Égéstermék-elvezető berendezések méretezése

Dr. Szakács György
Létrehozva: 2016-07-27 / módosítva: 2016-07-27

A méretezéssel kapcsolatos előírásokat a következő szabványok tartalmazzák:

MSZ EN 13384-1:2015 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárások. 1. rész: Égéstermék-elvezető berendezések egy tüzelőberendezéshez

A szabvány az egy tüzelőberendezést kiszolgáló égéstermék-elvezető berendezések hő- és áramlástechnikai jellemzőinek számítási módszereit részletezi, amelyek a huzat vagy szívás hatása alatt álló, vagy túlnyomással üzemelő, nedves vagy száraz üzemmódban működő égéstermék-elvezető berendezésekhez egyaránt alkalmazhatók.

Olyan tüzelőanyaggal működő tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezéseinek méretezésére használható, amelyeknek – a méretezéshez szükséges – égéstermék adatai ismertek. A módszerek olyan égéstermék-elvezető berendezésekhez alkalmazhatók, amelyeknél egy csatlakozási ponthoz egy tüzelőberendezés kapcsolódik.

 

MSZ EN 13384-2:2015 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárások. 2. rész: Égéstermék-elvezető berendezések több tüzelőberendezéshez

A szabvány a több tüzelőberendezést kiszolgáló égéstermék-elvezető berendezések hő- és áramlástechnikai számítására szolgáló módszereket részletezi. Két esetet tárgyal:

 • olyan égéstermék-elvezető berendezéseket, amelyekre egynél több összekötő elemen keresztül egyedi tüzelőberendezések vagy különböző tüzelőberendezések többcsatlakozású elrendezésben kapcsolódnak, és
 • olyan égéstermék-elvezető berendezéseket, amelyekre egy összekötő elemen keresztül több tüzelőberendezés, kaszkádelrendezésben kapcsolódik. A több csatlakozású kaszkádelrendezést az előző eset foglalja magában.

A szabvány egyrészt a huzat vagy szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető berendezéseket tárgyalja (ahol azonban az összekötő elemben lehet túlnyomás is), másrészt a túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető berendezésekkel is foglalkozik. Egyaránt vonatkozik a folyékony, gáznemű vagy szilárd tüzelőanyaggal működő tüzelőberendezéseket ellátó égéstermék-elvezető berendezésekre. A szabvány nem vonatkozik:

 • a különböző hővezetési ellenállású vagy eltérő keresztmetszetű szakaszokból álló égéstermék-elvezető berendezésekre. Nem foglalkozik az energianyereség számításával.
 • a nyitott tűzterű készülékek, pl.: nyitott kandallók égéstermék-elvezető berendezéseire vagy olyan égéstermék-csatlakozásokra, amelyek a helyiséghez képest rendeltetésszerűen nyitott kialakításban üzemelnek.
 • az olyan égéstermék-elvezető berendezésekre, amelyekre vegyesen természetes huzattal működő, ventilátoros üzemű vagy túlnyomásos égővel felszerelt tüzelőberendezések vagy belső égésű motorok csatlakoznak. Azok a ventilátoros tüzelőberendezések, ahol a ventilátor és az égéstermék-elvezető berendezés között áramlásbiztosító van, természetes huzatú tüzelőberendezésnek tekinthetők.
 • az 5 szintet meghaladó, több csatlakozású égéstermék-elvezető berendezésekre. (Ez nem vonatkozik a kiegyenlített égéstermék-járatú égéstermék-elvezető berendezésre).
 • azokra az égéstermék-elvezető berendezésekre, amelyekhez olyan tüzelőberendezések csatlakoznak, ahol a külső levegőellátás nem azonos nyomású térben elhelyezett szellőzőnyílásokon vagy levegővezetékeken keresztül valósul meg (pl.: az épület azonos oldalán).

A szabvány csak akkor vonatkozik a túlnyomásos égéstermék-elvezető berendezésekre, ha bármelyik üzemen kívül lévő tüzelőberendezés biztosan leválasztható, az égéstermék-visszaáramlás megakadályozása érdekében.

 

MSZ EN 13384-3:2006 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás. 3. rész: Egy tüzelőberendezéshez kapcsolódó égéstermék-elvezető berendezések diagramjainak és táblázatainak kidolgozási módszerei

A szabvány útmutatóként szolgál arra vonatkozóan, hogy az EN 13384-1 szerinti méretezési eljárás egyszerűsítése érdekében hogyan kell diagramokat és táblázatokat kidolgozni különböző kialakítású égéstermék-elvezető berendezésekhez. A szabvány nem konkrét termékekre vonatkozó, kész diagramokat és táblázatokat tartalmaz, hanem azok kidolgozásának módszerét.

 

MSZ 845:2012 Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése

A méretezés szempontjából lényeges, hogy a szabványban megadják a hazánkban érvényes szélnyomás értékeket, amelyeket a számításoknál figyelembe kell venni.

 

Jelenleg a méretezés alapja a nyomás- és hőmérsékleti feltételek teljesülése. A méretezés legfontosabb alapelvei:

 • a huzat nagyobb, mint az ellenállás,
 • száraz üzemmód esetén a hőmérséklet a leghidegebb felületen is nagyobb, mint a harmatponti hőmérséklet,
 • nedves üzemmód esetén a leghidegebb felület hőmérséklete is nagyobb, mint 0°C – ez a feltétel az égéstermék-elvezető berendezés kitorkolásánál a jégképződéstől véd,
 • a számításokat minden kritikus környezeti üzemállapotra el kell végezni.
 • túlnyomásos kémények esetén a kéményben keletkezett túlnyomásnak a szerkezet ellenálljon, illetve légtömör legyen.

 

Az előbbi szabványok többek között értelmezik a szélnyomás szempontjából kedvezőtlen kialakítású kitorkollás ismérveit is. A kitorkollás elhelyezkedésével a következő szabványok is foglalkoznak:

 

MSZ EN 15287-1:2007+A1:2011 Égéstermék-elvezető berendezések. Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése. 1. rész: Nyitott égésterű tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései (angol nyelvű)

 

MSZ EN 15287-2:2008 Égéstermék-elvezető berendezések. Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése. 2. rész: Zárt égésterű tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései (angol nyelvű)

 

scrollUp