Épületenergetikai szabványok

Dr. Szakács György
Létrehozva: 2016-07-18 / módosítva: 2017-06-07

Az épületenergetikai szabványokat túlzott bonyolultságuk miatt a tagállamok csak részben vagy egyáltalán nem vették figyelembe az épületek energetikai méretezése és tanúsítása során.

Tulajdonképpen ez volt az oka annak is, hogy Magyarországon 2006-ban kétféle, egymással párhuzamosan és akár vegyesen is használható módszer került a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletbe. A kétféle módszer értelemszerűen okoz még ma is problémákat, ugyanis az egyszerűbb, de pontatlanabb módszer alkalmazása és a részletes módszer alkalmazása óhatatlanul eltérő végeredményt adhat, és az eltéréseket a tanúsítványok ellenőrzésénél is figyelembe kell venni.

 

Az épületenergetikai szabványokra való hivatkozás általában alternatív lehetőségként jelenik meg a hazai épületenergetikai, illetve tanúsítási (176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet) jogszabályokban. Erre egy példa a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. §-ának (1) bekezdése:

„Új épület építése esetén a tervezési programban és az építészeti-műszaki dokumentációban, meglévő épület jelentős felújítása esetén dokumentáltan vizsgálni és rögzíteni kell a műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból az alternatív rendszerek alkalmazásának lehetőségét a 4. mellékletben foglaltak vagy az MSZ EN 15459 szabványban leírt számítási módszer szerint.”

 

Az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásához az M/480 megbízás alapján – részben a meglévő szabványok átdolgozásával – már készülnek az épületek és az épületgépészeti rendszerek méretezésére, tanúsítására és általában az energiahatékonyság jellemzésére használható ún. második generációs szabványok. Célul tűzték ki, hogy az „új” szabványok felhasználó-centrikusak lesznek.

 

A tervek szerint a szabványcsomag moduláris rendszerű lesz. Ez azért hasznos, mert az egyes tagállamok szabadon eldönthetik, hogy mindegyik vagy csak a számukra megfelelő szabványokat veszik figyelembe a nemzeti számítási módszerükben, illetve szükségtelen, hogy a nemzeti jogszabályok részletes, „szabványszerű” számítási módszereket tartalmazzanak, elég, ha csak hivatkoznak a megfelelő szabványra. De dönthetnek úgy is, hogy más módszert alkalmaznak.

 

A másik nagyon lényeges elvárás, hogy a szabványok alkalmasak legyenek arra, hogy a módszert szoftver kidolgozásánál használják. Ugyanakkor nem szerepel az uniós intézmények tervei között egységes uniós szoftver kidolgozása és bevezetése.

A jelenleg felsorolt szabványok egy részénél tehát számítani lehet arra, hogy átdolgozás után új változatuk fog megjelenni, továbbá várható új szabványok kiadása is.

 

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben és a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghivatkozott épületenergetikai szabványok

MSZ EN 12237:2003 Épületek szellőztetése. Légvezetékek. Kör keresztmetszetű fémvezetékek szilárdsága és tömörsége (angol nyelvű)

MSZ EN 13053:2006+A1:2011 Épületek szellőztetése. Légtechnikai készülékek. Készülékek, alkatrészek és részegységek osztályba sorolása és teljesítőképességi (működési) adatai (angol nyelvű)

MSZ EN 13779:2007 Nem lakóépületek szellőztetése. Helyiségek szellőztető és légkondicionáló rendszereinek teljesítménykövetelményei (angol nyelvű)

MSZ EN 15251:2007 Épületek energia-teljesítőképességének tervezésére és becslésére, levegőminőségére, hőmérsékletére, fény- és akusztikai viszonyaira vonatkozó beltéri bemeneti paraméterei (angol nyelvű)

MSZ EN 15459:2008 Épületek energetikai teljesítőképessége. Épületek energetikai rendszereinek gazdaságossági értékelési eljárása

MSZ EN 15603:2008 Épületek energetikai teljesítőképessége. A teljes energiaigény és az energetikai minőség meghatározása (angol nyelvű)

 

MSZ EN ISO 6946:2008 Épületszerkezetek és épületelemek. Hővezetési ellenállás és hőátbocsátás. Számítási módszer (ISO 6946:2007)

