Építésfelügyelet

Magyar Mária
Létrehozva: 2017-11-30 / módosítva: 2018-07-30

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezései szerint közigazgatási hatósági ügy az, amelynek intézése során a hatóság döntésével

 • az ügyfél jogát vagy kötelezettségét megállapítja,
 • jogvitáját eldönti,
 • jogsértését megállapítja,
 • tényt, állapotot, adatot igazol vagy
 • nyilvántartást vezet, illetve
 • az ezeket érintő döntését érvényesíti. 

A fentiekből következően tehát a hatósági ellenőrzés nem hatósági ügy, azonban alkalmazni kell rá az ÁKR szabályait.

 

Hatósági ügyben ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet,

 • akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét [kizárólag az üggyel kapcsolatos közvetlen érintettség tekintetében] az ügy közvetlenül érinti,
 • akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy
 • akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

 

Bár az ellenőrzés nem hatósági ügy, de az ellenőrzés alá vont személyt megilletik az ügyféli jogok, jogállás, és kötelezettségek terhelik.

 

Az ÁKR sem a hatóság, sem a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, sem pedig a felügyeleti szervre vonatkozóan nem tartalmaz direkt vagy mögöttes kijelölést. Az építésügyben az ellenőrzési, felügyeleti, egyes tudomásulvételi, vagy hatósági kötelezési ügyek intézésére kijelölt hatóságok egyike az építésfelügyeleti hatóság.

 

Az építésfelügyeleti tevékenység ellátása állami feladat. Az építésfelügyeleti hatóság ellátja az építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki állapotát, valamint feltárja a szabálytalan építkezéseket. Ennek keretében

a) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével összefüggő építésfelügyeleti hatósági eljárásokat folytat le,

b) a helyszínen, illetve a Nyilvántartás igénybevételével ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenység

ba) végzésének szakszerűségét, jogszerűségét,

bb) résztvevőinek jogosultságát,

bc) végzéséhez előírt építési napló meglétének, vezetésének módját és tartalmát,

bd) folytatásához előírt kivitelezési dokumentáció(rész) meglétét,

d) a szabálytalan építési tevékenység feltárása érdekében a Nyilvántartás igénybevételével építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le,

e) az ellenőrzései alapján szankciót állapít meg, ennek keretében

ea) építésfelügyeleti intézkedést tesz,

eb) építésfelügyeleti bírságot szab ki,

ec) megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot,

f) szakhatósági eljárást folytat le.

 

Az építésfelügyeleti hatóság

 • az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését vagy annak folytatását
 • megtilthatja, feltételhez kötheti vagy tudomásul veszi,
 • megtilthatja és építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, ha ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység szakszerűségére, az építési napló vezetésére vagy a kivitelezési tevékenység folytatásához szükséges kivitelezési dokumentációra vonatkozó szabályokat súlyosan megsértették,
 • megtiltja és a szabálytalan állapot megszüntetését elrendeli, továbbá építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, ha az építőipari kivitelezési tevékenység végzése az állékonyságot, az életet és az egészséget vagy a közbiztonságot közvetlenül veszélyezteti,
 • építési napló hiányában megtiltja,
 • hatósági eljárást folytat le,
 • építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, vagy
 • a szükséges intézkedések megtétele érdekében megkeresi az eljárásra hatáskörrel rendelkező hatóságot vagy szervet, ha az ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a résztvevők nem rendelkeznek az előírt jogosultsággal, nem megfelelő a jogosultságuk, nem rendelkeznek az előírt regisztrációval vagy nem a regisztrációjuknak megfelelő tevékenységet végeznek,
 • az ellenőrzésen tapasztaltak eredményeképpen
 • a szabálytalan állapot megszüntetése érdekében bontást, átalakítást rendel el, vagy
 • a fennmaradási engedélyezés feltételeinek fennállása esetén megkeresi az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező építésügyi hatóságot.

 

scrollUp