Energiacímkézés

Létrehozva: 2016-06-20 / módosítva: 2017-12-04

Az energiafogyasztási címke lehetővé teszi a fogyasztóknak, hogy energiatakarékos terméket válasszanak, és ezáltal pénzt takarítsanak meg, a vállalatokat pedig arra ösztönözheti, hogy energiahatékony termékeket gyártsanak, illetve ilyen termékek fejlesztésébe ruházzanak be.

Ennek a célnak az érdekében fogadta el a korábbiakban az Európai Parlament és a Tanács a 2010/30/EU irányelvet[1] (az ún. energiacímkézési irányelv), amelyet a 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet vezetett be a hazai jogrendbe. 2017. augusztusában azonban változott az energiacímkézésre vonatkozó uniós szabályozás, a korábbi irányelvet a 2017/1369 (EU) rendelet[2] váltotta fel.

A 2010/30/EU irányelv, illetve az ezt bevezető hazai jogszabály keretjogszabályok voltak, és végrehajtási intézkedésekben rögzítették az egyes termékspecifikus szabályokat. A végrehajtási jogszabályok többségében uniós rendeletek. Fontos kihangsúlyozni, hogy a korábbi irányelvhez kiadott – konkrét termékcsoportokra vonatkozó, részletszabályokat tartalmazó – önálló végrehajtási intézkedések az új uniós rendelet tekintetében is érvényesek maradtak. A végrehajtási jogszabályok listája az 1. táblázatban látható.

Az energiafogyasztást befolyásoló termékek címkézésére vonatkozó, felhatalmazáson alapuló rendeletekből kiderül, hogy mely kritériumokat kell az egyes termékeknek teljesíteniük az energiacímkézési irányelvnek való megfelelés érdekében. E kritériumok többek között arra vonatkoznak, hogy:

  • mely információkat kell a vásárlók rendelkezésére bocsátani,
  • milyen címkével kell jelölni a terméket annak függvényében, hogy az mennyi energiát fogyaszt,
  • hol kell elhelyezni a termékcímkét.

Az egyes termékcsoportokra javasolt energiahatékonysági címkézési rendszer összhangban van a Bizottság iparpolitikájával, különös tekintettel a fenntartható fogyasztásra, termelésre és iparpolitikára vonatkozó cselekvési tervre, valamint az energiahatékonyságot kiemelt célterületként megjelölő európai gazdaságélénkítési tervre.

Az energiafogyasztási címke azt jelzi, hogy az adott készülék az energiafogyasztás szempontjából milyen osztályba sorolható be egy A-tól G-ig tartó skálán. Az A betű (zöld szín) jelöli a legnagyobb energiahatékonyságot, a G betű (piros szín) pedig a legkisebb energiahatékonyságot. Ha egy bizonyos típuson belül a készülékek túlnyomó többségének a besorolása eléri az A osztályt, a skála 1–3 további osztállyal (A+, A++ és A+++) bővíthető.

Az évek során az eladási statisztikák alapján az irányelv elérte a célját. Az energiafogyasztást jelölő címkézés bevezetése és működtetése sikeres volt, a piacról kiszorultak a kevésbé energiahatékony háztartási gépek és épületgépészeti berendezések, és a vásárlók egyre nagyobb arányban az egyre jobb energetikai kategóriába tartozó eszközöket vásárolják. Éppen ez indokolta, hogy az irányelvet át kellett dolgozni.

Számos termékcsoport esetében a legtöbb modell már a legmagasabb energiahatékonysági osztályba sorolható, ami nehézzé teszi közöttük a különbségtételt. Noha az A+, A++ és A+++ energiahatékonysági osztályok csak 2010-ben jelentek meg, bizonyos termékcsoportok esetében ma már minden modell ezekbe az új osztályokba tartozik, és az alsóbb osztályok kiürültek. Ezért rendszerszerű igény mutatkozik a termékek „újra besorolására”, azaz vissza kell térni az eredeti A-tól G-ig terjedő energiacímke-beosztáshoz, amely a kutatások tanúsága szerint a legkönnyebben értelmezhető a fogyasztók számára.

Az irányelvet felváltó rendelet hatálybalépését (2017. augusztus 1.) követő öt éven belül a Bizottság felül fogja vizsgálni a meglévő címkéket annak érdekében, hogy új beosztással lássa el őket. Az eljárásba elsőként bevont termékcsoportok azok lesznek, amelyeknél a forgalomban lévő modellek a legmagasabb termékosztályokba tartoznak. Magára az új beosztással való ellátásra néhány évvel a felülvizsgálat után kerül majd sor.

