Hírközlési építmények

Dr. Kapuváry Magdolna
Létrehozva: 2016-12-01 / módosítva: 2017-11-28

TÖRVÉNYEK

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103144.331164

 

2003. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75939.338603

 

2003. évi XXVI. törvény

az Országos Területrendezési Tervről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=74475.323475

 

2000. évi CXII. törvény

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49661.338685

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

 

1996. évi LVIII. törvény

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

 

KORMÁNYRENDELETEK

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

 

362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=120123.340609

 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

 

MINISZTERI RENDELETEK

15/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről

 

14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=163444.296246

 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151085.338364

 

8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143521.343966

 

5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137131.334369

 

1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos  jogállású személyek köréről

 

scrollUp