Energetikai szakreferensek feladatai

Soltész Ilona
Létrehozva: 2017-12-07 / módosítva: 2017-12-07

Energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves teljes energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

 • 400 000 kWh villamos energiát,
 • 100 000 m3 földgázt vagy
 • 3 400 GJ hőmennyiséget.

Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése a gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában.

Ennek keretében:

 • Szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, amennyiben a gazdálkodó szervezet nagyvállalat, illetve ha jogszabály audit készítésére kötelezi.
 • Ha a vállalkozás EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszert kíván bevezetni vagy működtet, annak kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében a szakreferens is részt vehet.
 • Figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafogyasztásának változását, felhívja a figyelmet az esetleges műszaki problémát jelentő változásokra.
 • Részt vesz a vállalkozás dolgozói energiahatékonysági szemléletének kialakításában, erősítésében.
 • Javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban.
 • Gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról.
 • Az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében.
 • Összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz.
 • Ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 22/C. § szerint, az energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett nagy energiafogyasztó vállalat (akkor is, ha egyébként nem nagyvállalat) a megelőző évi energiafelhasználásának adatait, valamint a megvalósult energiahatékonysági intézkedésekkel, fejlesztésekkel, üzemeltetési megoldásokkal kapcsolatos energiamegtakarítási adatokat be kell jelentenie az energetikai adatok gyűjtésére a törvényben kijelölt Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére minden év június 30-ig.

Az adatszolgáltatási kötelezettség tartalmát és formáját, valamint teljesítésének határidejét a 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet állapítja meg. Az adatszolgáltatást a gazdálkodó szervezet nevében az energetikai szakreferens is benyújthatja.

A kötelező adatszolgáltatás előírt tartalma.

Az adatszolgáltató energiafelhasználása tekintetében:

 • az épület, tevékenység és szállítás területeire vonatkozóan (a továbbiakban: részterületek) az adatszolgáltató működésével összefüggésben felmerült teljes éves (mért és számolt) energiafelhasználás mennyiségét energiahordozónként a mért mértékegységekben, illetve a teljes felhasználást MWh/év mértékegységben is megadva;
 • részterületenként az adatszolgáltató működésével összefüggésben felmerült teljes éves üvegházhatású gázkibocsátást CO2 kilotonna/év mértékegységben megadva;
 • részterületenként a vállalkozás működésével összefüggésben felmerült teljes éves energiafelhasználás költségét értékben - ezer Ft/év mértékegységben megadva;

Az adatszolgáltató által elért energiamegtakarítás mértékére vonatkozóan:

 • a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel érintett műszaki rendszer megnevezését és az intézkedés műszaki tartalmát (például világításkorszerűsítés, fűtéskorszerűsítés);
 • azon tény feltüntetését, hogy a nagyvállalati energetikai auditálásra kötelezett adatszolgáltató esetében a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés szerepelt vagy nem szerepelt az energetikai audit javaslatai között;
 • azon tény feltüntetését, hogy a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés bármely támogatás (ideértve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményét is) igénybevételével vagy anélkül valósult meg és a támogatás megjelölését;
 • a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés részterület szerinti azonosítását (épület, folyamat, szállítás);
 • a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés költségét ezer Ft-ban megadva;
 • a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel elérni tervezett energiamegtakarítást energiahordozónként a mért mértékegységekben és összesítve az intézkedésekkel elérni tervezett teljes energia megtakarítást MWh/év mértékegységben megadva;
 • a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel ténylegesen elért energiamegtakarítást energiahordozónként a mért mértékegységekben intézkedésenként és összesítve az intézkedésekkel elért teljes energiamegtakarítást MWh/év mértékegységben megadva;
 • az összesített energiamegtakarításon belül azon energiamegtakarítás mértékét MWh/év mértékegységben megadva, amely energiamegtakarítás támogatás igénybevételével végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel valósult meg;
 • a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel elért energiaköltség megtakarítást ezer Ft/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi intézkedésre nézve összesítetten megadva;
 • a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel elért nem energiaköltség típusú megtakarítást ezer Ft/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi intézkedésre nézve összesítetten megadva;
 • a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés várható megtérülési idejét években megadva;
 • a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés során létrejövő, illetve átalakított műszaki rendszer tervezett műszaki élettartamát;
 • a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés megvalósulásának, üzembe helyezésének dátumát;

Az adatszolgáltató által végzett szemléletformálási tevékenységgel összefüggésben:

 • a szemléletformálási tevékenység jellegét, leírását;
 • helyszínét;
 • a tevékenység ismétlődésének gyakoriságát, a program élettartamát és cd) az aktív és passzív módon elért résztvevők számát.

Az adatszolgáltatás elmulasztása komoly bírságot vonhat maga után.

 

scrollUp