban: eSzemélyi) kapcsolódó azonosítási szolgáltatás,
 • az ügyfélkapu és
 • a részleges kódú telefonos azonosítás.

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SzeüszR.) a KASZ-ok igénylését egységes ügyfél-regisztrációs nyilvántartás, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerinti Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (a továbbiakban: KÜNY) köti, melynek célja az érintett személy azonosításához szükséges adatok és technikai azonosítók közhiteles kezelése az elektronikus azonosítási szolgáltatások hiteles biztosításához.

A KÜNY-regisztráció érdekében a természetes személy ügyfélnek vagy a nem természetes személy ügyfél képviseletében eljáró természetes személynek (a továbbiakban együtt: igénylő) személyesen meg kell jelennie a regisztrációt végző szervezet előtt.

Az ügyfél-regisztrációs szerv a természetes személy hatósági igazolványban szereplő természetes személyazonosító adatait összeveti

 • a személyiadat- és lakcímnyilvántartás (a továbbiakban: SZL) adataival,
 • a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szereplő külföldi természetes személy esetén a központi idegenrendészeti nyilvántartás (a továbbiakban: ISZL) adataival,
 • az SZL és ISZL nyilvántartásokban nem szereplő természetes személy esetén az általa bemutatott útlevélben vagy EGT tagállam által kibocsátott személyazonosításra alkalmas okmányban szereplő adatokkal.

A nem természetes személy ügyfél képviseletében eljáró természetes személy képviseleti jogosultságát az ügyfél-regisztrációs szerv ellenőrzi.

Az életvitelszerűen külföldön élő, Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy szálláshellyel nem rendelkező természetes személy önkéntesen regisztrálhat az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásába (a továbbiakban: 3. NY) annak érdekében, hogy a KASZ igénybevételével közigazgatási hatósági ügyeit elektronikusan tudja intézni.

A 2016. január 1-jétől kiváltható eSzemélyi iránti kérelem ekvivalens a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásba történő regisztráció iránti kérelemmel.

 

A SzeüszR. az azonosítási szolgáltatások alábbi résszolgáltatásait is nevesíti:

 • teljeskörű azonosítás szolgáltatás (a továbbiakban: TASZ),
 • egyedi azonosság ellenőrzés szolgáltatás (a továbbiakban: EASZ), valamint
 • azonosság ellenőrző ügynöki szolgáltatás (a továbbiakban: AESZ).

 

Az AESZ olyan azonosítási szolgáltatás, amelynek keretében az azonosítási szolgáltató az azonosítást kérő szervezet számára - más TASZ, illetve EASZ szolgáltatásokat igénybe véve - elvégzi az azonosítást.

A SzeüszR. a hatóságok által jelenleg igénybe vehető AESZ-ként a Központi azonosítási ügynököt (a továbbiakban: KAÜ) rögzíti.

A KAÜ, mint azonosság ellenőrző ügynöki szolgáltatás által egy helyen legyen elérhető minden KÜNY-be regisztrált polgár és minden e-ügyintézési szolgáltató számára az összes állam által elismert azonosítási szolgáltatás. A szolgáltatás lényege tehát, hogy nem maga az ügynök nyújtja az azonosítási szolgáltatást, hanem egységes elérési felületet biztosít a különböző azonosításai szolgáltatások igénybevételéhez. A KAÜ magában foglalja a KASZ azonosítást, valamint a Kormány által kötelezően nyújtott személyazonosításokat.

Jelenleg a KAÜ-n keresztül az ügyfélkapu (felhasználónév/jelszó alapú) azonosítás, és a Telefonos Azonosítás érhető el. A későbbiekben válik elérhetővé az eSzemélyi elektronikus személyazonosító (eID) funkciója útján biztosított azonosítás.

A KAÜ az azonosításnál az igénylő által megadott azonosító adatok alapján a viszontazonosítás elvégzését is biztosítja azokban az esetekben, ahol az azonosítási szolgáltató ezt lehetővé teszi, hiszen ezzel felgyorsíthatja az elektronikus ügyintézést. A közigazgatási szerv az elektronikus ügyintézés esetén köteles a KAÜ igénybe vételével történő azonosítás elfogadását biztosítani.

