Hajózási közlekedési építmények építésügyi hatósága

Magyar Mária
Létrehozva: 2017-04-07 / módosítva: 2018-07-30

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet hajózási hatóságként jelöli ki:

a) az alábbi ügyekben a minisztert,

  • az országos közforgalmú kikötők, vagy azokhoz kapcsolódó hajózási létesítmények, valamint a vám- és határkikötők létesítésével, használatbavételével, fennmaradásával, üzemben tartásával és megszüntetésével, üzemeltetési szabályzatának jóváhagyásával,
  • a hatáskörébe tartozó hajózási bírság kiszabásával,
  • a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök víziúttal érintett település esetében történő egyeztetési eljárásaival kapcsolatos ügyekben.

 

b) az alábbi ügyekben országos illetékességgel első fokon Budapest Főváros Kormányhivatalát, másodfokon a minisztert,

  • az úszólétesítmények építési (átépítési) terveinek felülvizsgálatával és jóváhagyásával,
  • a víziutat érintő munkavégzés engedélyezésével,
  • a hajózási létesítmény létesítésével, használatba vételével, fennmaradásával, üzemben tartásával és megszüntetésével, üzemeltetési szabályzatainak jóváhagyásával,
  • a hatáskörébe tartozó hajózási bírság kiszabásával,
  • jogszabály által más szerv hatáskörébe nem utalt hajózási hatósági hatáskörrel kapcsolatos eljárásokban.

 

scrollUp