E-közmű

Létrehozva: 2015-11-21 / módosítva: 2018-07-30

Az egységes elektronikus közműnyilvántartás

e-közmű: elektronikus, osztott relációs adatbázisokon megvalósuló lekérdezési rendszer, amely a közművezetékeket üzemeltetők nyilvántartásaira építve, internetes felületen a közművezetékek adatainak hozzáférését biztosítja a felhasználók számára, 

közművezeték: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet által üzemeltetett, fogyasztói igények kielégítése céljából térszín felett, térszínen vagy térszín alatt elhelyezett vezetékrendszer.

 

Az e-közmű feladata információ szolgáltatása

  • helyrajzi szám alapján egy adott földrészlet közművezetékkel való ellátottságáról és azok elhelyezkedéséről,
  • a közművezeték tulajdonosáról, üzemeltetőjéről és szolgáltatói engedélyeséről, továbbá azok elérhetőségéről,
  • tájékoztatási szinten az állami adóhatóság részére, adóbevallást követő utólagos ellenőrzési tevékenységéhez.

 

Az e-közmű részére történő adatszolgáltatás

Adatszolgáltatásra kötelezett:

  • a közművezeték elhelyezkedése tekintetében a közművezetékek üzemeltetője, amelynél az e-közmű által szolgáltatott adat elsődlegesen keletkezik és felelős annak naprakész nyilvántartásáért (a továbbiakban: közművezeték üzemeltető),
  • az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tekintetében az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis szolgáltatására jogszabályban kijelölt szerv (a továbbiakban: térképi adatbázist szolgáltató szerv).

 

Az e-közmű adatszolgáltatók regisztráció útján kötelesek csatlakozni az e-közműre. A regisztrációt adatlap kitöltésével kell elindítani, új közművezeték üzemeltető esetében az üzemeltetés megkezdésétől számított 15 napon belül. A regisztrációs adatlapnak az e-közműt üzemeltető szervezethez történő megérkezésével lesz regisztrált a közművezeték üzemeltető és térképi adatbázist szolgáltató szerv.

 

Az e-közmű adatszolgáltatók saját adatbázisukban, az e-közmű infrastruktúrájától fizikailag elkülönülten, Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV rendszerben) vezetik nyilvántartásukat.

 

A közművezeték üzemeltető a jogerős használatbavételi (üzemeltetési) engedély közlését követően 15 napon belül gondoskodik a nyilvántartásba vett közművezeték e-közmű részére történő adatszolgáltatásáról.

 

A térképi adatbázist szolgáltató szerv az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatait a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény szerint, adatfelhasználási szerződés alapján a 7. melléklet szerint biztosítja az e-közmű részére, WMS szolgáltatás keretében.

 

Az e-közműből történő információszolgáltatás

Az e-közmű által szolgáltatott adat, valamint a közművezeték tulajdonosáról, üzemeltetőjéről, szolgáltatói engedélyeséről és ezek elérhetőségéről szóló információ a felhasználók számára ügyfélkapus azonosítást követően nyilvános és díjmentesen elérhető. Az e-közmű személyes adatot nem tartalmaz.

 

Az e-közmű által szolgáltatott adat, a közművezeték

a) nyomvonala,

b) elhelyezkedésének módja,

c) a közműhálózati hierarchiában betöltött funkciója,

d) szakági típusa,

e) által szállított közeg, valamint a szállítás módja.

 

Az e-közmű az állami adóhatóság részére, utólagos ellenőrzési feladatai ellátásához webalapú szolgáltatás keretében betekintést biztosít a közművezetékek tulajdonosai - állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban lévő közművezetékek esetében az üzemeltetői - közműhálózati hosszadataihoz.

scrollUp