 

Webes Ügysegéd

 • A Webes Ügysegéd alkalmazás azoknak javasolt, akik kedvelik az online ügyintézést, szeretnének időt megtakarítani, és biztonságos, kényelmes megoldást keresnek közigazgatási ügyeik intézésében.
 • A WÜ indulásakor (2013. január 1.) az alábbi 3 ügytípussal kezdte meg éles működését:
 • Hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése,
 • Hatósági erkölcsi bizonyítvány érvényességének ellenőrzése,
 • Tájékoztatás kérése a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatokról.
 • Indulását követően a WÜ felületén intézhető ügyek folyamatosan bővültek, és a 2013. év folyamán a járműigazgatási eljárásokkal kapcsolatosan az alábbi új szolgáltatások kialakítására került sort:
 • Jármű tulajdonosváltásának bejelentése,
 • Forgalomból történő ideiglenes kivonás,
 • Forgalomból történő ideiglenes kivonás hosszabbítása,
 • Ideiglenes kivonásból történő visszahelyezés.
 • 2014. évben a szolgáltatás az útlevél pótlással, a második magánútlevél igényléssel, valamint a külföldi letelepedés bejelentéssel egészült ki.
 • 2015. évben, a Digitális Nemzet Fejlesztési Programmal kapcsolatos kormányhatározatokban megfogalmazott kormányzati szándékhoz is igazodva, a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően az alábbi 22 közigazgatási eljárás/szolgáltatás került bevezetésre:
 • Születési anyakönyvi kivonat igénylés,
 • Házassági anyakönyvi kivonat igénylés,
 • Külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhelye címváltozásának bejelentése,
 • Szállásadói nyilatkozattétel,
 • Előzetes hozzájárulás létrehozása,
 • Értesítési szolgáltatás igénylése,
 • Értesítési szolgáltatás nyilatkozat visszavonása,
 • Tájékoztatás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt saját adatokról,
 • Adatszolgáltatások alanya kérelem,
 • Gépjármű adatlekérdező,
 • Hatósági bizonyítvány igénylése egyéni vállalkozásról,
 • Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése,
 • Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése,
 • Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatása,
 • Egyéni vállalkozással kapcsolatos adatváltozás bejelentése,
 • Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése,
 • Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése,
 • Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos események bejelentése, igény esetén az igazolvány pótlása,
 • Alaprendelkezéssel kapcsolatos ügyintézés,
 • Azonosítási rendelkezéssel kapcsolatos ügyintézés,
 • Meghatalmazással kapcsolatos ügyintézés,
 • Okmányérvényesség lekérdezés.
 • 2016. évben pedig az alábbi közigazgatási eljárások/szolgáltatások kerültek bevezetésre:
 • Időszaki értesítésre vonatkozó rendelkezéssel kapcsolatos ügyintézés,
 • Okmánystátusz lekérdezés,
 • SZL adatletiltás,
 • SZL adatletiltás visszavonása,
 • Adatváltozásról értesítés küldése,
 • Személyazonosító igazolvány elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének bejelentése,
 • Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának pótlása,
 • Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának cseréje.
 • Jelenleg 40 közigazgatási eljárás/szolgáltatás érhető el az alkalmazásban.
 • Cél: a WÜ szolgáltatás folyamatos bővítésével újabb és újabb ügytípusok, eljárások (pl. törzskönyv vesztés/lopás/megsemmisülés/megrongálódás bejelentése és pótlása, útlevél gyorsított eljárásban történő pótlása, stb.) kerüljenek elektronizálásra, illetve további kényelmi szolgáltatások váljanak elérhetővé a felhasználók számára.
 • A Webes Ügysegédben bevezetett egyes szolgáltatások esetében, mint például a Gépjárműadat-lekérdező szolgáltatás bevezetését követően népszerűsítési kampányra került sor (2015. december: Infótér konferencia), amelynek hatására jelentősen megnövekedett a lekérdezések száma.

 

Tájékoztatás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt saját adatokról

 • A szolgáltatás 2015 júliusától érhető el a Webes Ügysegéd alkalmazásban.
 • A magánszemélyek elektronikus kapcsolattartás keretében tájékoztatást igényelhetnek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nyilvántartott saját aktuális adataikról.

A kérelem benyújtásának időpontjában, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt, illetve kezelt adatokról készül a tájékoztatás elektronikusan, PDF formátumban, amely a WÜ tárhelyre érkezik és onnan bármikor letölthető.

 

Gépjárműadat-lekérdező

 • A szolgáltatás 2015 októberétől érhető el a Webes Ügysegéd alkalmazásban.
 • Gépjárműadat-lekérdező szolgáltatás a gépjárművekkel kapcsolatos műszaki kulcsadatok (21 műszaki adat) azonnali lekérdezését teszi lehetővé elektronikus úton, a Webes Ügysegéd keretrendszerben, a BM kezelésében álló közhiteles közúti közlekedési nyilvántartás adataira támaszkodva. A szolgáltatás használatával a felhasználók lekérdezhetik egy vagy több gépjármű bizonyos műszaki adatait (adatigénylés), valamint kérhetik azok egyezőségének vizsgálatát (adategyezőség). A lekérdezés során a felhasználók minden, az adatigénylés körébe tartozó műszaki adatot megkapnak, amennyiben arra vonatkozóan tartalmaz adatot a nyilvántartás.

A „Kérelem céljának megadása” felületen szükséges kiválasztani a lekérdezés célját, illetve elfogadni az ÁSZF-et.

