Felvonók felújítása

Soltész Ilona
Létrehozva: 2016-07-13 / módosítva: 2017-06-07

A meglévő felvonók felújítása szükséges lehet az épület korszerűsítése miatt, vagy az épület rendeltetésének megváltozása miatti megnövekedett forgalmi igények kielégítésére, szükséges lehet közhasználatú épület akadálymentesítése céljából, illetve a felvonó mai kor igényeinek megfelelő korszerűsítése miatt. Üzemeltetési szempont lehet, hogy a felújított berendezés kötelező felülvizsgálatának száma csökkenhet.

Felújítottnak tekinthető a felvonó vagy a mozgólépcső a tömegközlekedési mozgólépcsők kivételével, amelynek legalább a meghajtógépét és vezérlését, továbbá - felvonók esetében - fülke- és aknaajtóit 20 évnél nem régebben új egységekre cserélték.

A felvonóknak és a mozgólépcsőknek legalább a létesítésük időpontjában érvényes szabványok és műszaki előírások követelményeinek meg kell felelniük. Az egyes alkatrészek, részegységek cseréje esetén a csere időpontjában érvényes műszaki előírásokat kell alkalmazni. Az eltérő megoldás egyenértékűségét egy bejelentett tanúsító szervezet tanúsítványával kell igazolni.

Ha a cserével kapcsolatos követelményeknek műszaki okok miatt nem lehetséges eleget tenni, az alkatrész cseréje előtt a bejelentett tanúsító szervezet előzetes állásfoglalását kell kérni.

A bejelentett tanúsító szervezet a bekezdésben meghatározott előzetes állásfoglalásában feltünteti a csere időpontjában hatályos előírás alkalmazásának műszaki akadályát, továbbá a csere során beépített részegység fontosabb tulajdonságait, valamint azt, hogy mely jelenlegi előírásnak nem felel meg, továbbá azt, hogy mely korábbi előírásnak vagy a jelenlegivel egyenértékű biztonságot nyújtó feltételnek felel meg.

A főbb műszaki adatok

felvonók esetében:

 • jellege, fajtája (például személyfelvonó),
 • teherbírása,
 • névleges sebessége,
 • emelőmagassága,
 • a szintek és a beszállóhelyek száma,
 • vezethetősége (például mindenki által vezethető),
 • a vezérlés módja (például le-fel gyűjtő),
 • a meghajtás jellege (villamos vagy hidraulikus, felsőgépes, alsógépes stb.),

 

mozgólépcsők, mozgójárdák esetében:

 • az óránként szállítható utasok száma (berendezésenként),
 • névleges sebessége,
 • névleges szélessége,
 • emelőmagassága,
  • emelkedési szöge,

A berendezések átalakítása (a főbb műszaki jellemzők megváltoztatása) iránti engedélykérelmekhez dokumentációt kell benyújtani. Ennek tartalma:

 • a helyszínrajzot;
 • az akna alaprajzát (vízszintes metszetét), az akna és a fülke méreteinek, a fülke- és az aknaajtók szabad nyílásának és tűzállósági határértékének feltüntetésével, legalább 1:25 méretarányban;
 • az akna függőleges metszetét, az emelőmagasság, a süllyeszték mélysége, a fejmagasság, a fülke, az aknaajtók szabad-nyílás méretének feltüntetésével, legalább 1:50 méretarányban;
 • a gép-, illetve (ha van) kerékhelyiség fő méreteit és az aknához viszonyított elhelyezkedését legalább 1:50 méretarányban;
 • a felvonó működéséből származó, az épületre átadódó erőhatások helyét, irányát és nagyságát az előírt dinamikus tényezők figyelembevételével, ezek számítását;
 • a forgalomszámítást (valamennyi személyszállító berendezés figyelembevételével);
 • továbbá a jogosultsággal rendelkező tervező nyilatkozatát.

A használatbavétele iránti engedélykérelmekhez a a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti műszaki adatlapot és valamelyik nyilvántartott szervezet által kiadott használatbavételi alkalmassági nyilatkozatot, illetve műszaki-biztonságtechnikai használatbavételi dokumentációt kell benyújtani. A berendezések műszaki-biztonsági használatbavételi dokumentációja a következőket tartalmazza:

 • felvonó esetében a biztonsági berendezést gyártó és a felvonószerelő-vállalkozás nevét és címét, mozgólépcső, mozgójárda esetében a gyártó vagy a felelős forgalmazó nevét és címét;
 • a gyártó vagy a felelős forgalmazó nyilatkozatát arról, hogy az általa szállított és felszerelt (felszereltetett) berendezés megfelel az engedélyezett terveknek, továbbá a szükséges beállításokat és a legalább 24 órás próbaüzemeltetést elvégezte, és a berendezés a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas;
 • az üzemeltető (tulajdonos) nyilatkozatát arról, hogy a berendezés karbantartását, és - ha szükséges - vezetését hogyan oldja meg;
 • a berendezés kivitelezési dokumentációját.

A kivitelezési dokumentációnak az engedélyezési terveken és adatokon túl tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • az akna, a gép elhelyezésére szolgáló tér és az esetleges kerékhelyiség alaprajzát, metszeteit - az alaprajzi és függőleges metszeteket legalább 1:25, az akna függőleges metszetét legalább 1:50 - méretarányban, olyan részletességgel, hogy az alapján a berendezés egyértelműen kivitelezhető legyen;
  • a felvonó statikai és szilárdságtani számítását:
  • a függesztő-, illetve a vonóelemekről,
  • a hajtótárcsa horony-kiképzéséről,
  • a tengelyekről és tartószerkezetekről,
  • a fülke vázszerkezetéről,
  • a fülke vezetősínről és ha az ellensúlyon fogókészülék van, az ellensúly vezetősínről is,
  • a hidraulikus munkahengerekről, nyomás alatt álló tartályokról és merev, vagy flexibilis csövekről,
  • a felvonó-berendezés alátámasztására szolgáló acélszerkezetekről;
 • villamos kapcsolási rajzot és tervjelmagyarázatot;
 • műszaki leírást, mely megadja a berendezés főbb műszaki adatait, megengedett óránkénti indításainak, illetve hidraulikus ciklusainak számát, névleges és indítási áramfelvételét és a berendezésből származó elvezetendő hőteljesítményt.

A függesztőelemek vagy a hajtótárcsa cseréje, felújítása esetén jogosultsággal rendelkező tervezőnek ellenőrző számításokat kell végeznie, amelyet a javítás utáni vizsgálat során az ellenőrzést végző részére be kell mutatni, és a felvonókönyvhöz kell csatolni.

Felvonó tervezését a Magyar Mérnöki Kamara F-T felvonótervezői névjegyzékében levő jogosultsággal rendelkezők végezhetik.

A felvonóknak a mai kor igényeinek megfelelő biztonsági felújításáról a Meglévő felvonókra vonatkozó szabályok főcímben lehet olvasni.

 

scrollUp