Épületekben használt emelőberendezések

Létrehozva: 2016-07-13 / módosítva: 2017-06-07

Emelőgép az a szakaszos üzemű gépi vagy kézi meghajtású szerkezet vagy berendezés, ami közvetlenül vagy segédeszközzel terhet emelni vagy süllyeszteni képes, azt a kiindulási helyzetéből az érkezési helyére továbbítja.

Az emelőberendezéseken belül most elsősorban személyek és teher emelésére szolgáló, nem technológiai célú emelőberendezéseket tárgyaljuk, amelyek épületekben – a felvonók és a mozgólépcsők mellett – függőleges közlekedésre és teherszállításra szolgálnak. Ezek a mozgáskorlátozott emelők, home-liftek, parkoló emelők és a kisteherfelvonók.

Épületek, közterületek akadálymentesítéséhez alkalmazzák a mozgáskorlátozottak részére kialakított emelőket. Ezek közül a leggyakrabban alkalmazott típusok:

  • emelőlap, emelőasztal (emelőplatform);
  • lépcsőliftek, (fürdőszobai, medenceemelők)
  • székliftek;
  • házi-lift (home-lift).

A bel-, és kültéri kivitelű függőleges személyemelő lapok (emelőplatformok) a jogszabályok szerint 2,0 méteres emelőmagasságig telepíthetőek (MSZ EN 81-41:2010). A berendezések részben nyitott, de körülkerített aknával telepíthetőek. A felső szinten 1,1 m magas aknafal szükséges. Folyamatos gombnyomással működtethetők, amennyiben rosszullét vagy más okból a kezelő személy nem tudja tovább működtetni az emelőt, a gombnyomás megszűnésével az emelő megáll, ezért az emelő nem képes ellenőrizetlen mozgásra. Értelemszerűen mindkét beszállási szintre hívhatóak. Kültéri elhelyezés esetén a teljes magasságú akna megépítése szükséges épített aknában, vagy acél toronyszerkezetben kell elhelyezni. Az induló és érkező helyzetben az emelő előtti 150 x 150 cm –es szabad területet biztosítani kell a kerekesszék elfordulásához.

A lépcsőjáró- illetve lépcsőliftek (korlátlift) olyan, mozgáskorlátozott személyek vagy idős beteg emberek, kerekesszékkel közlekedők részére készül, akiknek egy épület lépcsőzetének használata jelentős nehézséggel jár, vagy önállóan egyáltalán nem lehetséges. Ezek a lépcsőliftek elektromos működtetésűek, falra vagy korlátra szerelik, és ferde síkban, kis sebességgel mozognak. Lehetnek egyenes vonalon mozgó, csak a lépcsőkar áthidalására szolgáló berendezések vagy térbeli görbe pályán mozgó berendezések. Akár több emeletnyi függőleges távolság áthidalása is lehetséges. A lépcsőjáró- illetve lépcsőlifteket minden olyan biztonsági eszközzel fel kell szerelni, melyek védelmet nyújtanak a működés során fellépő minden előre tudható veszélyekkel szemben, mint például az emelőlapról való lecsúszás, vagy az emelőlap alá szorulás veszélye. Az akadálymentes kialakítás szempontjából a berendezés akkor megfelelő, ha a lépcsőliftet a mozgáskorlátozott személy önállóan tudja használni. A rendszeres használókat a lépcsőlift kezelésére kioktatják. Amennyiben a berendezést biztonságosan csak kioktatott személyek használhatják, részükre mágneskártya, vagy kulcsos kapcsoló beiktatása is bevált gyakorlat. A berendezést gyakran meglévő épületek akadálymentesítésének megoldásához használják. Ezekben az esetekben figyelni kell arra, hogy legyen elegendő hely az emelőlap lehajtására (amennyiben az a fal mellé felhajtva kerül tárolásra). Legyen elegendő hely az emelőlapra és az emelőlapról való be- és kihajtásra, ez legalább 150 x 150 cm legyen. Lényeges a lépcsőkar szélessége, hogy maradjon elegendő hely a működő lépcsőlift mellett egy gyalogosan haladó személy részére is (legalább 60-80 cm). A pihenőnek is elegendően szélesnek kell lennie.

Kisebb igénybevételre, lakáson belüli használatra készülnek a székliftek, amelyek a lépcsőjárástól kímélik meg a használót. A lépcső vonalát követő és a falra vagy korlátra szerelt vezetősínen haladó ülőhelyről van szó.