Az „Alapadatok” felületen a rendszám(ok) megadását, illetve az adatigénylés és adatellenőrzés tényének kiválasztását követően indítható el a lekérdezés.

 • Adatigénylés esetén kérhető adatok a gépjármű rendszámának ismeretében:
 • Forgalmi rendszám,
 • Gépjármű gyártmány megnevezése,
 • Gépjármű típusa,
 • Jármű elsődleges színe, színkódja,
 • Forgalomban van-e,
 • Az összes, az adott gépjárműhöz rögzített km-óra állás és a rögzítés időpontja,
 • Körözés ténye.
 • Adategyezőség vizsgálata esetén szükséges megadni az adatot (pl. jármű gyártási éve: 2010) és a rendszer egy „egyezik” vagy „nem egyezik” választ ad attól függően, hogy az ügyfél által megadott adat megegyezik-e a nyilvántartásban szereplő adattal.

 

A lekérdezés tényéről fizetési bizonylat is kérhető, amelyhez a „Számlázási adatok” felületen a kért adatok megadása szükséges.

 

 

 • Az „Ellenőrzés” felületen van lehetőség az online bankkártyás fizetés elindítására.
 • Az adatszolgáltatás eredménye azonnal megjelenik a felületen.  Az adatok az „Eredmény letöltése” gomb kiválasztásával, egy PDF formátumú, egyszerűsített határozat formájában is megtekinthetőek.

 

Mobil alkalmazások

A mobil alkalmazások jellegzetességei:

 • Eltérő felhasználói kör a webes felületet használókéhoz képest (preferenciák területén való megjelenés),
 • Hozzáférhetőség (böngésző elindítás vs. app ikonra kattintás),
 • Hozzáférés az alacsonyabb szintű funkciókhoz (olyan rendszerszintű funkciók, amelyekhez általában a webes technológiákkal nem lehet (könnyen) hozzáférni (pl. kamera),
 • Eszközigény (okostelefon nagyobb valószínűséggel van az állampolgárnál, mint egy laptop).
 • Az e-ügyintézési platformok kiszélesítése érdekében az EKOP 2.1.14-2011-2011-0001 jelű „Telefonos ügyfélszolgálat megújítása” című projekt keretében került 2014-ben a KEKKH által kifejlesztésre, majd 2014 októberében publikálásra az OkmányApp megnevezésű mobil alkalmazás, amely lehetővé teszi több, a Webes Ügysegéden keresztül elérhető ügyek intézését, továbbá az igényelt okmányok gyártási státuszának lekérdezését mobil eszközök segítségével.
 • Az OkmányApp használata jelentősen lerövidíti az ügyintézési időt, hiszen akár otthonról, akár utazás közben intézhető mindaz, amiért eddig okmányirodai-, illetve kormányablak ügyfélszolgálatra kellett menni. A publikált mobil applikációval az elektronikus szolgáltatások/ügyintézések lehetősége – követve az infokommunikációs fejlődési trendeket és alkalmazva a korszerű technológiai eszközöket – közelebb kerülhet az állampolgárokhoz, időt és energiát megtakarítva számukra.  Középtávú terv, hogy a folyamatos bővítés keretében az ügyfelek nagyobb bizalommal forduljanak az e-közigazgatáshoz és az e-szolgáltatásokhoz.
 • Az OkmányApp Androidos (Play áruház) vagy iOS (App Store) okos telefonokra tölthető le. Az applikáción elérhető ügytípusok többségéhez (csak úgy, mint a Webes Ügysegéd alkalmazásban) Ügyfélkapu-regisztrációval vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval szükséges rendelkeznie a felhasználónak, azonban az „Okmánystátusz lekérdezés", az „Erkölcsi bizonyítvány ellenőrzése", illetve az „Okmányérvényesség lekérdező” megnevezésű szolgáltatások bejelentkezés nélkül is elérhetők. Az ügyfelek kényelme érdekében az egyes illeték/díjköteles ügyeknél banki átutalással, vagy azonnali bankkártyás fizetési móddal van lehetőség kiegyenlíteni a szolgáltatásért fizetendő összeget.
 • 2016. évben számos ügytípussal bővült az OkmányApp-ban elérhető közigazgatási eljárások/szolgáltatások köre, megjelentek a bürokrácia- és rezsicsökkentéssel kapcsolatos fejlesztések, úgymint a hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése (évi 4 alkalommal ingyenes), valamint a magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés miatti pótlása (eltulajdonítás esetén illetékmentes). Továbbá az alkalmazásban bevezetésre került az okmányérvényesség ellenőrzés, illetve a gépjárműadat-lekérdező szolgáltatás is. Jelenleg összesen 13 db ügy érhető el a mobil alkalmazásban.

