Felügyeleti eljárás

Magyar Mária
Létrehozva: 2018-06-27 / módosítva: 2018-06-27

A hivatalból indítható jogorvoslati eljárás egyik fajtája a felügyeleti eljárás.

A felügyeleti szerv hivatalból megvizsgálhatja az ügyben eljáró hatóság eljárását, illetve döntését, és ennek alapján

  • megteszi a szükséges intézkedést a jogszabálysértő mulasztás felszámolására, illetve
  • gyakorolja a felügyeleti jogkört.

Ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv legfeljebb egy ízben azt megváltoztatja vagy megsemmisíti, és szükség esetén a döntést hozó hatóságot új eljárásra utasítja.

A hatóság döntése nem változtatható meg és nem semmisíthető meg, ha

  • azt a közigazgatási bíróság érdemben elbírálta,
  • semmisségi ok esetén a 123. §-ban foglalt idő eltelt,
  • semmisségi ok hiányában az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát sértené, vagy
  • a kötelezettséget megállapító döntés véglegessé válásától, vagy, ha az hosszabb, a teljesítési határidő utolsó napjától számított öt év eltelt.

A felügyeleti eljárásban hozott döntés közigazgatási bíróság előtt támadható meg.

 

 

scrollUp