Gázkészülék típusok és kivezetések

Dr. Szakács György
Létrehozva: 2017-02-20 / módosítva: 2017-06-07

A gázkészülékeknek az égéstermék-elvezetés és az égésilevegő-ellátás módja (típusok) szerinti európai osztályozási rendszerét a CEN/TR 1749:2014[1] írja le. A korábbi, nemzeti szabványként bevezetett verziót (MSZ CEN/TR 1749:2012[2]) az MSZT 2014. 09. 01-jén visszavonta, de az új, hatályos verziót még nem vezette be. Ezért ez a dokumentum jelenleg nem szerepel a Kéményszabványok címen található listában.

Azonban a szakmai gyakorlatban hosszú évek óta és jelenleg is ezt az osztályozási rendszert használják, és ezt hivatkozza meg a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet[3] 2. mellékletében található Műszaki Biztonsági Szabályzat (MBSZ).

Az MBSZ-ben a gázkészülékek tanúsítása tekintetében további jogszabályra történik hivatkozás, mert csak a 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet[4] szerinti CE megfelelőségi jelöléssel ellátott gázfogyasztó készülék vagy – részegységenként történő tanúsítás esetén – EK megfelelőségi tanúsítvánnyal ellátott részegység hozható forgalomba. Az előzőek szerint tanúsított gázfogyasztó készülék Magyarországon csak akkor hozható forgalomba, ha a megfelelőségi tanúsítványában közvetlen vagy közvetett rendeltetési országként Magyarország (HU) is nevesített.

A készülék vagy részegység forgalomba hozatalához:

 • magyar nyelvű gyártói utasítást és használati-kezelési útmutatót kell mellékelni;
 • a készüléken vagy részegységen, illetve ezek csomagolásán magyar nyelvű figyelmeztető feliratokat kell elhelyezni.

Az adattáblának tartalmaznia kell a gázfogyasztó készülék megvalósított kivitelnek megfelelő, MSZ CEN/TR 1749 szerinti típusjelét. Amennyiben az adattáblán a gázfogyasztó készülék helyszíni összeszerelésének több lehetséges típusát tüntették fel, akkor ezek közül a helyszínen megvalósított típust egyértelműen jelölni kell.

A gázfogyasztó készülékeknek alapvetően három fő típusa különíthető el:

 • „A” típusú gázfogyasztó készülékek, amelyek kéményhez, illetve az égésterméket a készülék felállítási helyiségéből a szabadba elvezető rendszerhez nem csatlakoztathatóak. Ezek nyílt égésterűek, az égési levegőt a helyiség légteréből nyerik, és az égésterméket is a helyiség légterébe bocsátják ki, amely onnan szellőztetéssel távozik (pl. lakás konyhai gáztűzhelye).
 • „B” típusú gázfogyasztó készülékek, amelyek kéményhez vagy az égésterméket a készülék felállítási helyiségéből a szabadba elvezető berendezéshez való csatlakozásra alkalmasak. E készülékek is nyílt égésterűek, az égési levegőt közvetlenül a készülék felállítási helyiségéből nyerik, az égésterméket viszont égéstermék-elvezető berendezésen keresztül bocsátják ki a külső szabad térbe.
 • „C” típusú gázfogyasztó készülékek, amelyek égési köre (légbevezetője, tűztere, hőcserélője, égéstermék-elvezető tere) a készülék felállítási helyétől elzárt. Ezek tehát az ún. zárt égésterű készülékek, amelyek az égési levegőt a külső szabad térből kapják, a helyiség légtere és a készülék égőtere gáztömören el van választva egymástól, az égésterméket pedig égéstermék-elvezető berendezésen keresztül bocsátják ki a külső szabad térbe.

Az előbbi fő osztályozási rendszeren belül más szempontok, illetve a készülékek kialakítási módja alapján még számos további készülék altípus létezik, amelyeket a betűjel alsó indexében számokkal, esetenként betűkkel jelölnek. Az altípusok értelmezéséhez a CEN/TR 1749 ábrái és fő szövegrészei mellett elengedhetetlenül hozzá tartoznak a megjegyzések és a lábjegyzetek is.

Az altípusokban különös fontosságúak azok a változatok, amelyeknél az égéstermék-elvezető berendezés és/vagy az égésilevegő-ellátó vezetékrendszer egésze vagy egy része a gázkészülékhez tartozik, azzal szerves rendszert alkot, és ezért a gázkészülékkel együtt tanúsítják.

Az MBSZ a CEN/TR 1749 szerinti típusok figyelembevételével az égéstermék-elvezetés és égésilevegő-ellátás szempontjából a következők szerint osztályozza a gázkészülékeket:

