Fogyasztóvédelem

Dr. Bedő Katalin
Létrehozva: 2015-11-23 / módosítva: 2018-07-30

A fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban Fgytv.) szerint jár el.

A fogyasztóvédelem ellenőrzi - a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével – az Fgytv.-ben

 • a forgalmazással, 
 • szolgáltatásnyújtással,
 • a gyermek- és fiatalkorúak védelmével,
 • a fogyasztói csoporttal,
 • a panaszkezeléssel,
 • ügyfélszolgálattal,
 • fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, valamint
 • a vállalkozás tájékoztatási és együttműködési- békéltető testületi eljárásban fennálló – kötelezettségével összefüggő, jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.


Ezen túlmenően még a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását, és - ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik - eljár azok megsértése esetén.


Fentieken túl, a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult ellenőrzi:

 • az áru fogyasztók számára való értékesítésére,
 • a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására,
 • a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően megállapított árára,
 • a fogyasztói panaszok intézésére,
 • a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére,
 • a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá
 • a fogyasztók tájékoztatására

vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.


Mindezek mellett a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott, vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközően a szerződéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító feltételt.


A fogyasztóvédelmi hatóság a termék biztonságosságával és megfelelőségével kapcsolatos piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét (vagyis az építési termékkel kapcsolatosan is) az Fgytv., a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény, valamint számos egyéb jogszabály alapján gyakorolja.


A fogyasztóvédelmi hatóság igen széles hatáskörrel rendelkezik. Az Fgytv.-ben szabályozott előírások mellett (árfeltüntetés, panaszkezelés, fogyasztói csoportok) számos jogszabály ad felhatalmazást a fogyasztóvédelmi hatóságnak arra, hogy eljárjon, továbbá jogsértés esetén intézkedjen.

 

A fogyasztóvédelmi hatóság – többek között – az alábbi területek ellenőrzésére rendelkezik feladat- és hatáskörrel:

 • Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
 • Piacfelügyelet
 • Jótállás és szavatosság
 • Általános kereskedelmi feltételek
 • Gazdasági reklámok
 • Hírközlési szolgáltatók
 • Elektronikus kereskedelem
 • Árubemutatók
 • Közüzemi szolgáltatók (villamos-energia-, földgáz-, távhő- és kéményseprőipari-közszolgáltatás, víziközmű-szolgáltatás, hulladék-gazdálkodás)

 

scrollUp