Építési minősítés

Létrehozva: 2015-11-19 / módosítva: 2018-07-30

A minőség fogalmának általános meghatározására a minőségügyi szakirodalomban számos definíciót találhatunk. Ha ezeket végignézzük, a legtöbb meghatározásban megjelenik a célnak való megfelelés, a vevői, megrendelői elvárások és követelmények teljesítése, olykor „túlszárnyalása”. Ugyanakkor felfigyelhetünk arra, hogy sokszor a szubjektivitást is említik, tehát a minőség viszonylagos, különösen az ár vonatkozásában kell ezt értékelni. 

Az építmények minőségének is lényeges eleme a használhatóság, a tervezett célra való alkalmasság, de ez a köznapi szóhasználatban magában foglalja a célszerűség mellett a tartósságot, az esztétikus megjelenést is, emellett a beruházó, illetve a későbbi használók elvárásainak is eleget kell tenni. Az utóbbi évtizedben ezekhez hozzá kell érteni a takarékos kialakítást és fenntartható használatot, valamint az építmény gazdaságilag ésszerű élettartamát követően az esetleges újrahasznosítás lehetőségét is.

Sokan csak az előírásoknak, szabványoknak való megfelelőséget tekintik a jó minőség legfőbb kritériumának, de ez a megfelelőség független az építtető és a társadalom elvárásaitól.

Egy építmény jó minőségét számos építőipari szakember közös, jó munkájának az eredményeként lehet leírni, és semmiképpen nem csak a követelményeknek való megfelelésről van szó.

A minősítés során egy épületnek egy szervezetnek vagy egy terméknek a rá vonatkozó szakmai feltételrendszernek kell eleget tennie. A minősítések többsége az elvárható szokásos, illetve a jogszabályokban előírt minimumkövetelményeknél magasabb minőségű termékek, vagy épületek, valamilyen többletértéket garantáló, többletszolgáltatást nyújtó szervezetek számára piaci előnyt biztosító önkéntes minősítés.

Az építésgazdaságon túlmenően a teljes hazai termék és szolgáltatás kínálatra kiterjed a Magyar Termék Nagydíj® tanúsító védjegy alkalmazása[1], amelyet 1998-óta pályázat keretében ítélnek oda. Azon pályázott termékek, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése történik meg a díj által, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt, és kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen jó minőségű termékek előállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának. A pályázati rendszer magyar terméknek tekinti a Magyarországon bejegyzett és gyártóhellyel, továbbá a magyarországi munkaerővel rendelkező magyar, külföldi, vagy vegyes tulajdonban lévő gyártó által gyártott minden olyan terméket, amely teljesen hazai alapanyagból készült, vagy a késztermékben mért hozzáadott érték az 51%-kot meghaladja – kivéve az élelmiszerek, amelyekre vonatkozóan a 74/2012 (VII.25.) VM rendeletben foglaltak az irányadók. A díjazásban számos építőipari termék is részesült, és azóta is jogosult a védjegy feltűntetésére.

A Kiváló Építési Termék® önkéntes védjegy, 2006-ban létrehozott építésgazdasági szakmai tanúsító védjegy. Ez a tanúsító védjegy az építési termékek fogyasztóinak legszélesebb körét segíti hozzá (a lakosságtól, a beruházókon át, az állami közbeszerzésekig) a kiváló termékek kiválasztásának lehetőségéhez. Az önálló tanúsító védjegy bevezetésével az egyes termékcsoportokra olyan összehangolt minőségi és tartóssági feltételek kerültek előírásra, amelyek aktív minőségpolitikai eszközként segíthetik a magyar építőanyag-ipar piacainak megtartását és fejlesztését. A védjegy pályázat útján nyerhető el[2]. A pályázatok befogadása, értékelése folyamatos. A Kiváló Építési Termék® tanúsító védjegy használatára minden Magyarországon gyártott és/vagy forgalmazott építési termékkel, termékcsaláddal pályázni lehet, amelyet ipari körülmények között sorozatban állítanak elő, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően hozzák forgalomba. Az elbírálás főbb szempontjai: termékjellemzők, terméktulajdonságok, alkalmazástechnikai útmutatás, fenntarthatósági, környezetvédelmi teljesítmény, fogyasztóvédelem, márkavédelem bemutatása és igazolása a jogszabályi követelmények és az önként vállalt többletteljesítmények alapján. A védjegyet szakértői értékelést követően egy szakmai szervezetek által delegált tagokból álló Kiváló Építési Termék Tanúsító Védjegy Minősítő Tanácsa ítéli oda.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének feltételei között a 39. §-ban megemlíti, hogy aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet kíván folytatni, annak rendelkezni kell az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni. A vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatásához kormányrendelet felelősségbiztosítást, referenciát vagy a vállalkozó kivitelező teljesítésre való alkalmasságát igazoló vállalkozásminősítést írhat elő. Jelenleg ez alapján kötelező vállalkozásminősítés nincs előírva.

Az iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak energetikai felújítási pályázatainál (panel-pályázatok) a megfelelő felkészültségű, és jogi, pénzügyi működésüket tekintve megbízható szakkivitelezők kiválasztásához került bevezetésre 2006-tól az Építési Vállalkozások Minősítési Rendszere. Ez a kivitelező vállalkozásokra kidolgozott önkéntes minősítő rendszer, amelyet szakmai egyeztetések alapján az Építésügyi Minőségellenőrző és Innovációs Nonprofit Kft. hozott létre és azóta is működteti. A tanúsítvány tartalmazza, hogy a cím birtokosa az építés kivitelezés területén milyen tevékenységi területen, mekkora szerződéses értékkategóriába tartozó kivitelezési munkát végezhet a minősítő javaslata szerint. A minősítési tanúsítvány 2 éves határozott időre szól, mely korlátlan alkalommal megújítható. A minősítési tanúsítvány nem helyettesíti az irányítási rendszertanúsítványokat illetve más hatósági engedélyeket.

Az épületekre, jellemzően az új középületekre és ezen belül is első sorban irodaépületekre itthon is egyre gyakrabban alkalmazzák a környezettudatos épületminősítési rendszereket. Ezek a minősítő rendszerek is önkéntes rendszerek, melyek nemzetközi szinten is átláthatóvá és összehasonlíthatóvá teszik a minősített létesítményeket.

 

[1] www.termeknagydij.hu

[2] www.kivet.hu

 

scrollUp