Építésügyi hatóság

Dr. Bedő Katalin
Létrehozva: 2015-11-23 / módosítva: 2018-07-30

Az építésügyi hatóság ellenőrzési területe és jogköre alapvetően az építésügyi hatósági engedélyezésekkel és tudomásul vétellel összefüggő ellenőrzésekre terjed ki. Ellenőrzi a saját döntésében foglaltak betartását, valamint az építésügyi hatóság jogosult az építési tevékenység jogszerűségének ellenőrzésére. 

 

Ezen túl

  1. Az építésügyi hatóság elrendelheti a telek bekerítését, az engedély nélküli építményhasználat megszüntetését.
  2. Az építésügyi hatóságnak külön kormányrendeletben foglaltak szerint el kell rendelnie:
  • az építmény, építményrész részleges vagy teljes átalakítását, – amennyiben ez nem lehetséges, vagy ha az építtető ezt nem vállalja – a lebontását vagy az újraépítését, ha a kivitelezés az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető módon történik,
  • az építmény, építményrész állékonyságát, az életet, egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot és használat megszüntetését,
  • az építmény, építményrész hibáinak, hiányosságainak megszüntetését,

o    ha azt rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas módon építették meg, vagy ezáltal idegen ingatlanban az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot keletkezett,

  • jogszerűtlen építési tevékenység esetében az építési tevékenység végzésének megszüntetését vagy a jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó, jóváhagyott engedélyezési terveknek, vagy az egyszerű bejelentésnek megfelelő állapot kialakítását,
  • az építmény környezetéből az építési tevékenység során keletkezett építési hulladék, maradék építőanyag és építési segédeszközök elszállítását, a környezetnek és a terep felszínének az eredeti vagy az engedélyezett állapotban történő kialakítását, a környezetben okozott károk megszüntetését, valamint
  • energetikai tanúsítvány elkészíttetését.

 

Az építésügyi hatóság megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásba az elrendelt jogerős és végrehajtható kötelezettséget be kell jegyezni.

 

Az építésügyi hatóság, amennyiben a végrehajtható kötelezettséget – annak nem teljesítése miatt a kötelezett terhére hatósági úton, a felmerülő költségeket megelőlegezve – maga végezteti el, a költségek erejéig, azok megtérítéséig az érintett ingatlanra jelzálogjogot jegyeztethet be az ingatlan-nyilvántartásba.

 

scrollUp