EU-s irányelvek

Létrehozva: 2015-11-24 / módosítva: 2018-01-24

„Az irányelv a kívánt cél elérése tekintetében kötelező azon tagállamok számára, amelyek az irányelv címzettjei, de végrehajtásának módozatait és formáját a címzett választhatja meg.” (EK szerződés)

 

Az irányelvek a bennük megfogalmazott, elérni kívánt cél megvalósítása tekintetében kötelezőek, de hogy milyen módon és formában teszik ezt, a tagállamok abban  maguk döntenek.

Az irányelvek címzettje nem feltétlenül valamennyi tagállam, a címzetti körről az irányelvben rendelkezik a jogalkotó. A címzettekkel közölni kell az irányelvet és a Közösség Hivatalos Lapjában közölni kell.

 

Mivel a végrehajtás a tagállamokra van bízva, abban az esetben, ha határidőre nem tesznek eleget az irányelvben foglalt kötelezettségnek, az állampolgárok és jogi személyek hivatkozhatnak az irányelv rendelkezéseire bíróságok és más szervek előtt.

A Közösségi Szerződés többnyire meghatározza, hogy milyen kérdésben milyen típusú jogszabályalkotás szükséges, de vannak esetek, amikor a választást a jogalkotóra bízza.

 

Az alábbi felsorolás azokat az irányelveket tartalmazza, amelyek a Jogtárban összegyűjtött építésügyi joghoz és az ahhoz szorosan kapcsolódó joganyaghoz köthetőek.

 

Az irányelvek szövegét az alábbi listából kiválasztott cím alapján a

 

http://eur-lex.europa.eu

 

oldalon található keresőbe beírva olvashatjuk.

 

Irányelvek

 

az építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló

A TANÁCS 1993. június 14-i 93/37/EGK  IRÁNYELVE

 

az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló

A TANÁCS 1997. március 3-i 97/11/EK IRÁNYELVE

 

a szakképesítések elismerésének általános rendszeréről szóló 89/48/EGK és 92/51/EGK tanácsi irányelv, valamint  az általános ápolói, a fogorvosi, az állatorvosi, a szülésznői, az építészmérnöki, a gyógyszerészi és az orvosi hivatásról szóló 77/452/EGK, 77/453/EGK, 78/686/EGK, 78/1026/EGK, 78/1027/EGK, 80/154/EGK , 80/155/EGK, 85/384/EGK, 85/432/EGK, 85/433/EGK és 93/16/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001. május 14-i 2001/19/EK IRÁNYELVE

 

a szakmai képesítések elismeréséről szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK IRÁNYELVE

 

a belső piaci szolgáltatásokról szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE

 

az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos, a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó korlátozások megszüntetéséről és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződéseknek képviseleteken vagy fióktelepeken keresztül eljáró ajánlattevők számára történő odaítéléséről szóló 71/304/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007. május 23-i 2007/24/EK IRÁNYELVE

 

az épületek energiahatékonyságáról szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010. május 19-i 2010/31/EU IRÁNYELVE

 

a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011. október 25-i 2011/83/EU IRÁNYELVE

 

az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011. december 13-i 2011/92/EU IRÁNYELVE

 

az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012. október 25-i 2012/27/EU IRÁNYELVE

 

 

scrollUp