 

Önkormányzati ASP/ASP Települési portál

Az ASP Települési Portál és Önkormányzati Hivatali Portál funkcionalitásának bemutatása és továbbfejlesztési lehetőségeinek ismertetése

Az önkormányzati ügyek és azok intézése az önkormányzatok autonómiájának következtében rendkívül vegyes képet mutat. Korábban nem volt törekvés ezek egységesítésére sem igazgatásszervezési-, sem technológiai – informatikai szempontból. Ebbe az irányba az első lépcsőfoknak volt tekinthető ASP1.0 projekt. A projekt célja többek között a következő volt: piaci e-közigazgatási megoldásokra és tapasztalatokra építve olyan ASP központ létrehozása a közép-magyarországi régióban, amely egységes és korszerű SOA alapú informatikai megoldások segítségével lehetővé teszi elsősorban a kis és közepes önkormányzatok számára, a hatékony forrásfelhasználás mellett történő belső működés támogatását és egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását.

A projektben kijelölésre kerültek az ASP központ által az önkormányzatok részére biztosítandó induló alkalmazások köre, melynek része lett az önkormányzati települési portál (továbbiakban: Települési portál), illetve az önkormányzati hivatali portál, azaz Elektronikus Ügyintézési portál (továbbiakban ELÜGY portál).

Jelen dokumentumban részletezésre kerülnek az ASP1.0 önkormányzati elektronikus ügyintézést érintő fejlesztései és eredményei, melynek segítségével a korábban teljesen heterogén önkormányzati ügyintézési térben (ahány önkormányzat, annyifelé fejlettségi szint és megvalósítási mód) a közelmúltban változások következtek be, valamint bemutatásra kerülnek az ASP2.0 projekt tervezett fejlesztési irányai.

 

Települési Portál bemutatása

Az ASP Portálrendszer részeként a Települési portál opcionálisan választható lehetőség volt az ASP projektben résztvevő önkormányzatok számára, amely elsősorban hírközlő, információs, tájékoztató feladatokat tölt be, a települést mutatja be, aktuális híreket és információkat közöl az állampolgárok számára.

Különösen hasznos azoknak az önkormányzatoknak:

 • amelyek a kor elvárásainak már nem minden tekintetben megfelelő, korszerűtlen honlapot tartanak fenn,
 • amelyek nem akarnak havonta jelentős összegeket költeni az üzemeltetésért (pl. külső szolgáltatói függés miatt),
 • amelyeknek fontos, hogy gond esetén a telefon másik végén biztosan elérjenek valakit,
 • amelyeknek fontos a biztonság,
 • amelyeknek fontos, hogy az esetleges behatolási kísérletek elkövetői hasonló elbírálásban részesüljenek, mint a magyarorszag.hu oldal esetén történő behatolási kísérletek esetén (az említett portált is a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ) üzemelteti),
 • amelyek már egy alapszintű szövegszerkesztői ismerettel is komplett weboldalakat képesek fenntartani,
 • amelyeknek megfelel, ha több, a település jellegére utaló séma is rendelkezésre áll.

Az ASP Központ szakrendszereinek, így a Települési Portálnak a használata a csatlakozás után ingyenes. A Települési portál esetében az önkormányzatnál csak a tartalmi, szerkesztési költségek jelentkeznek, a műszaki üzemeltetés költségei már az ASP Központot terhelik.

 1. Jellemzők
 • Tartalomkezelés

A települési portál egy nyílt forráskódú szoftverre, a Drupal portálmotor és tartalomkezelő eszközre épül. A Drupal egy könnyen kezelhető, felhasználóbarát rendszer, amely a település híreinek, információinak, dokumentumainak feltöltéséhez, karbantartásához alapszintű szövegszerkesztési és Internetes ismeretekkel is használható. A Drupal tartalomkezelő alkalmazása lehetőséget biztosít a megfelelő jogokkal rendelkező önkormányzati felhasználók számára, hogy a portálon szabványos szerkesztőfunkciók segítségével szöveges, táblázatokkal, illetve képekkel, videókkal illusztrált információkat helyezzenek el, és azok jóváhagyást követően Interneten keresztül elérhetők legyenek.

