Hírközlési építmények esetén

Létrehozva: 2017-01-18 / módosítva: 2018-07-30

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 188. § 12. pontjában meghatározott elektronikus hírközlési építményekre az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet alkalmazandó.

 

1. Építésügyi jellegű bírság: 

Az NMHH rendelet amellett, hogy az engedélyezési eljárásokra, a hatóság ellenőrzésre és az építési naplóra vonatkozóan is állapít meg rendelkezéseket, a bírság kiszabásáról is rendelkezik.

 

Az NMHH rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a hírközlési hatóság a következő esetekben szab ki bírságot:

a)a használatbavételi engedély iránti kérelem határidőre történő benyújtásának elmulasztása,

b)az engedélytől eltérően épített vagy bontott elektronikus hírközlési építmény,

c)az engedély nélkül létesített vagy bontott elektronikus hírközlési építmény,

d)a jogutódlás bejelentését megelőzően folytatott építési vagy bontási tevékenység,

e)az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség nemteljesítése, vagy

f)a bontási kötelezettség nemteljesítése.

 

Az Eht. 49. § (4) bekezdés a) és g) pontja határozza meg a bírság legmagasabb összegét. Ezek:

a)elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban, a szolgáltató bejelentésében vagy az általános szerződési feltételekben foglaltaktól való jogszabályba ütköző eltérés, illetve bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a jogsértő árbevételének 0,25%-a;

b)árbevételi adatok vagy árbevétel közlésének hiányában a bírság mértéke legalább ötvenezer forint, de legfeljebb százmillió forint.

 

Nem szabható ki bírság, ha a szabálytalan állapot kezdete vagy a jogsértés elkövetése óta öt év már eltelt.

A bírságot az NMHH számlájára kell megfizetni.

 

2. Építésfelügyeleti bírság

Az építésfelügyeleti bírság megállapítására az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet – figyelemmel annak 1. § (2) bekezdésében foglaltakra – alkalmazandó.

 

3. Egyéb szankciók

Az általános szabályok szerint.

 

scrollUp