logo

EOQ

Létrehozva: 2015-11-29

 

Építésügyi Szakbizottság

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságát (EOQ MNB) 1972-ben az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, a Kohó- és Gépipari Minisztérium, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, valamint a Magyar Szabványügyi Hivatal alapította. Ez a szakemberekből álló szervezet 1972. óta tagja az Európai Minőségügyi Szervezetnek, az EOQ-nak.

Az EOQ MNB 1991-ben társadalmi szervezetté alakult át, melyet a Fővárosi Bíróság 1992. elején vett nyilvántartásba, majd visszamenőleges hatállyal 1998. január 1-től közhasznú szervezetté nyilvánította. Az EOQ MNB szervezi, koordinálja és segíti tagjainak minőségügyi tevékenységét. Alapszabálya szerint az EOQ MNB fő célkitűzései a következő pontokban foglalhatók össze:

 • A magyar minőségügyi szakemberek többi társadalmi egyesületével és a minőségügyi intézmények szakértőivel együttműködve a magyar minőségügy képviselete az EOQ-ban és más nemzetközi minőségügyi és kapcsolódó szervezetekben.
 • Az EOQ-tól és más nemzetközi szervezetektől kapott minőségügyi információk széles körű terjesztése a hazai szakmai közéletben, hozzájárulva ezzel a minőségügy, valamint a termékek és szolgáltatások minőségi színvonalának fejlesztéséhez.
 • A magyar minőségügyi szakértők EOQ tanúsítási rendszerének hazai bevezetése és működtetése.

Az EOQ MNB tagságát a minőségügy iránt elkötelezett egyéni és jogi tagok alkotják; az utóbbiak között megtalálhatók az ipari és szolgáltató vállalatok, a minisztériumok, tanácsadók és tanúsító cégek, kutató és oktatási intézmények, valamint más társadalmi szervezetek és vizsgáló laboratóriumok.

Az EOQ MNB szakmai tevékenységének egy jelentős részét szakbizottsági munka keretén belül végzi. Az EOQ MNB szakbizottságai:

Gépjármű Szakbizottság

Gyógyszeripari Szakbizottság

Élelmiszer Szakbizottság

Építésügyi Szakbizottság

TQM és Önértékelési Szakbizottság

Szolgáltatási Szakbizottság

Oktatási és Továbbképzési Szakbizottság

Megbízhatósági Szakbizottság

Terminológia Szakbizottság

Statisztikai Módszerek Szakbizottság

Informatikai Szakbizottság

Minőségrendszerek Szakbizottság

Fogyasztóvédelmi Szakbizottság

Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Szakbizottság

Egészségügyi és Szociális Szakbizottság

Metrológiai Szakbizottság

Közigazgatási Szakbizottság

Hat Szigma és Lean Szakbizottság

Mezőgazdasági Szakbizottság

Kereskedelmi, Vendéglátási és Turisztikai Szakbizottság

 

Az EOQ MNB szakbizottságai nyitottan, más minőségügyi társadalmi szervezetekkel együttműködve fejtik ki tevékenységüket. A szakbizottságok munkája a www.eoq.hu honlapon követhető nyomon.

Az EOQ MNB évente mintegy 15-20 nagyobb és 60-80 kisebb rendezvényt bonyolít le a tagság és az érdeklődő szakemberek számára aktuális témakörökben a minőségügy területén. Az EOQ MNB kiemelkedő jelentőségű eseményei a Minőségügyi Világnappal és az Európai Minőségi Hónappal kapcsolatos rendezvények.

Az EOQ MNB elsősorban az EOQ “Minőségügyi Szakemberek Harmonizált Regisztrációs és Tanúsítási Rendszer”-én (PRU) keresztül járul hozzá a minőségügyi szakemberek ismereteinek bővítéséhez és elismertetéséhez. Ehhez 1998-ban az EOQ MNB-t - sikeres nemzetközi audit eredményeképpen - az EOQ akkreditálta.

