Illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Létrehozva: 2015-11-24 / módosítva: 2018-07-30

Illeték, díj 

 

Minden egyes hatósági eljárásnak különböző költségei vannak, ezeknek a költségeknek a pontos meghatározását és mértékét az egyes eljárásokra vonatkozó törvények tartalmazzák. Az egyes eljárásoknak azért különbözik a költsége, mert a tényállás tisztázásának eszközei, a bizonyítási eljárás lefolytatásának módja és a vizsgálandó követelmények ellenőrzése különböző eszközök, ismeretek és tevékenységek meglétét igényli.

 

A közigazgatási eljárások teljes költségét (hivatal fenntartási költségei, különböző eszközök beszerzése, működtetése, hatósági munkatársak fizetése stb.) az állam finanszírozza, ezen költségek egy kisebb részét hárítja át az állam az eljárásokat kezdeményezőre.

 

Eljárási költségek

 • az eljárási illeték,
 • az igazgatási szolgáltatási díj,
 • az ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség,
 • az anyanyelv használatával kapcsolatos költség,
 • az iratbetekintési jog gyakorlásával kapcsolatos költség,
 • az ügyfél képviseletében eljáró személy költsége,
 • a tanú és a hatósági tanú költségtérítése,
 • a hatósági közvetítő költsége, továbbá a tevékenységével kapcsolatban indokoltan felmerült kiadás,
 • a szakértői díj, ideértve a szakértő költségtérítését,
 • a fordítási költség,
 • az ügyfél, valamint az eljárás egyéb résztvevője részéről felmerült levelezési, dokumentumtovábbítási költség,
 • a végrehajtási költség és a végrehajtási költségátalány,
 • az eljárásban közreműködő rendőrségnél felmerült költség,
 • a helyszíni szemlével, valamint a szakértői tevékenységgel jogszerűen okozott kárért járó kártalanítás összege,
 • a tényállás tisztázásához szükséges, az eljáró hatóság által végzett műszeres (laboratóriumi vagy más speciális eszköz használatát igénylő) vizsgálat azon költsége, amelyet az eljárásért fizetendő illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj nem tartalmaz,
 • jogszabályban meghatározott, a fentiek alá nem tartozó eljárási költség.

 

Az eljárási költségeket az általános szabály szerint a kérelmezőnek kell fizetnie, vagyis megelőlegezni, de egyes esetekben van lehetőség költségmentességre. A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet. A költségmentesség az illeték, a díj és az egyéb eljárási költség előlegezése és viselése alóli teljes vagy részleges mentességet jelenti.

 

Rendszerhasználati díj

 

Az egyszerű bejelentéshez kötött legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén nem beszélhetünk illetékfizetési kötelezettségről. Az egyszerű bejelentés alapján megvalósuló építmények kivitelezéséhez az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése előtt az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet meghatározása szerint az e-epítési napló rendszerhasználati díját meg kell fizetni, amely az adott építmény számított építményértékéhez igazodik.

 

Az e-építési napló rendszerhasználati díja az alábbi:

 • 0-50 MFt számított építményértékig a díj 2.620 Ft,
 • 50-100 MFt számított építményértékig a díj 3.930 Ft.
 • 100-250 MFt számított építményértékig a díj 7.860 Ft,
 • 250-500 MFt számított építményértékig a díj 11.790 Ft
 • 500-1 Mrd Ft számított építményértékig a díj 18.340 Ft
 • 1 Mrd Ft felett számított építményértékig a díj 23.580 Ft

 

scrollUp