Egyedi helyiségfűtő berendezések címkézése

Dr. Szakács György
Létrehozva: 2017-12-04 / módosítva: 2017-12-04

A szabályozást a 2010/30/EU „energiacímkézési” irányelvhez kapcsolódó, közvetlen hatályú, az egyedi helyiségfűtőfűtő berendezésekre vonatkozó 2015/1186 (EU) rendelet tartalmazza. (Megjegyzés: a 2010/30/EU irányelvet 2017. augusztus 1-től felváltotta a 2017/1369 (EU) rendelet, a 2015/1186 (EU) rendelet a 2017/1369 (EU) rendelethez kapcsolódóan is érvényesnek tekintendő.)

A rendelet a legfeljebb 50 kW névleges hőteljesítményű egyedi helyiségfűtő berendezések energiafogyasztásának címkézésére és a kiegészítő termékinformációkra állapít meg követelményeket.

A rendelet nem vonatkozik:

 • a kültéri használatra szánt egyedi helyiségfűtő berendezésekre;
 • a légfűtő berendezésekre;
 • a szaunakályhákra;
 • a kizárólag nem fás biomassza (pl. szalma, nád) égetésére szánt egyedi helyiségfűtő berendezésekre;
 • az elektromos egyedi helyiségfűtő berendezésekre;
 • a hő előállítására termodinamikai ciklust vagy szorpciós ciklust alkalmazó, elektromos kompresszorral vagy tüzelőanyaggal működő egyedi helyiségfűtő berendezésekre;
 • az emberi hőkomfortérzet elérését és fenntartását konvekció vagy sugárzás révén biztosító beltéri helyiségfűtéstől eltérő célra szánt egyedi helyiségfűtő berendezésekre;
 • irányított sugárzásos egyedi helyiségfűtő berendezésekre és sugárzócsöves egyedi helyiségfűtő berendezésekre;
 • azokra az egyedi helyiségfűtő berendezésekre, amelyek esetében névleges hőteljesítmény mellett a közvetlen hőteljesítmény kisebb a közvetlen és a közvetett hőteljesítmény összegének 6%-ánál;
 • azokra az egyedi helyiségfűtő berendezésekre, amelyek több gyártó előre gyártott komponenseinek helyszíni összeszerelésével jönnek létre.

A fontosabb fogalmak a következők:

A 2. cikk 1. pontja szerint:

Egyedi helyiségfűtő berendezés: olyan helyiségfűtő rendszer, amely vagy közvetlen hőátadással, vagy közvetlen hőátadással és azzal egyidejű, folyadéknak való hőátadással annak érdekében bocsát ki hőt, hogy a berendezést magában foglaló zárt térben emberek számára meghatározott mértékű hőérzetet biztosítson és tartson fenn, esetenként más terek számára is bocsátva ki hőt, és egy vagy több olyan hőfejlesztő berendezéssel van felszerelve, amely villamos energiát vagy gáznemű, folyékony vagy szilárd tüzelőanyagot a Joule-hatás elve alapján, illetve a tüzelőanyag égetésével közvetlenül alakít át hővé.”

A továbbiakban külön-külön definíciók találhatók a szilárd tüzelésű, gáztüzelésű, folyékony tüzelésű és elektromos egyedi helyiségfűtő berendezésekre – egyértelműségük miatt ezek külön részletezése nem szükséges. A rendelet alóli kivételekre vonatkozóan célszerű azonban megadni az „irányított sugárzásos” és a „sugárzócsöves” egyedi helyiségfűtő berendezések definícióját.

A 2. cikk 10. pontja szerint:

Irányított sugárzásos egyedi helyiségfűtő berendezés: gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal működő, a tüzelőanyag égetésére szolgáló égővel felszerelt, fej felett, a fűtendő térrész felé irányítva elhelyezett olyan egyedi helyiségfűtő berendezés, amelyben az égő által kibocsátott hő (döntően infravörös sugárzás) a célszemélyeket közvetlenül melegíti, és amelyből az égéstermékek a berendezésnek otthont adó térbe távoznak.”

