Építési napló lezárása

Létrehozva: 2015-11-23 / módosítva: 2018-07-30

Hogy kerül lezárásra az e-építési napló? 

Az építési szerződés teljesítésekor az építési napló megnyitásának menete megfordul. Először a legutolsó alvállalkozó kivitelező e-alnaplóját kell lezárni [természetesen azt követően, hogy munkájáért a szerződéses ellenértéket kézhez vette és a munkaterületét átadta a vállalkozónak, fővállalkozó kivitelezőnek]. Az alvállalkozók e-építési naplójának lezárása nélkül a fővállalkozó kivitelező e-építési főnaplója sem zárható le.


A fővállalkozó kivitelező az e-főnaplót, az alvállalkozó kivitelező az e-alnaplót az építési munkaterület átvételekor az átvétel időpontjának rögzítésével nyitja meg, és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az építési munkaterületről levonulás időpontjának rögzítésével zárja le.
 

E-fő, vagy e-alnapló zárása

az e-fő, vagy e-alnapló zárása, a napló kiválasztását követően, az oldal alján található:

„ e- főnapló zárása”

„e-alnapló zárása”

gombbal történik.

Figyelmeztető üzenettel meg kell erősíteni a lezárást.

napi jelentésért felelős, vagy

napi jelentésre jogosult végzi

 

Lezárás után bejegyzés nem tehető.

Az e-főnapló, csak az alá tartozó e-alnaplók lezárását követően zárható le.


Építési munkaterület átadása, használatbavételi engedély vagy tudomásulvétel megkérése

A fővállalkozó kivitelező átadja az építtetőnek az építési munkaterületet, továbbá az elektronikus építési naplóban történő rögzítéssel „átadja” a

 • hulladék-nyilvántartó lapot,
 • megvalósulási dokumentációt,
 • kezelési és karbantartási útmutatót,
 • minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az építtető számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a használatbavételi engedély vagy tudomásul vétel megkéréséhez szükséges,
 • építési naplópéldányt annak összes mellékletével,
 • jótállási dokumentumokat.


Építési napló lezárásának esetei:

 • a főnaplót nem nyitották meg és az engedély hatálya lejárt
 • a bontás tudomásulvétele esetén az egy év eltelt,
 • a Kbt. hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység esetén a kérelemben megadott építési szerződésben szereplő határidő lejárt,
 • az elektronikus építési főnapló megnyitására sor került, és
 • az építtető az elkészült építményre jogerős és végrehajtható használatbavételi engedéllyel rendelkezik vagy a használatára tudomásulvétellel jogosulttá vált, vagy
 • a Kbt. hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység esetén az elektronikus naplóban megadott építési szerződéses határidő lejárt, és annak meghosszabbítására nem került sor.


Az e-alnaplók és az e-főnapló lezárását követően az e-építési naplót az építésügyi hatóság zárja le. Az építésügyi hatóság abban az esetben, ha a használatbavételi engedély rendelkezik hiányzó építési tevékenységek elvégzésének kötelezettségéről akkor e tevékenységek befejezését követően zárja le az építési naplót. A lezárt e-építési naplót újra megnyitni nem lehet.

 

scrollUp