A rendelet nem vonatkozik a következő termékekre:

  • használt termékek, a harmadik országból importált használt termékek kivételével;
  • személy- vagy áruszállítási eszközök.

Az előbbi felsorolásban szereplő harmadik ország alatt az egységes uniós gazdasági térségen kívüli országot kell érteni.

Az ábécé betűit alkalmazó, A-tól G betűig terjedő beosztás költséghatékonynak bizonyult a vásárlók számára. A beosztás minden termékcsoportra kiterjedő egységes alkalmazásának az a célja, hogy a vásárlók körében átláthatóságot és közérthetőséget eredményezzen. Ha egyes termékek már nem sorolhatók az E., F. vagy G. osztályba, ezeket az osztályokat ennek ellenére szürke színnel kiemelve fel kell tüntetni a címkén. Kivételes és kellően indokolt esetekben, például amikor a hét energiaosztályt tartalmazó skálán belül nem érhető el számottevő megtakarítás, a szokásos A–G skálánál kevesebb osztály is feltüntethető a címkén. Ezekben az esetekben a címke sötétzöld színtől piros színig terjedő skáláját meg kell őrizni a fennmaradó osztályok számára.

A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy egy címke bevezetésekor vagy energiaosztály szempontjából végzett felülvizsgálatakor a követelményeket úgy határozzák meg, hogy a címke bevezetésének időpontjában várhatóan egyetlen termék se sorolódjon az A energiaosztályba, illetve hogy a modellek többsége a becslések szerint legkorábban tíz év múlva sorolódjon az A energiaosztályba. A előbbiektől eltérve, ha a technológia várhatóan gyorsabb ütemben fejlődik, olyan követelményeket kell megállapítani, hogy a címke bevezetésének időpontjában várhatóan egyetlen termék se kerüljön az A és B energiaosztályba.

1. táblázat: Az energiacímkézési irányelvhez, illetve az azt felváltó rendelethez kiadott végrehajtási intézkedések

a jogszabályszáma

cím/termékkör

1254/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

a lakóépületeket szellőztető berendezések címkézése

65/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

háztartási sütők és páraelszívók energiafogyasztásának címkézése

665/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

porszívók energiafogyasztásának címkézése

812/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése

811/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése

874/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

lámpák és a lámpatestek energiafogyasztásának címkézése

392/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

háztartási szárítógépek energiafogyasztásának címkézése

626/2011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

légkondicionáló berendezések energiafogyasztásának címkézése

1062/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

televíziókészülékek energiafogyasztásának címkézése

1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

háztartási mosógépek energiafogyasztásának címkézése

1060/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

háztartási hűtőkészülékek energiafogyasztásának címkézése

1059/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

háztartási mosogatógépek energiafogyasztásának címkézése

a Bizottság (EU) 2015/1186 felhatalmazáson alapuló rendelete

egyedi helyiségfűtő berendezések energiafogyasztásának címkézése

a Bizottság (EU) 2015/1187 felhatalmazáson alapuló rendelete

szilárd tüzelésű kazánok, valamint a szilárd tüzelésű kazánokból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése

a Bizottság (EU) 2015/1094 felhatalmazáson alapuló rendelete

professzionális hűtőbútorok energiafogyasztásának címkézése

a Bizottság 518/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete

az 1059/2010/EU, az 1060/2010/EU, az 1061/2010/EU, az 1062/2010/EU, a 626/2011/EU, a 392/2012/EU, a 874/2012/EU, a 665/2013/EU, a 811/2013/EU és a 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek az energiával kapcsolatos termékek internetes címkézése tekintetében történő módosításáról

a Bizottság (EU) 2017/254 felhatalmazáson alapuló rendelete

az 1059/2010/EU, az 1060/2010/EU, az 1061/2010/EU, az 1062/2010/EU, a 626/2011/EU, a 392/2012/EU, a 874/2012/EU, a 665/2013/EU, a 811/2013/EU, a 812/2013/EU, a 65/2014/EU, az 1254/2014/EU, az (EU) 2015/1094, az (EU) 2015/1186 és az (EU) 2015/1187 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az ellenőrzési eljárásokban alkalmazott tűrések figyelembevétele tekintetében történő módosításáról

a Bizottság 96/60/EK irányelve

háztartási kombinált mosó-szárító gépek energiafogyasztásának címkézése

 

 

 


[1] az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2010. május 19.) (2017. augusztus 1-től hatályát vesztette)

[2] az energiacímkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/1369 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet (2017. július 4.)

 

scrollUp