Hogyan vegyük figyelembe a zöldfelületre vonatkozó követelményeket?

Magyar Mária
Létrehozva: 2016-10-28 / módosítva: 2018-07-30

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 13. § szerint az egyszerű bejelentéssel érintett lakóépület létesítésekor a helyi építési szabályzatban meghatározott övezetre, építési övezetre vonatkozóan a minimális zöldfelület mértékét kell figyelembe venni. 

 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet [OTÉK] szerint újonnan beépítésre vagy jelentős átépítésre kerülő területek építési övezeteire vonatkozóan meg kell határozni legalább a zöldfelület legkisebb mértékét oly módon, hogy az előírt legkisebb zöldfelületbe a tetőkert és a vízfelület is beszámítható az 5. számú melléklet szerint.

[OTÉK 1. számú melléklete szerint telek zöldfelülete: a teleknek a 25. § (1) bekezdése szerinti azon növényzettel borított területe (legkisebb zöldfelülete), ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj, illetve a talajképző kőzet között nincs egyéb más réteg.]

 

A fenti előírások szerint, a zöldfelületek kialakítására vonatkozó követelmények közül egyedül az egyes övezetekre vonatkozó mértéket (minimális határértéket) kell figyelembe venni, függetlenül annak számítási módjától és kielégítési feltételeitől.

 

scrollUp