Honvédelmi, katonai, nemzetbiztonsági építmények

Dr. Kapuváry Magdolna
Létrehozva: 2016-12-01 / módosítva: 2019-03-07

 

TÖRVÉNYEK

 

2016. évi XXX. törvény

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

 

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

2019. március 15-től:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103144.362963

 

2003. évi XXVI. törvény

az Országos Területrendezési Tervről

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

 

 

KORMÁNYRENDELETEK

 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

 

310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet

a tervpályázati eljárásokról

 

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

 

195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről

 

194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

 

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

 

95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet

a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről

 

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

az építésfelügyeleti bírságról

 

40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi
és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

 

 

MINISZTERI RENDELET

 

15/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről

 

 

scrollUp