Főépítészi rendszer

Létrehozva: 2015-11-24 / módosítva: 2018-07-30

A főépítészi rendszer az építésügy egyik szakmai pillére. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) az önkormányzati építésügyi feladatellátás szakmai garanciájává tette az önkormányzati főépítészt. 

 

A települési önkormányzat (fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzat) a helyi rendeletei megalkotásával és a kapcsolódó sajátos jogintézményekkel akkor láthatja el településügyi-építésügyi feladatait (településfejlesztés, -rendezés, településképi bejelentés, véleményezés, kötelezés, szankcionálás, konzultáció, stb.), ha azokat a települési (fővárosban a fővárosi és a kerületi) vagy térségi - a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti - önkormányzati főépítész közreműködésével látja el.

 

A főépítésznek két típusát különbözteti meg az Étv.:

  • állami
  • önkormányzati

 

Míg az önkormányzati főépítész a helyi településfejlesztési – rendezési – településképi közérdek érvényre juttatásában lát el feladatokat, addig az állami főépítész a kormányhivatalokban területfejlesztési, - rendezési feladatai mellett tervtanácsot is vezet. A hierarchia élén állami főépítészként (minisztériumi kormánytisztviselőként) az országos főépítész az országos építészeti közérdeket képviseli, melynek keretében központi tervtanácsot vezet.

 

 

 

scrollUp