 • Portál arculat

A Települési portál esetében jelen állapot szerint három különböző arculat közül választhatnak az önkormányzatok. A szerkezetkész honlap a kiválasztott külsővel kerül telepítésre az ASP Központ rendszerén az önkormányzat számára. A Települési portál a csatlakozó önkormányzatok számára több ponton is lehetőséget ad az ASP-portálséma testre szabására. A szerkezeten nem változtatva az önkormányzati tartalomfelelős egyéni beállításokat alkalmazhat:

 • menürendszer: a fejlesztés által kialakított menürendszerből csak azon elemek jelennek meg, amelyekhez az önkormányzati tartalomfelelős valamilyen tartalmat már feltöltött,
 • oldalszerkezet: állítható a címlapon levő dobozok megjelenése, a cikkek száma, és a jobb oldali oszlopban az egyes komponensek sorrendje,
 • képvilág: a nyitóoldal fejlécében az egyéni arculat kialakításához lehetőség van a települési sajátosságok, helyi jelképek, fényképek, stb. használatára.
 • Tárhely

1 GB tárhely áll rendelkezésre települési portálonként.

 • Portál működtetés

A Települési portál üzemeltetését a NISZ végzi, amely számos fokozott szintű IT biztonságot és kiemelkedően magas rendelkezésre állást igénylő kormányzati rendszert üzemeltet jelenleg is. A portál telepítését követően az önkormányzatnak műszaki üzemeltetési feladata nincs, a NISZ, mint az ASP Központ rendszereinek üzemeltetője minden ilyen jellegű munkát átvállal. A tartalom feltöltési és karbantartási feladatok ellátásáért az önkormányzat által kijelölt munkatárs felelős, az önkormányzatoknak csak a honlap szerkesztésével kell foglalkoznia.

 

ELÜGY portál

1. Önkormányzati Hivatali Portál (ELÜGY Portál) bemutatása

Az ELÜGY portál elektronikus ügyintézési felületen keresztül teszi lehetővé a lakossági és vállalkozói elektronikus ügyintézést az alábbiakra kiterjedően:

 • elektronikus ügyindítás az Adó- és Ipar és kereskedelmi szakrendszerek meghatározott ügytípusaira;
 • Ügyfélkapu viszontazonosítást követően az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) számára az adóegyenleg lekérdezése;
 • ügyintézés státuszok követése.

Az állampolgárok az ASP Központ ügyféloldali szolgáltatásait az ELÜGY portálon keresztül vehetik igénybe (https://ohp.asp.lgov.hu). Az ELÜGY portál bárki számára elérhető, azonban egyes funkciók regisztrációhoz kötöttek, mások szabadon használhatók regisztráció nélkül is. Az ELÜGY portálon a bejelentkezés és a felhasználó azonosítása Ügyfélkapu segítségével történik. A felhasználónak az ügyfélkapus bejelentkezést követően regisztrálnia kell az ELÜGY portálra. Az e-ügyfél regisztráció egyszeri, nem kötődik önkormányzathoz.

Az ügyfelek az ASP központhoz csatlakozott önkormányzat kiválasztása után vehetik igénybe az ASP szakrendszerek kínálta ügyintézési lehetőségeket.

 

MUKER/IKR rendszer

A MUKER rendszerrel a kormányhivatalok, valamint a kormányablakok tekintetében a hagyományos papír alapú ügyintézési technológia helyett elektronikus dokumentum alapú technológia (iFORM űrlap) került bevezetésre. Az elektronikus űrlap technológia bevezetése a bírósági felülvizsgálati eljáráson túl egyes kormányablakokban indítható ügyekre, így munkaügyi beadványokra és a közeljövőben az egyes egészségbiztosítással kapcsolatos ügyekre is kiterjednek majd. A rendszer ügyféloldali része az IKR (IVÜSZ képes Keretrendszer), mellyel jelenleg a közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtására van lehetőség.

Azoknál az ügyeknél, melyeknél nem áll rendelkezésre strukturált űrlapkitöltés, a szabadszöveges ePapír fog ideiglenesen megoldást nyújtani, mely mobilplatformon is elérhető lesz. A szolgáltatást várhatóan 2017. július 1-től használhatják majd az ügyfelek. 

 

Űrlaptechnológia

Mi az iFORM?

A Kopint-Datorg Kft. saját terméke, fejlesztése több mint 3 éve tart. Az iFORM űrlap-technológia 3 modulból épül fel. Az egyes modulok az adatgyűjtési folyamat különböző munkafázisaihoz kapcsolódnak az űrlap elkészítésétől kezdődően, az űrlap központi menedzselésén át, a felhasználónál megjelenő kitöltési felület biztosításáig.

Űrlapszerkesztő:

Az űrlapszerkesztő alkalmazás ad lehetőséget az űrlapsablon megszerkesztésére és „unit teszt” jellegű önálló tesztelésére. Az alkalmazásban biztosított eszközkészlettel vizuális tervezés (WYSIWYG) során könnyen megszerkeszthető az űrlap kinézete, a komponensek helyzete. A formai kialakítás után az űrlap intelligensé tehető JavaScriptben megadható számítások és ellenőrzések írásával. Technológiai szempontból az űrlapszerkesztő egy vastag klienses, PC-re telepített alkalmazás, ami hatékony munkavégzést biztosít az űrlap tervezési/szerkesztési fázisban, és egy hozzá integrált vékonykliens kitöltő, amivel a böngészőben mutatott viselkedés tesztelhető publikálás nélkül.

