Engedélyezés

Dr. Bedő Katalin
Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2018-07-30

Ha egy építményt meg kíván építeni valaki, akkor számtalanszor szembetalálkozik azzal, hogy arra valamilyen hivataltól vagy hatóságtól valamilyen engedélyt kérnie kell. Ezt természetesen a befektető, az ingatlanfejlesztő, az építtető nyűgnek, szükséges rossznak éli meg, mert az engedélyezési eljárások nagy része előre kiszámíthatatlan, ami nagyban megnehezíti a beruházás tervezését.

 
Az engedély az állam kontrollja, a közérdek érvényre juttatója, állami garanciavállalás a követelmények teljesítésére. Ez azt jelenti, hogy az adott hivatal bizonyos idő alatt az előírt szempontok alapján megvizsgálja a beadott kérelmet és dokumentációt, és dönt arról, hogy az az adott építmény azon az adott helyen (telken) megépíthető vagy nem, és ha igen, milyen feltételekkel. Maga a követelményrendszer, a bírálati szempontrendszer és az eljáró hatóság is különböző lehet annak függvényében, hogy milyen fajta építményről van szó. Más-más a hatóság, és a szempontrendszer is az általános építmények és a sajátos építményfajtáknál (pl. közlekedési építmények, bányászati építmények stb.) általában.


Étv. „Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények, amelyek létesítésekor - az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően - eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség.”

 

         Minden építményre egyaránt vonatkozik az épített környezet alaptörvénye, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), amelyet együtt kell alkalmazni a sajátos építményfajtákra vonatkozó sajátos követelményeket és sajátosságokat tartalmazó törvényekkel és kormányrendeletekkel.


Az Étv. ezt egyszerűen úgy fogalmazza meg, hogy

„Az építésügyi hatóság az építményekkel - beleértve a hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákkal és a műemléki védelem alatt álló építményekkel - kapcsolatos építési tevékenységgel összefüggő engedélyezési, kötelezési és ellenőrzési feladatai során az építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményeket juttatja érvényre.”

A sajátos építményfajtákkal és a műemléki védelem alatt álló építményekkel kapcsolatos építési tevékenység esetén a hatáskörrel rendelkező építésügyi hatóság a sajátos építményfajtákra és a műemlékekre vonatkozó jogszabályi követelményeket is érvényesíti.


Továbbá az építési tevékenység megkezdéséhez és folytatásához jogszabályban meghatározott esetekben az építésügyi hatóság eljárásának lefolytatása szükséges. Építésügyi hatósági engedély törvényben, kormányrendeletben meghatározottak szerint akkor adható, ha a kérelem és mellékletei, valamint a kérelmezett tevékenység megfelel a jogszabályokban meghatározott szakszerűségi követelményeknek.

 

scrollUp