 • Az A1, A2, A3, B1, B2, B4, B5 típusú gázfogyasztó készülékek levegőellátása a felállítási helyiség légteréből történik. A felállítási helyiségbe a gázfogyasztó készülék üzemeltetéséhez szükséges levegő mennyiséget az épület részét képező szerkezeteken keresztül vezetik.
 • A B3 típusú gázfogyasztó készülék részét képezik a helyiség légterén áthaladó égési levegőt vezető szerkezetek, amelyek az égési levegőt a felállítási helyiségből veszik, annak a pontnak a közvetlen közelében, ahol az égéstermékek a gázfogyasztó készülék felállítási helyiségét elhagyják. Ettől a ponttól a tűztérhez égési levegőt vezető szerkezetek a gázfogyasztó készülék részét képezik, amelyek a felállítási helyiség irányából, teljesen körülveszik a gázfogyasztó készülék égéstermék vezető tereit. A felállítási helyiségbe a gázfogyasztó készülék üzemeltetéséhez szükséges levegő mennyiséget az épület részét képező szerkezeteken keresztül vezetik.
 • A C1, C3, C5, C8, típusú gázfogyasztó készülékek az égési levegőt egy szabadban elhelyezendő égési levegő terminálon keresztül a szabadból veszik. Az égési levegő terminál, valamint a terminált és a gázfogyasztó készülék tűzterét összekötő égési levegőt vezető szerkezetek a gázfogyasztó készülék részét képezik.
  • A C2, C4, C9, típusú gázfogyasztó készülékek az égési levegőt egy épület részét képező épületszerkezeten keresztül a szabadból veszik. Az égési levegőt vezető épületszerkezethez csatlakozatott és a felállítási helyiség légterén átvezető, a gázfogyasztó készülék tűzteréhez égési levegőt vezető szerkezetek a gázfogyasztó készülék részét képezik.
  • A C7 típusú gázfogyasztó készülék az égési levegőt a gázfogyasztó készülék részét képező égési levegőt vezető szerkezetein keresztül, egy átszellőzött padlástérből veszi.
  • Az A1, A2, A3 típusú gázfogyasztó készülékek az égésterméküket a felállítási helyiség légterébe vezetik. A felállítási helyiség levegőjével keveredett égéstermék a helyiség természetes, vagy mesterséges szellőztetésével távozik a szabadba.
  • A B1, B2, C6 típusú gázfogyasztó készüléket az épület épített vagy szerelt égéstermék-elvezető berendezéséhez kell csatlakoztatni. A felállítási helyiségen átvezető égéstermék-elvezető csövek nem képezik a gázfogyasztó készülék részét.
  • A B4, B5, C1, C3, C5, C7, C9, típusú gázfogyasztó készülékek égéstermékét egy szabadban elhelyezendő égéstermék terminálon keresztül vezetik ki a szabadba. Az égéstermék terminál, valamint a terminált és a gázfogyasztó készülék tűzterét összekötő égéstermék elvezető szerkezetek a gázfogyasztó készülék részét képezik.
  • A B3, C2, C4, C8, típusú gázfogyasztó készülékek részét képezik a felállítási helyiség légterén áthaladó égésterméket elvezető szerkezetek, amelyeket a gázfogyasztó készülékek felállítási helyiségét határoló falnál, az épület épített vagy szerelt égéstermék-elvezető berendezéséhez kell csatlakoztatni, amely a gázfogyasztó készülék égéstermékét a szabadba vezeti.

A számos lehetőség közül kiragadott példaként célszerű a zárt égésterű C3 és C6 típusok összehasonlítása az égéstermék-elvezetés szempontjából. A C3 típuson belül is igen sok altípus létezik, ezek közül példaként tekintsük a következőket:

C31: Természetes huzattal működő berendezések

 

C32: Ventilátor a tűztér/hőcserélő után

 

C33: Ventilátor a tűztér/hőcserélő előtt

 

A C3 típusú gázkészülékeknek a kazán modul mellett szerves részei az égési levegőt a szabadból a kazán modulhoz vezető csövek, az égésterméket a szabadba vezető csövek, valamint a tető felett elhelyezkedő égési levegőt bevezető, égésterméket elvezető elem (terminál), vagyis a komplett égéstermék-elvezető berendezés.

Ezeket a gázkészülékeket csak a saját – együtt tanúsított – égéstermék-elvezető rendszerükkel együtt szabad forgalmazni és szerelni. Az égéstermék-elvezető berendezés, az égési levegő hozzávezetés, az összekötő elem és a gázfogyasztó készülék együttesét tervezni és méretezni kell, illetve a gyártó előírásai szerint kell kiválasztani.

Az előbbi C3 típusú – illetve a többi C típusú – gázkészülék minősíthető úgy is, mint egy önálló C6 típusú készülék, amely alkalmas az égést levegővel tápláló és az égésterméket elvezető külön-külön tanúsított és forgalmazott különböző rendszerhez való csatlakoztatásra. A C6 típusokat az égéstermék-elvezető (és égési levegőt biztosító) rendszer nélkül hozzák forgalomba, mert ezek nem részei a gázkészüléknek. Az ilyen készülékek a C típusú készülékek valamelyik elrendezéséhez hasonló elrendezéssel építhetők be.

A C6 típusú gázkészülékek bármely – teljesítménynyilatkozattal rendelkező, műszakilag megfelelő – égéstermék-elvezető (és légellátást biztosító) rendszerrel összeépíthetők, a gázkészülék és az égéstermék-elvezető rendszer gyártóinak előírásai szerint. A C6 típusú gázkészülék gyártója köteles megadni az égéstermék-elvezető berendezésekhez történő csatlakoztatáshoz szükséges valamennyi adatot. Ezek elsősorban a levegőellátás és a kémény méretezéséhez szükséges adatok, valamint a gázkészülék és az égéstermék-elvezető berendezés mechanikai csatlakoztatásához szükséges adatok (méretek, tűrés). Az égési levegőellátást és az égéstermék-elvezetést méretezni kell, valamint ellenőrizni kell a berendezések megfelelő mechanikai csatlakoztathatóságát.

 

 


[1] CEN/TR 1749:2014 European scheme for the classification of gas appliances according to the method of evacuation of the combustion products (types)

[2] MSZ CEN/TR 1749:2012 A gázkészülékeknek az égéstermék-elvezetés módja (típusok) szerinti európai osztályozási rendszere

[3] a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

[4] egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet

scrollUp