Űrlapkitöltő:

A kész és publikált űrlapok kitöltését az űrlapkitöltő modul teszi lehetővé. Ez szigorúan véve vékony kliens, internet böngészőben futtatható alkalmazás. A JavaScript futtathatóságtól eltekintve a támogatott böngészők körében nem igényel semmiféle kiegészítő szoftver (Flash-player, ActiveX, plugin, add-in, stb.) telepítést. A modul funkcionalitása lefedi az űrlapkitöltéshez kapcsolódó ügyfél oldali funkcionalitás teljes körét: az űrlapok megnyitását, kitöltését, ideiglenes elmentését, valamint beküldését. Ezek mellé kényelmi támogatásokat biztosít mind az üzemeltetők, mind az ügyfelek számára, pl.: törzsadatok kliens oldali kezelése és beillesztése egy gombnyomással, PDF és adat export, központilag karbantartott kódtörzsek alkalmazása, stb.

Űrlapmenedzsment:

Az űrlapmenedzsment modulban meghatározott funkcionalitás fedi le a munkafolyamatban a kapcsolatot az űrlapszerkesztési fázis és a publikált űrlapok űrlapkitöltőben való használata között. Ez a modul szorosan illesztendő az üzemeltetési folyamatokhoz, ennek következtében szervezeti szokásoktól is függ, hogy milyen megvalósítás jelenti az optimális megoldást. Cégünk a saját projekttapasztalatai alapján számos megvalósításban volt szállító/közreműködő, és a dobozos termék részeként biztosított Űrlapmenedzsment alkalmazás ezek tapasztalatai alapján került általános céllal kialakításra. Ugyanakkor ez a modul szűk, és viszonylag egyszerűen implementálható funkcionalitása erős indokként szokott szolgálni arra, hogy az üzemeltető szervezet egy egyébként már létező adminisztrációs platformjának a bővítésével használják. Feladatai: adatbázisban tárolt központilag kezelt kódtáblák és képtörzsek karbantartása; központilag menedzselt súgó és kitöltési útmutató állományok karbantartása, űrlapsablonok tárolása/kezelése.

 

Hol használják az iFORM-ot?

A volt Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság speciális adatgyűjtési és szakmai feladatait támogató szakrendszerének elkészítése.

Önkormányzati ASP rendszer.

Családi Csődvédelmi Szolgálat – a természetes személyek adósságrendezési eljárásának kezdeményezéséhez elektronikus űrlap készítése (90 oldalas űrlap készítése).

MUKER: Kormányablak munkafolyamat támogató informatikai rendszer kialakítása. Ügyindításra szolgáló ügyintézői rendszer a KAB-okban. A közigazgatási perindító keresetlevelek kapcsán a kormányhivatalokban is használják.

IKR: IVÜSZ képes keretrendszer. Az ügyfelek ügyindításra alkalmas önkiszolgáló ügyintézési felülete. Jelenleg a közigazgatási perindító keresetlevelek terjeszthetők be a járási (fővárosi kerületi) hivatalokba és a megyei (fővárosi) kormányhivatalokba.

 

A beadványkészítés folyamata az IKR-ben

 1. Azonosítás: A rendszer KAÜ-vel azonosítja a felhasználókat. Több azonosítási szolgáltatás áll rendelkezésre: az azonosítás történhet pl. ügyfélkapuval vagy elektronikus személyazonosító igazolvánnyal is.
 2. Ügykatalógusból ügytípus és eljárási cselekmény kiválasztása: Az IKR a MUKER rendszer ügykatalógusa és űrlaptára alapján biztosít beadvány beküldési lehetőséget az állampolgárok számára. A felületen szabad szöveges keresés vagy tallózás útján is választhatnak a felhasználók ügytípust.
 3. Általános kísérő lap: Az űrlapok központi nyilvántartások alapján történő megszemélyesítése érdekében az IKR az SZL-ből automatikusan lekérdezi a benyújtó 4T és címadatait, amit a felhasználó szemrevételezés után elfogadhat, vagy szükség szerint módosíthat/kiegészíthet az űrlap kitöltéséhez.
 4. Űrlapkitöltés: Az űrlapokon a rendszer automatikusan feltölti a megfelelő mezőket az előző oldalon összegyűjtött adatokkal, és a felhasználónak már csak az űrlap egyéb információit kell bevinnie manuálisan.
 5. Csatolmányok feltöltése és hitelesítés: Az IKR tetszőleges fájlok kategorizált csatolását teszi lehetővé a beadványhoz. A PDF állományok az űrlaphoz hasonlóan hitelesíthetők AVDH-val.
 6. Tervezet tárolás: A rendszer lehetőséget biztosít a beadványok munkaverziójának átmeneti tárolására. A mentés szerveroldalon történik, egy kizárólag a felhasználó által ismert jelszóval (is) titkosítva tároljuk. A megőrzési idő rendszerszintű paraméterként konfigurálható.
 7. Beküldés: A rendszer a felhasználó nézőpontjából automatikusan eldönti az űrlap és az ügytípus adminisztrátori felületén beállított adatok alapján a küldés címzett hivatalát, és annak igényelt kommunikációs csatornáját.
 8. A beküldésről az igazolás és a beküldött csomag a beküldő által letölthető.
 9. Érkeztetés és iktatás a címzett hivatalban.