Kiadványok és publikációk

 • A “Minőség és Megbízhatóság” című szakfolyóirat 1997-től kezdve az EOQ MNB kiadásában - közel 3000 példányban - évente 6 alkalommal jelenik meg. A folyóirat kiadását társkiadók és az EOQ MNB jogi tagvállalatai közül mintegy 100 segíti.
 • Az “EOQ MNB Évkönyve” 1993. óta rendszeresen - évente - kerül kiadásra. A tárgyév eseményeinek összeállítása mellett az Évkönyvek tartalmazzák az EOQ MNB mindenkori érvényes Alapszabályát, valamint az egyéni és jogi tagok névsorát, de az EOQ okleveles szakemberek jegyzékét is.
 • Az EOQ MNB évente mintegy 10-20 egyéb kiadványt jelentet meg, amelyek elsősorban hazai és külföldi minőségügyi rendezvényekhez kapcsolódnak.
 • Az EOQ MNB 1998. óta saját honlappal rendelkezik az INTERNET-en: http://eoq.hu
 • Az EOQ MNB - a Terminológiai Szakbizottság munkabizottságának előkészítésében - 1999. elején kiadta “A Minőségügy Nemzetközi Értelmező Szótára” című dokumentumot, amelyet az EOQ MNB tagjai tagsági jogon kapnak meg, de bárki meg is rendelheti. A több, mint 3000 példányban készült és már hosszabb idő óta hiánycikknek számító sikeres kiadvány második - kibővített - megjelentetésére 2003. első félévében kerül sor.

Hazai együttműködés

 • Saját keretén belül az EOQ MNB a következő független szervezeteket hozta létre, illetve működött közre megalapításukban, melyek jelenleg önálló jogi személyként működnek az EOQ MNB-vel szoros együttműködésben:
  • Magyar Minőség Társaság (MMT)-1990-től;
  • a “Magyarországi Tanúsított Cégek ISO 9000 Fóruma” (ISO 9000 Fórum)-1994-től;
  • a “Magyar Élelmiszerminősítő Társaság” (MÉT)-1996-tól;
  • az “EOQ QS 9000 Fóruma” - 1998-tól.
 • Az EOQ MNB a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (MTESZ) 1995-től teljes jogú tagszervezete.
 • Az EOQ MNB 1995-től a Nemzeti Akkreditálási Testület (NAT) és 1996-tól a Megfelelőség Tanúsítási Fórum (MTF) tagja.
 • Az EOQ MNB 1997-ben kölcsönös tagsági viszonyban állapodott meg a HUNGAROLAB és a GTE társadalmi szervezetekkel.

Nemzetközi együttműködés

 • Az EOQ MNB 1972. óta az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) Magyarországot képviselő teljes jogú tagszervezete.
 • Az EOQ MNB az 1996-ban Csikágóban létrehozott Minőségügyi Világtanács (World Quality Council) alapító tagja.
 • Az EOQ MNB 1997. óta az International Society for Quality in Health Care teljes jogú tagja.
 • Az EOQ MNB 1997. óta az European Foundation for Quality Management (EFQM) tagja.
 • Az EOQ Szoftver Szakbizottsága 1996-ban az EOQ MNB megfelelő Szakbizottságának elhunyt elnökéről elnevezett “SZENTES JÁNOS DÍJ”-at alapított, amelyet az Európai Szoftverminőségügyi Konferenciák legjobb előadói kapják meg.
 • Az EOQ MNB 1996. óta az Institute of Quality Assurance (Egyesült Királyság) társult tagja.
 • Az EOQ MNB 2002. óta az American Society for Quality (ASQ) társult tagja.
 • Az EOQ MNB 1994-ben “Együttműködési Megállapodás”-t kötött a Flamand Minőségügyi Szervezettel.
 • Az EOQ MNB 1994. óta szorosan együttműködik a Román Minőségügyi Szervezettel.
 • Az EOQ MNB 1997-ben “Együttműködési Megállapodás”-t kötött az Ausztrál Minőségügyi Szervezettel (AOQ).
 • Az EOQ MNB 2000-ben “Együttműködési Megállapodás”-t kötött a Koreai Szabványügyi Testülettel (KSA)
 • Az EOQ MNB a külön felsorolt minőségügyi szervezeteken kívül rendszeres munkakapcsolatot tart fenn valamennyi nemzeti EOQ tagszervezettel.
 • Az EOQ MNB kapcsolatban áll más európai és nem európai ország minőségügyi szervezeteivel, melyek közül kiemelést érdemel az Instituto Argentino Para La Calidad (IACC-Argentina), az Iráni Minőségügyi Szervezet (QOI-Irán), az Israel Society for Quality (ISQ-Izrael), az Union of Japanese Scientists & Engineers (JUSE-Japán), a China Association for Quality (CAQ-Kína), a Shanghai Quality Control Association of China (SQCA-Kína), a Singapore Productivity and Standards Board (Szingapúr).
scrollUp