Engedélyfajták

Dr. Bedő Katalin
Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2018-07-30

Az építésügyi hatósági engedély jellegű eljárásoknak két nagy típusa van 

 1. általános engedélyezés
 2. egyszerűsített engedélyezés: tudomásulvétel.


1. Általános eljárások

 • építési engedélyezési,
 • összevont engedélyezési,
 • összevont telepítési,
 • fennmaradási engedélyezési,
 • használatbavételi engedélyezési,
 • bontási engedélyezési,
 • engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési,
 • az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési.
 • integrált engedélyezési

eljárás.


2. Egyszerűsített engedélyezés: tudomásulvételi eljárások

 • jogutódlás tudomásulvételi,
 • használatbavétel tudomásulvételi,
 • veszélyhelyzet, továbbá tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi.


Az építésügyi hatóság fentieken túl hatósági bizonyítványt állít ki, szakhatósági eljárást folytat le a Ket. szerinti szabályok szerint. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt építési beruházásokra vonatkozó rendelkezések speciális engedélyezési eljárási szabályokat is tartalmaznak.

Az építtető az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem tervezett benyújtása előtt építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelmet terjeszthet elő az illetékes építésügyi hatósághoz elektronikusan tárhely igénybevételével vagy papír alapon.


Az építtető az építésügyi hatósági szolgáltatás keretében kérheti

a) annak vizsgálatát, hogy a tárhelyen gyűjtött dokumentumainak tartalma és a rendelkezésre álló előzetes szakhatósági állásfoglalások megfelelnek-e az általa kérelmezni szándékozott eljárásra vonatkozó előírásoknak,

b) tájékoztatást arról, hogy szükséges-e

ba) további melléklet, dokumentum beszerzése, vagy

bb) további szakhatósági közreműködés,

c) tájékoztatást az általa kérelmezni szándékozott eljárás és az ahhoz szükséges szakhatósági közreműködés eljárási, igazgatási szolgáltatási díjának vagy illetékének, továbbá jogszabályban meghatározott eljárási költségének mértékéről,

d) a leendő ügyféli kör előzetes tisztázását,

e) annak vizsgálatát, hogy az engedély hatályának meghosszabbítását milyen módon érinti vagy akadályozza-e valamely építésügyi jogszabály változása, valamint

f) az általa kérelmezni szándékozott eljárásra vonatkozó szabályokról egyéb tájékoztatás nyújtását.

Az építésügyi hatóság - függetlenül attól, hogy a szolgáltatás iránti kérelem milyen módon érkezett - az építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem benyújtását követő munkanaptól számított tizenöt napon belül szakmai nyilatkozatot fogalmaz meg, melynek tartalma nem köti az építtetőt az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmének benyújtásában és nem kötelezi az építtetőt az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem benyújtására.

Az építésügyi hatóság a szakmai nyilatkozatát az elektronikus úton indított kérelem esetén, a tárhelyen vagy a kérelemben a kapcsolattartás módjára megjelölt rendelkezésnek megfelelően küldi meg az építtetőnek. Az építésügyi hatósági szolgáltatást az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem benyújtása előtt többször is igénybe lehet venni.


Az építésügyi hatóságot a szolgáltatása körében kiadott szakmai nyilatkozata azokban a kérdésekben köti, amelyekről nyilatkozott, mindaddig, amíg a vonatkozó jogszabályok vagy az engedély iránti kérelem típusa, tartalma és mellékletei nem változnak meg.

 

scrollUp