 

A beadványkészítés eredménye

Az elektronikus űrlap olyan formátumban áll elő,

 • amelynek adattartalma ember által olvasható és értelmezhető formában a széles körben elterjedt irodai vagy böngészőprogramokkal közvetlenül megjeleníthető (PDF), és
 • amely automatizált feldolgozásra alkalmas, strukturált módon tartalmazza az űrlap adattartalmát (XML).

ÁNYK formátumú XML előállítása is lehetséges, ez tette lehetővé, hogy a MUKER-ből a bíróságra küldött beadványok feldolgozásához nem kellett a bírósági rendszert módosítani.

Biztosított az űrlaphoz elektronikus dokumentumok csatolhatósága.

Többféle beadványformátum biztosított: KÉR KRX, OCD KRX, KR.

 

Az iFORM előnyei

 • Használatához gyakorlatilag csak böngésző kell, kiegészítő szoftver telepítése egyáltalán nem szükséges.
 • Ember és gép számára is értelmezhető eredmény: PDF és beágyazott adat XML.
 • Összetett, komplex, több fejezetből álló űrlapok is készíthetők (pl. magáncsőd űrlap).
 • Az űrlap kitöltéskori tartalma dinamikusan változhat: menet közben válnak láthatóvá, illetve kerülnek ki az űrlapból előre definiált részek, vagy egész fejezetek, attól függően, hogy bizonyos adatmezőbe milyen adatot ír a felhasználó, vagy az űrlap megszemélyesítése során az alkalmazás környezet.
 • ÁNYK kiváltásnál fokozatos átállás lehetséges a régi feldolgozó rendszerek módosítása nélkül – pl. a bírósági űrlapok kapcsán a bírósági feldolgozási rendszereket.
 • Központi megszemélyesíthetőség maximális támogatása: az űrlapkitöltő fel van rá készítve, de a rendszerkapcsolati részeket nagyon alaposan meg kell tervezni.
 • Korszerű szoftverergonómiai megoldások az egyszerű használathoz (széles komponens választék, naptárral támogatott dátummező, kereshető kódtörzsek, jól kezelhető ellenőrzési funkciók, hibalistából mezőre ugrás, csökkentlátó mód, profiladatok egy gombnyomásos feltöltése, stb.).
 • Kevesebb üzemeltetési feladat hivatali és felhasználói oldalon egyaránt a központosítottan karbantartható sablon és kódtörzsek révén – pl. a közigazgatási perindító keresetlevelek kapcsán nem kellett a járási (fővárosi kerületi) hivataloknak 197 db és a megyei (fővárosi) kormányhivataloknak 20 db űrlapot szerkeszteni, hanem elegendő volt erre a célra 1-1 űrlap megtervezése.

 

WEB-LAK márkanév és arculat bemutatása

A Web-Lak az elektronikus közigazgatási szolgáltatások tervezett új márkaneve és arculata, mely szándékaink szerint az e-ügyintézésben eligazodási pontot, origót fog jelenteni az állampolgárok számára. A Web-Lak arculat, ezen belül a web-lak.hu oldal letisztult vizualitása, felhasználóbarát funkcionalitása, ergonómiája, reszponzív, azaz mobiltelefon- és táblagép nézete megfelel az új ügyfél centrikus internetes trendeknek és állampolgári igényeknek. A e-közigazgatási ügyintézést korábban meghatározó ’monolit’ rendszer és annak arculata mára már elavult, mely önmagában kikényszeríti az arculatváltást, az ergonómiai megújulást, melynél figyelembe kell venni a jelenlegi uralkodó trendeket és azt a tényt, hogy az erősen helyhez és elsősorban személyes ügyintézéshez kötöttség eltűnt, mára az állampolgárok számos platformon, módon és (mobil) élethelyzetben képesek közügyeik intézésére, igénylik az ehhez szükséges feltételek biztosítását. Az e-közigazgatási szolgáltatás paletta sokszínű, a kiigazodás és értelmezés olykor nehézkes az állampolgárok számára. A Web-Lak a képet letisztítani kívánja, ezt a szándékot pedig közérthető, a lényegre koncentráló szöveges tartalmaival, világos ügyintézési-útmutatókkal és a megfelelő helyekre beágyazott linkekkel támogatja. A Web-Lak jelenlegi tudásával és állapotában a Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF) publikus előhírnökének tekinthető.

