Energetikai szakreferensek alkalmazása

Soltész Ilona
Létrehozva: 2017-12-07 / módosítva: 2017-12-07

Az energetikai szakreferensek alkalmazásának célja, hogy a nagy energiafogyasztó vállalkozásoknál javuljon az energiahatékonyság, csökkenjen az energiaintenzitás, azaz egységnyi terméket kevesebb energia segítségével állítsanak elő.

Sok vállalkozás úgy érzi, hogy már mindent megtett ennek érdekében. Azonban a statisztikai adatok szerint van még lehetőség az energiahatékonyság javítására.

Az európai statisztikai hivatal adatait láthatjuk a fenti grafikonon: A gazdaság energiaintenzitása 2005-ben (türkiz színnel) és 2015-ben (lila színnel).

[kgoe/1000 EUR GDP azaz a teljes energiafogyasztást (kilogramm kőolaj-egyenértékben) viszonyították a bruttó hazai termék (GDP) minden ezer Eurójához]

Ha csak a 2015-ös értékeket nézzük, akkor is azt láthatjuk, hogy Magyarország az EU tagországok között a negyedik legnagyobb energiaintenzitású és ez több mint kétszer annyi, mint az EU 28 országának átlaga. Tehát szükség van arra, és egyben lehetőség is van arra, hogy a vállalkozásoknál, és különösen az iparban csökkenjen az energiafogyasztás. Ez maguknak a vállalkozásoknak is kedvező, mert csökkenhetnek az energiaköltségek, ezáltal javulhat a cég versenyképessége.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 2016. december 21-én hatályba lépett módosítása vezette be az energetikai szakreferens alkalmazásának kötelezettségét. Az új szakpolitikai intézkedéssel azt akarják elérni, hogy a nagy energiafogyasztású gazdálkodó szervezetek intézkedéseikben folyamatosan vegyék figyelembe az energiahatékonyságot és az energiatakarékosságot, és a hatékony működést energetikus szakember segítse elő. Az érintett vállalkozások körét az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet határozza meg.

Energetikai szakreferens igénybevételére az a – polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §-a szerinti – gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves teljes energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

  • 400 000 kWh villamos energiát,
  • 100 000 m3 földgázt vagy
  • 3 400 GJ hőmennyiséget.

A közlekedési, szállítási vagy mezőgazdasági felhasználású, a felsoroltaktól eltérő formájú üzemanyag-fogyasztást (pl. gázolaj) nem kell beszámítani.

Ha a gazdálkodó szervezetnek nem áll rendelkezésre három évi energiafelhasználási adat, – mert például csak azóta folytatja a tevékenységét, – akkor a rendelkezésre álló időszakból kell kiszámítani az egyéves átlagos fogyasztási adatokat.

A szakreferens alkalmazására kötelezett vállalkozásoknak kell bejelenteniük, hogy kivel állnak szakreferensi megbízási jogviszonyban a szolgáltatás igénybe vételét követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatás formáját és tartalmát a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről szóló 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet állapítja meg. A bejelentéshez a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján letölthető nyomtatvány áll rendelkezésre.

Az energetikai szakreferensek alkalmazásával kapcsolatos információk, gyakran feltett kérdésekre válaszok és további tájékoztató anyagok megtalálhatók a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal energiahatékonysági honlapján, amely elérhető: http://enhat.mekh.hu/index.php/informaciok-az-energetikai-szakreferensi-tevekenysegrol/

Az energetikai szakreferensek képzésével, továbbképzésével és a vizsgalehetőségekkel kapcsolatban a Magyar Mérnöki Kamara honlapjáról lehet tájékozódni, amely elérhető: https://www.mmk.hu/ugyintezes/energetikai-audit-es-szakreferens

 

scrollUp