Felelősség és biztosítás

Magyar Mária
Létrehozva: 2018-05-18 / módosítva: 2018-07-30

Az egyszerű bejelentésnél is az építési folyamat három fontos szereplője működik közre: 

 • a tervező
 • a kivitelező
 • a felelős műszaki vezető

 

A tervező felelőssége

 1. az általa készített építészeti-műszaki (kiv.) dokumentáció
  • műszaki tartalmának szakszerűségéért,
  • valós állapotnak megfelelő tartalmáért,
  • építészeti minőségért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért,
 2. az építészeti-műszaki dokumentáció  készítésében részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők kiválasztásáért,

a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért.

 

A tervezői felelősségbiztosítás

Az egyszerű bejelentés esetén az építtetővel közvetlen szerződéses kapcsolatban álló építész- vagy más szakági tervező az általa vállalt tervezési tevékenység körében okozott kár megtérítésére köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni, és azt meghatározott ideig fenntartani. [Tehát az építtetővel közvetlen szerződéses viszonyban nem lévő társ vagy szakági tervezőkre nézve felelősségbiztosítási kötelezettség nincs előírva]

 

A tervezői felelősségbiztosításnak ki kell terjednie

 • a tervező és alvállalkozója által a tervezési tevékenységgel,
 • a tervező, vagy az általa bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott másik tervező által végzett tervezői művezetéssel

okozott károkra.

 

A vállalkozó kivitelező felelős

 • a tevékenység jogszerű megkezdéséért és folytatásáért, az építési napló vezetéséért, kivitelezői jogosultságának meglétéért,
 • a kivitelezési dokumentációban előírtak betartásáért és betartatásáért, és

a létesült szerkezetek, berendezések, építmény, építményrész rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságáért

 

A kivitelezői felelősség-biztosítás kiterjed

 • a fővállalkozó kivitelező és alvállalkozói által az építőipari kivitelezési tevékenységgel érintett lakóépület hibás építési tevékenységével okozott dologi károk,
 • a fővállalkozó kivitelező és alvállalkozói által harmadik személyeknek okozott károk,
 • az általa bármely jogviszonyban foglalkoztatott felelős műszaki vezető által okozott károk biztosítására.

 

A felelős műszaki vezető felelőssége

 • az építményfajtának, építési tevékenységnek megfelelő jogosultsága meglétéért,
 • a szakmunka irányításáért,
 • az építmény engedélynek, engedélyezési terveknek, kivitelezési dokumentációnak megfelelő megvalósításáért,
 • az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásáért,
 • a munkálatok végzésének szakszerűségéért.

 

A felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania a biztosított tevékenység körében felmerülő dologi és személyben történő károkozás esetére.

 

A fővállalkozó kivitelező felelősségbiztosítása fedezetet biztosít

 • 50 millió forint beruházási költségkeretig biztosítási eseményenként legalább 10 millió forintig és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen legalább 30 millió forintig,
 • 50 millió forintot meghaladó, de 100 millió forintot meg nem haladó összegű beruházási költségkeret között legalább 20 millió forintig és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 60 millió forintig,
 • 100 millió forint feletti beruházási költségkeret esetén legalább 30 millió forintig és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 90 millió forintig

 

A felelősségbiztosításnak a felelősségbiztosítási szerződés hatálya alatt okozott és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 3 éven belül bekövetkezett, a biztosító részére bejelentett, biztosítási eseménynek minősülő károkra kell fedezetet nyújtania. A szerződésnek fenn kell állnia fővállalkozó kivitelező esetében legalább a lakóépület teljes műszaki átadás-átvételének lezárásáig. 

A fővállalkozó kivitelező felelősségbiztosításának ki kell terjednie a felelősségbiztosítási szerződés hatálya alatt az általa bármely jogviszonyban foglalkoztatott felelős műszaki vezető által okozott károk biztosítására

 

scrollUp