A 2. cikk 11. pontja szerint:

Sugárzócsöves egyedi helyiségfűtő berendezés: gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal működő, a tüzelőanyag égetésére szolgáló égővel felszerelt, a célszemélyek közelében, fej felett elhelyezett olyan egyedi helyiségfűtő berendezés, amelyben a fűtő hatást döntően az áramló égéstermékeket vezető, a berendezés belsejében futó csőből vagy csövekből származó infravörös sugárzás biztosítja, és amelyben az égéstermékek a csőből vagy csövekből füstgázelvezető csövön keresztül távoznak.”

Az egyedi helyiségfűtő berendezések energiahatékonysági osztályait mutatja az 1. táblázat. Az energiahatékonysági mutatót (EEI) a jogszabály VIII. mellékletének megfelelően kell meghatározni.

1. táblázat: Egyedi helyiségfűtő berendezések energiahatékonysági osztályai

Energiahatékonysági osztály

Energiahatékonysági mutató (EEI)

A++

EEI ≥ 130

A+

107 ≤ EEI < 130

A

88 ≤ EEI < 107

B

82 ≤ EEI < 88

C

77 ≤ EEI < 82

D

72 ≤ EEI < 77

E

62 ≤ EEI < 72

F

42 ≤ EEI < 62

G

EEI < 42

 

Az égéstermék-elvezetés nélküli, szilárd tüzelésű fűtőberendezésektől és a kémény felé nyitott, szilárd tüzelésű fűtőberendezésektől eltérő egyedi helyiségfűtő berendezéseket forgalomba hozó vagy üzembe helyező szállítóknak 2018. január 1-jétől gondoskodniuk kell arról, hogy a berendezések rendelkezzenek az 1. ábra szerinti formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével.

 

1. ábra: Egyedi helyiségfűtő berendezések címkéje

 

Az 1. ábra szerinti címkén a következő adatoknak kell szerepelnie:

 • I. a szállító neve vagy védjegye;
 • II. a szállító által megadott modellazonosító;
 • III. az energiahatékonysági osztály; az egyedi helyiségfűtő berendezés energiahatékonysági osztályának betűjelét tartalmazó nyíl hegyének egy magasságban kell lennie az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;
 • IV. a közvetlen hőteljesítmény piktogramja;
 • V. a közvetlen hőteljesítmény értéke kW-ban, a legközelebbi egy tizedesjegyre kerekítve;
 • VI. a folyadéknak hőt leadó egyedi helyiségfűtő berendezések esetében a közvetett hőteljesítmény piktogramja;
 • VII. a folyadéknak hőt leadó egyedi helyiségfűtő berendezések esetében a közvetett hőteljesítmény értéke kW-ban, a legközelebbi egy tizedesjegyre kerekítve.

A szállítóknak a címke mellett többek között gondoskodniuk kell a IV. mellékletben meghatározott termékismertető adatlapról is. Az égéstermék-elvezetés nélküli, szilárd tüzelésű fűtőberendezéseket és a kémény felé nyitott, szilárd tüzelésű fűtőberendezéseket forgalomba hozó vagy üzembe helyező szállítóknak 2022. január 1-jétől fogva kell gondoskodniuk a címkézésről és az adatlapról, illetve az egyéb kötelezettségekről.

 

3. ábra: Szilárd tüzelésű kazánok címkéje 2019. szeptember 26-tól

A 3. ábra címkéjén szereplő adatok értelmezése megegyezik azzal, amit az 1. ábrával kapcsolatban megadtunk. Értelemszerűen továbbra is érvényesek a 2017-től fennálló egyéb kötelezettségek. A változás annyi, hogy 2019-től a 3. ábra szerinti címke váltja fel az 1. ábra szerinti címkét.

Ez a látszólag kis változás azonban energetikai szempontból nagyon fontos! 2017-től ugyanis az energiahatékonysági osztályok A++-tól G-ig terjednek, míg 2019-től ez szigorodik, az energiahatékonysági osztályok új skálája A+++-tól D-ig terjed.

 

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2010. május 19.) (2017. augusztus 1-től hatályát vesztette)

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyedi helyiségfűtő berendezések energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015/1186 bizottsági (EU) rendelet (2015. április 24.)

az energiacímkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/1369 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet (2017. július 4.)

scrollUp