Speciális emelési feladatra alkalmasak a fürdőszobai emelők, és fürdőkben, vagy szabad téren a medencékbe merülés céljára kialakított medence emelő berendezések. Általában rúdra, oszlopra szerelik, rendszerint ülő helyzetű személy emelésére alkalmasak.

Az ún. home-liftet mozgásukban korlátozott, illetve nehezen mozgó vagy idős személyek számára fejlesztették ki. 10-12 méteres magasságig nyolc szintet is képes kiszolgálni, és kialakításánál fogva tökéletesen alkalmas az utólagos beépítésre.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 82. §-ának (11) bekezdése szerint:

„(11) A 2,0 m-t meghaladó emelőmagasságú felvonót helyettesítő személyemelő berendezést (home-lift) csak lakáson vagy üdülőegységen belül lehet létesíteni.”

A home-liftek esetében rendszerint a felvonóknál előírtnál kisebb aknasüllyesztéket és kisebb aknafej kialakítást alkalmaznak, ezért helyigényük kevesebb. Egyszerűbb kivitelűek, kevesebb karbantartást igényelnek.

Középületekben, de lakásokban is alkalmazzák a kisteherfelvonókat, amelyek kis méretük miatt nem teszik lehetővé személyek szállítását. Ilyenek például a könyvtári könyveknek, iratoknak kialakított felvonók, a laboratóriumokban, kórházakban használt kisteher felvonók vagy az ételliftek. A kisteher felvonók teherbírása általában 5 kg–tól 500-kg-ig, névleges sebessége 0,25 m/s-tól 0,4 m/s-ig terjed. Rakodásukat tekintve lehetnek ún. parapetes vagy padlószintben nyíló kivitelűek.

Városi környezetben, ahol a gépjárművek parkolását az épületek pinceszintjén oldják meg, gyakran használnak autóemelőket az utca szintjéről a parkolószintre jutáshoz. A rendelkezésre álló parkolóterület gazdaságos, kétszintes kihasználására szolgálnak a külső- vagy belső térben alkalmazott emelők pedig a parkolóemelők. A legtöbb autó legkisebb térben való elhelyezését biztosítják a parkológépek. Fontos különbséget tenni a személyek szállítására is alkalmas felvonók, teherfelvonók és a csak üres járművek parkolásához használt emelőberendezések, parkológépek között. Azoknál a lifteknél, ahol az utas is az autó mellett vagy az autóban utazik, vagy legalábbis képes az autó mellé az emelőberendezésbe beszállni és azt bentről működtetni, a személyfelvonókra vonatkozó biztonsági előírásokat kell betartani, míg a létesítési műszaki előírások enyhébbek a parkolást segítő gépek előírásainál. A személyek szállítására alkalmas autóliftnek többek között zárt fülkével kell rendelkeznie. A felvonókra vonatkozó alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeket az Új felvonók létesítése főcímben lehet megismerni.

A felsorolt emelőberendezések alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményei, továbbá a forgalomba hozatal és az azt megelőző megfelelőség értékelési eljárás szabályai a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendeletben találhatók.

A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet szerint, nem szükséges az hatósági engedélyt kérni kisteherfelvonó, valamint a 0,15 m/s-nál nem nagyobb névleges sebességű, 3 méternél kisebb emelőmagasságú, személyszállításra is szolgáló felvonó (emelő) létesítése, áthelyezése, e rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak megváltoztatásával járó átalakítása, használatbavétele, veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetése és bontása (megszüntetése) esetében. Ugyanakkor az üzemeltetőnek előzetesen be kell jelentenie a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal részére a berendezések létesítését, áthelyezését, és a főbb műszaki adatainak megváltozásával járó átalakítását, használatbavételét, veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetését és bontását. Ha a berendezés megszüntetése bontási engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt, első fokon a kormányhivatal, másodfokon országos illetékességgel az Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal a megszüntetés tudomásulvétele iránti eljárást folytat le.

Emelőgépekkel végzett tevékenységre állapít meg szabályokat az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet. A rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény felhatalmazása alapján került kiadásra, azonban értelmezhető bármely épületbe beépített emelőberendezés kialakítására és működtetésére, valamint a kötelező tájékoztató és figyelemfelkeltő jelölések használatára is.

 

scrollUp