Fővállalkozó

Wéber László
Létrehozva: 2015-11-19 / módosítva: 2018-07-30

A szakmagyakorlás általános terminológiája szerint a vállalkozó vállalkozási terjedelmétől és felelősségi körétől függően megkülönböztetünk 

  • fővállalkozót,
  • generálkivitelezőt,
  • alvállalkozót (szakkivitelezőt).

Ebben a „hagyományos” értelmezésben

  • a fővállalkozó egy komplex beruházás, vagy annak önálló feladat ellátására alkalmas, összetett gazdasági-műszaki egysége teljes körű megvalósítására vállalkozik, eredményfelelősség vállalásával (azaz az elkészítendő mű bizonyos, a fővállalkozási szerződésben rögzített paramétereinek, eredményének, teljesítményi és minőségi adatainak az elérését garantálja). Tipikusan ilyen vállalkozás lehet egy ipari létesítmény kulcsrakész megvalósítása, a tervezéstől a gyártási technológia üzembe-helyezéséig, illetve próbaüzeméig, amikor is a vállalkozó a megállapodott gyártási paraméterek, termelési és/vagy minőségi kapacitások elérését vállalja. A fővállalkozás jellemzően a teljes tervezési tevékenységet is magába foglalja;
  • a generálkivitelező egy épület vagy építmény teljes körű megvalósítására vállalkozik, jellemzően a megrendelő (építtető) által biztosított tervdokumentáció szerint – ez utóbbi nem feltétlenül a kiviteli tervdokumentációt jelenti, a generálkivitelező sok esetben a komplett kiviteli tervek elkészítését is vállalja. A generálkivitelező felelőssége az egész épület, építmény terveknek megfelelő (sokszor kulcsrakész) kivitelezése. A fővállalkozó sok esetben az építési munkák elvégzésére generálkivitelezővel, illetve a technológiai szerelési munkák elvégzésére technológiai szerelő céggel köt szerződést;
  • az alvállalkozó általában a generálkivitelezővel kötött szerződése alapján egy épület vagy építmény bizonyos szak-kivitelezési feladatára vállalkozik; felelőssége a szóban forgó (általában egy szakmához köthető) részfeladat teljesítése a kapott tervdokumentáció alapján. Az alvállalkozó jellemzően a saját munkaszervezetével teljesíti a vállalását, ám esetenként szub-alvállalkozót is igénybe vesz. A fővállalkozó vagy a generálkivitelező általában sok alvállalkozó munkájának az összehangolásával, megszervezésével, térbeli és időbeli organizációjával valósítja meg az általa elvállalt feladatokat.

 Az előzőekben vázolt vállalkozási kategóriák napjaink jogszabályaiban kissé megváltozott jelentést kapnak, illetve a fővállalkozás fogalmát – a korábbi PTK-val ellentétben – az új Polgári Törvénykönyv nem is határozza meg. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 2. §-a a következő definíciót tartalmazza:

 

„l) fővállalkozó kivitelező: az építtetővel kivitelezési szerződést kötő, építőipari kivitelezési tevékenységet végző vállalkozó kivitelező,

m) alvállalkozó kivitelező: a megrendelő vállalkozó kivitelezővel kivitelezési szerződést kötő vállalkozó kivitelező”.

Emellett új kategóriát is megfogalmaz:

„n) megrendelő vállalkozó kivitelező: az alvállalkozóval kivitelezési szerződést kötő, ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező”.

 Ezeknek a kategóriáknak az idézett tartalma nyilvánvalóan megfelel a hivatkozott jogszabályban megfogalmazottaknak – ám nem tükrözik ezek a definíciók a beruházás megvalósításában betöltött szerepek és felelősségvállalások különbözőségét.

Meg kell említenünk egy további kategóriát: a társvállalkozói szerepet és felelősségvállalást. Ez általában a fővállalkozó vagy a generálkivitelező melletti munkavégzést jelenti, amikor is a megrendelő bizonyos, a beruházás vagy az épület, illetve építmény komplex megvalósításához szükséges részfeladatokat nem a generálkivitelezővel végeztet el, hanem közvetlenül bíz meg azok kivitelezésével más vállalkozót, vállalkozókat. Ezt a felelősség-megosztást általában az adott részfeladat különlegessége, bizalmi jellege indokolhatja.

Ebben az esetben ezek a külön megbízott vállalkozók „társai” a fővállalkozónak vagy a generálkivitelezőnek, osztozniuk kell a munkaterületen, egymás tevékenységére figyelemmel kell lenniük. Az ezzel kapcsolatos feladatokat a 2013. évi V. törvény (PTK) így határozza meg:

„6:243. § [A munkavégzés összehangolása]

Ha ugyanazon a munkaterületen egyidejűleg vagy egymást követően több vállalkozó tevékenykedik, a munkák gazdaságos és összehangolt elvégzésének feltételeit a megrendelő köteles megteremteni.”

 Ez a kitétel nyilvánvalóan vonatkozik az alvállalkozók munkavégzésével kapcsolatos feltételek megteremtésére is, amikor a generálkivitelező vagy fővállalkozó köteles a különböző, egyidejűleg vagy egymást követően tevékenykedő szakkivitelezők (alvállalkozók) munkavégzését összehangolni. Bár a PTK idézett megfogalmazása nem a munkavédelmi és balesetelhárítási tennivalókra helyezi a hangsúlyt, értelmezésünk szerint az „összehangolás” ebből a szempontból, a biztonságos és egészséges munkafeltételek megteremtése aspektusából is komoly jelentéssel bír.

 

scrollUp