 • E szabvány az épületszerkezetek hővezetési ellenállásának és hőátbocsátási tényezőjének számítási módszer ét adja meg, de nem vonatkozik ajtókra, ablakokra és egyéb üvegezett szerkezetekre, függönyfalakra, a talajjal érintkező szerkezetekre és légáteresztő szerkezetekre.
 • A számítási módszer anyagok és termékek megfelelő tervezési hővezetési tényezőjén vagy tervezési hővezetési ellenállásán alapszik az adott alkalmazás esetén. A módszer hőtechnikailag homogén rétegekből álló (esetleg légréteget is tartalmazó) szerkezetekre vonatkozik.
 • Ez a nemzetközi szabvány közelítő számítási módszert ad inhomogén rétegeket tartalmazó elemekre is, beleértve a fém rögzítőelemek hatását, amelyekre a D mellékletben megadott módosító tényezők vonatkoznak. Más esetekre, amelyekben fém szakítja meg a hőszigetelést, e szabvány nem vonatkozik.

 

MSZ EN ISO 10211:2008 Hőhidak az épületszerkezetekben. Hőáramok és felületi hőmérsékletek. Részletes számítások (ISO 10211:2007)

 • Ez a szabvány megadja a hőhidak háromdimenziós és kétdimenziós geometriai modelljeinek előírásait a következő numerikus számításokhoz:
  • hőáramok meghatározása egy épület vagy egy épületrész összes hőveszteségének a megbecsléséhez;
  • legalacsonyabb felületi hőmérséklet meghatározása a páralecsapódás kockázatának becsléséhez.
 • Ezek az előírások tartalmazzák a geometriai peremfeltételeket és a modell felosztását, a hőtechnikai peremfeltételeket és a felhasználandó hőtechnikai jellemzőket. Ez a szabvány a következő feltételezéseken alapul:
  • valamennyi fizikai tulajdonság független a hőmérséklettől;
  • az épületszerkezetben nincsenek hőforrások.
 • E szabvány felhasználható a vonal menti és a pontszerű hőhidak hőveszteség-tényezőjének, valamint a felületi hőmérsékleti tényezőknek a meghatározására is.

 

MSZ EN ISO 13370:2008 Épületek hőtechnikai viselkedése. Hőátvitel a talajban. Számítási módszerek (ISO 13370:2007)

 • E szabvány a talajjal hőtechnikai kapcsolatban lévő épületszerkezetek hőveszteség-tényezőinek és hőáramának kiszámítására ad módszereket, ide értve a talajon fekvő padlókat, a légréteges padlókat és a pincéket. Érvényes olyan épületszerkezetekre, illetve azok részeire, amelyek az épület határolófalaiban egy adott vízszintes sík alatt helyezkednek el, amely:
  • talajon fekvő padlók, légréteges padlók és fűtetlen pincék esetén a belső padlószint; MEGJEGYZÉS: Bizonyos esetekben a külső méreteket használó rendszerek a padlószerkezet alsó felületét adják meg határként.
  • fűtött pincék esetén a külső talajfelszín szintje.
 • Ez a szabvány tartalmazza a hőátvitel állandósult részének (az éves átlagos hőáram) és az éves periódusú hőmérséklet-ingadozásból adódó részének (a hőáram évszakok szerinti ingadozása az éves átlaghoz viszonyítva) a számítását. Ezeket az évszakos változásokat havi alapon lehet meghatározni, és ez a szabvány rövidebb időszakokra nem vonatkozik, kivéve a dinamikus szimulációkban való alkalmazást a D melléklet szerin

 

MSZ EN ISO 13790:2008 Épületek energetikai teljesítőképessége. A fűtési és hűtési energiaigény számítása (ISO 13790:2008) (angol nyelvű)

 

MSZ 24140:2015 Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai

 

A 2010/31/EU irányelvhez kapcsolódó további épületenergetikai szabványok

MSZ EN 12098-1:2013 Fűtési rendszerek szabályozása. 1. rész: Szabályozó eszköz meleg vizes fűtési rendszerekhez (angol nyelvű)

MSZ EN 12098-3:2014 Fűtési rendszerek szabályozása. 3. rész: Szabályozóberendezés villamos fűtési rendszerekhez (angol nyelvű)

MSZ EN 12098-5:2006 Fűtési rendszerek szabályozása. 5. rész: Fűtési rendszerek indítási-leállítási (start-stop) ütemezőkészülékei (angol nyelvű)

MSZ EN 12831:2003 Épületek fűtési rendszerei. Hőszükséglet-számítási módszer (angol nyelvű)

