ÉRDEKSÉRELEM ORVOSLÁSA

Magyar Mária
Létrehozva: 2018-06-27 / módosítva: 2018-06-27

Az érdeksérelem orvoslásának számtalan esete és formája lehetséges. Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) több helyen is deklarálja az állampolgárok jogorvoslathoz való jogát. Kimondja

  • a XXIV. cikkben, hogy
  • Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.
  • Mindenkinek joga van a hatóságok által feladatuk teljesítése során neki jogellenesen okozott kár megtérítésére.
  • a XXV. cikkben, hogy
    • Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez.
  • a XXVIII. cikkben, hogy
  • Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el.
  • Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.
scrollUp