Az e-közigazgatás szolgáltatásainak elérésében, hozzáférhetőségében a Web-Lak jelentősége a SZÜF átadása után teljesedik ki, az elektronikus ügyintézés népszerűsítési kampányaiban azonban már a kezdetektől aktív szerepe lesz az elnevezésnek és az arculati elemeknek is.

Ahogy arról már a mai bemutatón többször is szó esett, a kommunikáció, az egyes szolgáltatások népszerűsítése rendkívül fontos és jelentős mértékben hozzájárul a szolgáltatások ismertségéhez, igénybevételének növekedéséhez, melynek egyik platformja lehet a Web-Lak.

 

 A web-lak.hu

 

Kezdő Lépések – e menüpontban érhetőek el a legalapvetőbb elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatához nélkülözhetetlen információk.

 

Az Ügyintézés menüpontban elérhető ügytípusok és a Webes Ügysegéd elérésének bemutatása.

    

 

A Kapcsolat menüpont és a kapcsolattartási lehetőségek rövid bemutatása

 

Népszerűsítési, kommunikációs stratégia

Az állampolgárok többsége (66%) az elektronikus ügyintézést részesíti előnyben, de ismerniük kell a lehetőségeket. A közigazgatási szolgáltatások területén folyamatos a fejlődés, amelynek hatására egyre nagyobb igény mutatkozik az állampolgárok felől arra, hogy online intézhessék az ügyeiket.

A szolgáltatás-népszerűsítés (marketing) tevékenység az elmúlt időszakban egyre hangsúlyosabb szerepet töltött be a közigazgatásban, figyelemmel arra, hogy az egyes szolgáltatások létezéséről és eléréséről szóló tájékoztatás elsődleges és kulcsfontosságú feltétele annak, hogy az állampolgárok általános digitális befogadása, valamint a közigazgatás elektronikus szolgáltatásaihoz való hozzáállása mérhetően javuljon. Fontos, hogy a leghatékonyabb kommunikációs csatornákon keresztül jusson el az állampolgárokhoz a szolgáltatásokkal kapcsolatos alapvető információk, megismerhessék azok elérhetőségüket és tudtukra hozzák, hogy egyre többféle elektronikus ügyintézési mód közül választhatnak és biztonságosan intézhetik ügyeiket akár távoli (telefonos, on-line) eléréseken keresztül is.

Tisztán látszik, hogy az online kampányok, a PR cikkek, a TV és rádió-szpotok, a ‚tematikus napok’ az eSzemélyi kapcsán, valamint a mobilizált ügyintézés az oktatási intézményekben és fesztiválokon mind elérték a kitűzött célokat. Az állampolgárok közül legtöbben az internetről, valamint a televízióból tájékozódnak.

 

Népszerűsítési, kommunikációs stratégia

A korábbi kampányok eredményei alátámasztják, hogy az állampolgárokat érdemes megszólítani célcsoportra és élethelyzetekre szabott eszközökkel, csatornákon és hangnemben. Folytatni szükséges a munkát ahhoz, hogy eredményeket érjünk el. Így online banner kampányokat, hozzá kapcsolódó PR tevékenységeket kell előnybe részesíteni. A rendezvények, workshopok, fesztiválok kiváló alkalmat teremtenek arra, hogy az állampolgárok széles körben megismerjék a szolgáltatásokat és „megtanulják” azok használatát.

A marketing aktivitás során szorosan összefonódik a népszerűsítés, a tájékoztatás és az edukáció, vagyis az egyes szolgáltatások létezéséről és kapcsolódásairól szóló információk (népszerűsítés), a szolgáltatások tartalmának és hasznának megismertetése (tájékoztatás), valamint a szolgáltatások használatának részletes és érthető bemutatása (edukáció). A társadalom széles körét kell specializált csatornákon elérve olyan információk és készségek birtokába juttatni, hogy bizalommal és biztonsággal használják a közigazgatás által kínált elektronikus szolgáltatásokat.

Befogadó kommunikációt kell közvetíteni úgy, hogy a célcsoportok igényeit maradéktalanul figyelembe kell venni. A belső (minisztériumi vagy közigazgatási) kommunikációt sem szabad elhanyagolni.    

Az elmondottakhoz igazodva terveztünk költségeket, amelyből hatékony, integrált kampányokat valósítanánk meg 2017-ben.

Az E-ÜGYINTÉZÉS TÁMOGATÁSA ÉS ÖSZTÖNZÉSE alatt többek között a web-lakot, a Webes Ügysegédben elérhető szolgáltatásokat (erkölcsi bizonyítvány igénylése, járművekkel kapcsolatos ügyintézés, egyéni vállalkozói ügyintézés) és az OkmányAppot népszerűsítenénk.

 

 

 

scrollUp