Elővásárlási jog

Létrehozva: 2015-11-19 / módosítva: 2018-07-30

Az elővásárlási jog (Étv. 25. §) is egyike az önkormányzat településrendezési döntéseiből eredő feladatok megvalósulását segítő sajátos jogintézményeknek. Az elővásárlási jog alkalmazása lehetőséget ad az önkormányzatok számára, hogy a település jövője, működése érdekében megvalósítandó feladatokhoz szükséges terület, épület könnyebben a közösség birtokába kerüljön. 

Az elővásárlási jog is régi-új jogintézmény. Az 1964. évi III. törvény előtt alkalmazták, aztán ez is feledésbe merült. Az Étv. ma hatályos előírása elővásárlási jog alkalmazásának a lehetőségét biztosítja az önkormányzat számára. A törvény erejénél fogva illeti meg az önkormányzatot a helyi építési szabályzatában, szabályozási tervében meghatározott településrendezési célok – például új közút kialakítása, óvoda, iskola építése - megvalósításához szükséges telkek, ingatlanok esetében. Az elővásárlási joggal való élés az önkormányzatra nézve semmiféle kockázattal nem jár. Az csak annyit jelent, hogy az érintett ingatlan eladásakor a tulajdonosnak először meg kell kérdeznie az önkormányzatot, hogy a megajánlott – természetesen ez alatt a tisztességes forgalmi érték értendő – összegért megveszi-e az ingatlant, azaz él-e elővásárlási jogával vagy nem. Ha az önkormányzatnak, éppen akkor nincs erre forrása, akkor nyilván nem él elővásárlási jogával és az ingatlant tulajdonosa eladja, de ezzel a későbbieket illetően nem szűnik meg az elővásárlási jog, az továbbra is fenn áll, s a legközelebbi eladáskor ismételten lehet vele élni. Ebben az esetben az önkormányzatnak csak annyi a tennivalója, hogy az elővásárlási jogát rávezetteti az érintett ingatlan tulajdoni lapjára.

scrollUp