Építési munkaterület visszaadása

Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2018-07-30

A kivitelezés befejezését követően a műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően a fővállalkozó kivitelező átadja (visszaadja) az építtetőnek az építési munkaterületet, továbbá átad minden olyan hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az építtető számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a használatbavételi engedély vagy tudomásul vétel megkéréséhez szükséges. 


A fővállalkozó kivitelező a fővállalkozói kivitelezési szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben az építési naplóban, a kivitelezési szerződésben meghatározott mértékben és módon az építési munkaterületre vonatkozóan a birtokláshoz való jogára - a munkaterület átvételétől az átadásáig (visszaadásáig), ennek hiányában a használatbavételi engedély kiadásáig vagy a használatbavétel építésügyi hatóság általi tudomásul vételéig - kellő alappal hivatkozhat az építtetővel, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosával szemben is.


Az egész munkaterület fővállalkozó általi, építtetői birtokba visszaadását megelőzően alvállalkozói kivitelezési szerződés esetén a fővállalkozó kivitelező és alvállalkozói között is le kell folytatni a munkaterületrészek birtokának visszaadását.


A fővállalkozó és alvállalkozói közötti műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően az alvállalkozó kivitelező átadja a megrendelő vállalkozó (vagy fővállalkozó) kivitelezőnek az építési (rész)munkaterületet.


A fővállalkozó kivitelezőt az építtetővel, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosával szemben megillető, birtoklás jogára az alvállalkozó kivitelező is hivatkozhat a munkaterület átvételétől az átadásig (visszaadásig) vagy ennek hiányában a fővállalkozó kivitelező birtoklási jogának fennállásáig.


Ha az építtető és a fővállalkozó kivitelező közötti vita miatt nem történik meg az építési munkaterület átadás-átvétele (visszaadása), a vitarendezés érdekében a fővállalkozó kivitelező vitarendezési eljárást vagy szakértői szervezet szakvéleményének kiadását kezdeményezheti.


A munkaterületrészek, illetve a teljes munkaterület átadás – átvételének a folyamatát az alábbi ábrán követhetjük nyomon.

 

                                                                           
    Szövegdoboz: A kivitelezés megkezdésekor
      Szövegdoboz: Építtető
az e-építési naplóban rögzítve a birtokába 
visszaveszi a teljes munkaterületet 
a fővállalkozótól
 
  Szövegdoboz: Építtető
birtokába átadja a teljes munkaterületet 
a fővállalkozónak
 
   
 
   
 
      Szövegdoboz: Munkaterület
 
    Szövegdoboz: Munkaterület
 
     
 
   
 
      Szövegdoboz: Fővállalkozó kivitelező át(vissza)veszi egyenként a munkaterületet az alvállalkozóitól, majd a teljesítés ellenértékének átvételekor az e-építési naplóban rögzítve visszaadja a teljes munkaterületet az építtető birtokába
 
    Szövegdoboz: Fővállalkozó kivitelező birtokba átveszi a teljes munkaterületet az építtetőtől, majd továbbadja az alvállalkozói birtokába, megtartva birtokában azt a területrészt, melyen ő maga dolgozik
 
   

 

     

 

     

 

     

 

         
 
 
 
 
 
   
   
 
    Szövegdoboz: alvállalkozó2.
birtokba veszi a 
munkaterület.
részt
 
      Szövegdoboz: alvállalkozó1.
visszaadja a fővállalkozónak a birtokában volt munkaterületrészt
 
 
    Szövegdoboz: A kivitelezés befejezésekor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scrollUp