MSZ EN 15193:2008 Épületek energetikai jellemzői. A világítás energetikai követelményei (angol nyelvű)

MSZ EN 15217:2008 Épületek energetikai teljesítőképessége. Módszerek az épületek energetikai teljesítőképességének kifejezésére és energetikai tanúsítására (angol nyelvű)

MSZ EN 15232:2012 Épületek energetikai teljesítőképessége. Az épületautomatizálás, a szabályozás és az épületmenedzselés kihatásai (angol nyelvű)

MSZ EN 15240:2007 Épületek szellőztetése. Épületek összenergia-teljesítőképessége. Útmutatás a légkondicionáló rendszerek ellenőrzéséhez (angol nyelvű)

MSZ EN 15316-1:2008 Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 1. rész: Általános előírások (angol nyelvű)

MSZ EN 15316-2-1:2008 Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 2-1. rész: Helyiségfűtő hőátadó rendszerek (angol nyelvű)

MSZ EN 15316-2-3:2008 Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 2-3. rész: Helyiségfűtő elosztórendszerek (angol nyelvű)

MSZ EN 15316-3-1:2008 Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 3-1. rész: Használati melegvíz-rendszerek, a szükségletek jellemzése (vízkivételi követelmények) (angol nyelvű)

MSZ EN 15316-3-2:2008 Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 3-2. rész: Használati melegvíz-rendszerek, vízelosztás (angol nyelvű)

MSZ EN 15316-3-3:2008 Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 3-3. rész: Használati melegvíz-rendszerek, víztermelés (angol nyelvű)

MSZ EN 15316-4-1:2008 Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-1. rész: Helyiségek hőfejlesztő rendszerei, égéstérrendszerek (vízmelegítők) (angol nyelvű)

MSZ EN 15316-4-2:2009 Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-2. rész: Helyiségek hőfejlesztő rendszerei, hőszivattyúrendszerek (angol nyelvű)

MSZ EN 15316-4-3:2008 Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-3. rész: Hőfejlesztő és termikus napenergia-hasznosító rendszerek (angol nyelvű)

MSZ EN 15316-4-4:2008 Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-4. rész: Hőfejlesztő és az épület szerves részét képező kombinált rendszerek (angol nyelvű)

MSZ EN 15316-4-5:2008 Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-5. rész: Helyiségek hőfejlesztő rendszerei, valamint a távhő-, és a nagy kiterjedésű rendszerek teljesítőképessége és minősége (angol nyelvű)

MSZ EN 15316-4-6:2008 Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-6. rész: Hőfejlesztő és fotovillamos rendszerek (angol nyelvű)

MSZ EN 15316-4-7:2009 Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-7. rész: Helyiségek biomasszaégető hőfejlesztő rendszerei (angol nyelvű)

MSZ EN 15316-4-8:2011 Épületek fűtési rendszerei. A rendszer energiakövetelményeinek és hatékonyságának számítási módszere. 4-8. rész: Helyiségek hőfejlesztő rendszerei, légfűtés és felülről sugárzó fűtőrendszerek (angol nyelvű)

MSZ EN 15378:2008 Épületek fűtési rendszerei. Kazánok és fűtőrendszerek felügyelete (angol nyelvű)

MSZ EN 15500:2009 A fűtés, szellőztetés és a légkondicionálás vezérlése. Elektronikus egyéni zónavezérlő készülék (angol nyelvű)

 

MSZ EN ISO 10077-1:2007 Ajtók, ablakok és társított szerkezetek hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező számítása. 1. rész: Általános előírások (ISO 10077-1:2006) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 10077-2:2012 Ajtók, ablakok és társított szerkezetek hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező kiszámítása. 2. rész: Numerikus módszer tok- és szárnyszerkezetekhez (ISO 10077-2:2012) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 12631:2013 Függönyfalak hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező számítása (ISO 12631:2012) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 13786:2008 Épületszerkezetek hőtechnikai viselkedése. Dinamikus hőtechnikai jellemzők. Számítási módszerek (ISO 13786:2007) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 13789:2008 Épületek hőtecnikai viselkedése. Transzmissziós és szellőzési hőátadási tényező. Számítási módszer (ISO 13789:2007) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 14683:2008 Hőhidak az épületszerkezetekben. Vonal menti hőátbocsátási tényező. Egyszerűsített módszerek és felülírható kiindulóértékek (ISO 14683:2007) (angol nyelvű)

 

scrollUp