Energetikai audit

Dr. Szakács György
Létrehozva: 2017-01-30 / módosítva: 2017-06-07

Az energetikai audit szabályozása az energiahatékonyságra vonatkozó széleskörű szabályozás egyik fontos részterülete. A szabályozás alapját az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv adja. Az Európai Unióban még 2010-ben határozták meg a fenntartható növekedés stratégiáját, ezen belül a 2020-ig szóló – uniós szintű – klíma- és energiapolitikai célkitűzéseket. Az EU 2020-as energiahatékonysági célkitűzéseinek teljesülése érdekében fogadták el az általános és átfogó szabályozási elemeket tatalmazó2012/27/EU irányelvet. Előírásait – még 2015-ben – számos jogszabályon keresztül vezették be a hazai jogrendbe.

A szabályozás szerint a hazánkban működő nagyvállalatok – bizonyos kivételekkel – 2015 decemberétől kötelesek négyévente energetikai auditálást végeztetni. A cél a szervezet energiafelhasználásának és energiafogyasztásának rendszerszemléletű felülvizsgálata és elemzése, amelynek során meghatározzák és számszerűsítik a költséghatékony energiamegtakarítási lehetőségeket és beszámolnak az eredményekről. Az audit teljes körű, mind az épületek üzemeltetésére, mind a gyártási vagy egyéb folyamatokra, mind a szállításra kiterjed. Az energetikai auditálás megállapításait szükség szerint mérésekkel is alá kell támasztani.

Az energetikai audit során fel kell tárni az energiaveszteségeket és részletes műszaki-gazdasági számításokkal kell kiértékelni, milyen lehetőségek vannak az energiahatékonyság növelésére. Ilyenek lehetnek:

  • a gyakorlatilag beruházás nélküli, például üzemeltetési intézkedések;
  • a kis költségráfordítással, gyorsan megtérülő fejlesztések vagy
  • a nagyobb költségráfordítással, hosszabb távon megtérülő beruházások.

A vállalatok számára hasznos, hogy az audit során a vállalattól független külső szakértő – az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet – objektív módon értékelve dokumentálja az előbbiekben felsorolt hatékonyságnövelési lehetőségeket, különösen az első két kategória tekintetében. Az energiafogyasztási profilra vonatkozó adatok, mérések összegyűjtése és kiértékelése tervezhetőbbé teszi az energiabeszerzést és az energiagazdálkodást.

Bár a vállalatok számára nem kötelező az auditban javasolt intézkedések végrehajtása, az audit következtetéseinek figyelembevétele elősegíti a vállalat energiahatékonyabb, költséghatékonyabb, fenntarthatóbb, versenyképesebb működését. E célok érdekében, új intézkedésként bevezették a 2017. január 1-je után megkezdett energiahatékonysági célú beruházások társaságiadó-kedvezményét.

Sok cég számára pedig a gazdasági meggondolásokon túl fontos szempont, hogy az energiahatékonysági intézkedéseken keresztül is hitelesen igazolják a fogyasztók számára a fenntarthatóság iránti elkötelezettségüket.

scrollUp